Sokneprest i Strømsgodset

Strømsgodset sokn ligger sentralt på sørsiden av Drammenselven. Folketallet er ca. 6000, hvorav 4000 tilhører Den norske kirke. Strømsgodset er en bydel i stadig utvikling, og folketallet og medlemstallet forventes å øke betydelig de nærmeste årene. Menigheten har stor kontaktflate med områdets innbyggere og jobber for å knytte båndene mellom kirken og lokalsamfunnet enda sterkere. I soknet er det flere barnehager, barne- ungdoms- og videregående skoler og universitet, samt bo og servicesenter med tilhørende omsorgsboliger. I bydelen har vi også et fotballag i eliteserien og et internasjonalt kjent musikkorps. Strømsgodset kirke er en liten intim trekirke fra 1843 som rommer 240 personer. Strømsgodset menighetssenter har gode lokaliteter for kontorer og det meste av menighetens aktiviteter. Menigheten har for tiden barnesang, minigospel og barnegospel. Dessuten er Drammen Unge Voksne kor tilsluttet menigheten. Vi har også et meget godt seniortilbud. Soknet betjenes av sokneprest, kapellan, diakonimedarbeider, kantor, kirketjener, leder for mini- og barnegospel og administrativ ressurs kontor/menighetssenter. I tillegg har menigheten i samarbeid med nabomenighetene felles ungdomsarbeider, trosopplæringsleder og menighetsforvalter.
Har du lyst til å være med å styrke og utvikle en voksende menighet?
 
Strømsgodset menighet søker etter ny sokneprest.  Vi ønsker oss en prest som vil være med å videreutvikle både staben som et godt team og det gode samarbeidet mellom stab og frivillige. En som har evne til å inspirere til frivillig innsats, som våger å ta initiativ, være kreativ, nytenkende og som ønsker å gjøre kirken synlig i nærmiljøet.
 
Menigheten kjennetegnes av toleranse, stor takhøyde og mye humor.
 
 
Arbeidsoppgaver

Gudstjenester, andakter, sjelesorg og andre kirkelige handlinger 
Være pådriver i videreutviklingen av menighetens virksomhet
Delta i trosopplæringsarbeidet og konfirmantarbeidet
Prestetjenesten i Drammen prosti i delt inn i fem soner. Noe tjeneste utenfor eget sokn må påregnes.
Delta i gjeldende beredskapsordning i Tunsberg bispedømme  

Kvalifikasjoner
Utdanningsretning: Teologi/ livssynsfag
Utdanningsnivå: Cand theol. Med praktikum eller tilsvarende
Personlige egenskaper

Vi søker etter en prest med gode lederegenskaper 
Er en reflektert liturg og predikant
Er trygg og tillitvekkende i møte med mennesker i alle livets faser
Har evne til å samarbeide, samle og inspirere ansatte og frivillige i deres tjeneste
Er fleksibel og raus i møte med andre, og med vilje til utstrakt samarbeid i nærmiljøet
Ser muligheter og ikke begrensninger
Har initiativ og viser gjennomføringsevne

Vi tilbyr
Innplassering i stillingskode 1555 sokneprest etter KA’s regulativ.
Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.
Reiseutgifter godtgjøres etter gjeldende regulativ.
Til lønnen kommer særlige regulativmessige godtgjørelser.

Tunsberg bispedømme gir sine medarbeidere tilbud om arbeidsveiledning (ABV), og det forventes at den som tilsettes er motivert for å gå i veiledning.
Søkeres navn vil normalt bli offentlig, anmodning om å få
sitt navn unntatt offentligheten må begrunnes (offentlighetsloven § 25)
Arbeidsgiver Tunsberg bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Grønland 101, 3045 Drammen
Publisert 2020-05-06
Søknadsfrist 2020-05-28
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Tunsberg bispedømme

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger