Kateket

Drammen kirkelige fellesråd består av 11 menigheter som ligger i Drammen kommune. Kommunen har ca.100.000 innbyggere. Nedre Eiker menighet ligger langs Drammenselva og har drøye 10.000 medlemmer. Kontorlokalene er i Nedre Eiker menighetssenter i Krokstadelva like ved Nedre Eiker kirke. Øvrige ansatte er sokneprest, kapellan, kantor, diakon og trosopplæringsmedarbeider, alle i 100 % stillinger. I tillegg er det ansatt menighetssekretær og kirketjener. Menighetene i Nedre Eiker og Mjøndalen har et utstrakt samarbeid og alle de undervisningsansatte i Drammen kirkelige fellesråd treffes regelmessig.
Hovedarbeidsområder
 • Leder for menighetens undervisningstjeneste
 • Ansvarlig for konfirmantarbeid
 • Være med på trosopplæringstiltak
 • Kontaktperson for samarbeid med skoler og barnehager
 • Rekruttere og følge opp ledere og andre frivillige i barne-, ungdoms- og konfirmantarbeidet. Dette gjøres i samarbeid med andre ansatte.
Ønskede kvalifikasjoner
 • Utdanning i samsvar med Tjenesteordning for kateketer i Den norske kirke
 • Erfaring fra og interesse for arbeid med barn og ungdom
Personlige egenskaper
 • Engasjement for arbeid med undervisning og trosformidling til barn og unge
 • Gode pedagogiske og administrative evner
 • Gode evner til formidling, kommunikasjon og relasjonsbygging
 • Evne til å arbeide både selvstendig og i team
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Lønn etter tariff
 • Pensjonsordning
 • Variert og utfordrende jobb i trivelig miljø.
 • Leirarbeid, og noe kvelds- og helgearbeid må påregnes.

 • Den som ansettes må være medlem av Den norske kirke, og beherske norsk skriftlig og muntlig.
 • Politiattest må fremlegges ved tiltredelse. 
Arbeidsgiver Drammen kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Stensethalleen 1, 3055 Krokstadelva Norge
Publisert 2020-04-30
Søknadsfrist 2020-06-17
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Drammen kirkelige fellesråd

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger