Sokneprest i Tranby

Drammen prosti ligger sentralt på Østlandet i Tunsberg Bispedømme. Prostesetet er i Drammen. Lier kommune har eget fellesråd hvor Tranby- og Lierskogen inngår sammen med Frogner, Sjåstad og Sylling menigheter. Kontorstøtte for disse menighetene er samlet i et eget servicekontor.

Har du lyst til å jobbe med variert tjeneste, gode kollegaer, sentralt med by og land og flotte naturområder i skog og mark, kort vei til fjellet og fjorden, med godt tilbud for barn, ungdom, voksne og eldre? Da kan stillingen som sokneprest i Tranby- og Lierskogen menighet være noe for deg! Dette er en flott folkekirkemenighet, hvor lokalbefolkningen er glad i og opptatt av kirka si! Området er sentralt i forhold til å være bynært for pendling til Oslo og Drammen, samtidig som det er landlig. Dette har ført til boligutbygging og tilflytting av unge familier.

Å være sokneprest i Tranby- Lierskogen innebærer en allsidig prestetjeneste. Det holdes gudstjenester i Tranby kirke tre ganger i måneden og i Lierskogen kirke en gang. I Lier kirkelige fellesråd er det flere stillinger innenfor trosopplæringen, og 2 av dem er knyttet til soknet. Trosopplæringen er godt innarbeidet, med tiltak av nasjonal og lokal art som gjennomføres jevnlig hvor soknepresten er involvert i deler av arbeidet.
Soknepresten i Tranby- Lierskogen har kontorsted på Tranby menighetshus sammen med staben. Staben består av organist, kirketjener, kateket og menighetspedagog. En diakon er felles for Liermenighetene og er leder for Diakoniutvalget i menigheten. Diakoni er et viktig arbeid hvor også soknepresten vil delta.
Menighetshuset rett ved kirka er et «levende hus» med folk inn og ut hele dagen. Her er det babysang, barnekor, Ten Sing, speidergrupper, arbeidsmøter med håndarbeid hele året fram mot julemesse, «Åpent hus» med foredrag, ukentlig vaffeltreff m.m. I det frivillige arbeidet er det rundt 100 aktive.
Menigheten har sitt eget misjonsprosjekt som er knyttet opp mot KFUK i Bangladesh.
Lierskogen kirke har de siste 10 årene vært kjent for å huse gode konserter med kjente artister og har egen kulturkomite.
Kateketen har ansvar for konfirmantarbeidet i soknet. Det foreligger gode planer, og dette året er det 75 konfirmanter. 

Soknepresten inngår i turnus for andakter på Liertun sykehjem og Hallingstadtunet. 
Begravelser gjøres normalt i en turnus i hele fellesrådsområdet i sone 1, Lier kommune, og en sjelden gang også andre steder i prostiet. Dette gjøres i samarbeid med prost.
Det er 4 barneskoler, 1 ungdomsskole og en rekke barnehager i soknet. Det er gode tradisjoner for skolegudstjenester i forbindelse med høytidene. Barnehagene innbys til gudstjenester før jul. Kateket, organist og sokneprest samarbeider om alle disse gudstjenestene.
 Soknepresten leder gudstjenesteutvalget og det er et aktivt gudstjenesteliv med gudstjenestegrupper som deltar i planlegging og gjennomføring av gudstjenestene.  

 

Arbeidsoppgaver
Ha ansvar for gudstjenester og kirkelige handlinger.
Samarbeide med kateket og menighetspedagog om tros- og konfirmasjonsopplæringen.
Være positiv pådriver i videreutviklingen av menighetens virksomhet.
Delta i gjeldende beredskapsordning i Tunsberg bispedømme.
Prestetjenesten i Drammen prosti i delt inn i fem soner. Noe tjeneste utenfor eget sokn må påregnes.
 
Kvalifikasjoner
Utdanningsretning: Teologi/ livssynsfag
Utdanningsnivå: Cand theol. Med praktikum eller tilsvarende
Personlige egenskaper
Kontaktskapende og kreativ.
Trygg og tillitvekkende i møte med mennesker i alle livets faser.
Vi søker en prest med evne til strategisk tenkning om utvikling av menigheten, evne til å samarbeide, samle og inspirere ansatte og frivillige i deres tjeneste.
Reflektert liturg og predikant som formidler livsbejaende Kristusforkynnelse.
Arbeide selvstendig så vel som i team.
Fleksibel og raus i møte med andre og vilje til utstrakt samarbeid i nærmiljøet.
Vi tilbyr
Innplassering i stillingskode 1555 sokneprest etter KA’s regulativ.
Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.
Reiseutgifter godtgjøres etter gjeldende regulativ.
Til lønnen kommer særlige regulativmessige godtgjørelser.

Tunsberg bispedømme gir sine medarbeidere tilbud om arbeidsveiledning (ABV), og det forventes at den som tilsettes er motivert for å gå i veiledning.
Søkeres navn vil normalt bli offentlig, anmodning om å få
sitt navn unntatt offentligheten må begrunnes (offentlighetsloven § 25)
Arbeidsgiver Tunsberg bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Kirkesvingen 7, 3408 Tranby
Publisert 2020-05-06
Søknadsfrist 2020-05-28
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Tunsberg bispedømme

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger