Seksjonssjef barn, unge og trosopplæring

Den norske kirke har 3,7 millioner medlemmer, 130000 frivillige medarbeidere, 8500 valgte rådsmedlemmer og 7500 ansatte. Kirkens 1200 menigheter tilbyr kirkelig betjening til innbyggerne i alle landets kommuner. Kirkerådet forbereder sakene til Kirkemøtet, som er Den norske kirkes øverste representative organ. Kirkerådet iverksetter Kirkemøtets beslutninger og leder arbeidet mellom Kirkemøtene. Kirkerådets sekretariat har ca 100 ansatte organisert i fagavdelinger med nasjonale funksjoner.

Nå søker vi en leder som kan løfte og videreutvikle kirkens arbeid med barn og unge. Avdelingen for kirkefag og økumenikk består av fire seksjoner: diakoni og samfunn, barn, unge og trosopplæring, økumenikk og dialog, og gudstjeneste og kultur. Seksjonssjef for barn, unge og trosopplæring er en viktig bidragsyter inn i hele avdelingens portefølje. Seksjonssjefen leder et tverrfaglig team med ansvar for faglig utviklingsarbeid, nasjonale arrangementer, Ungdommens kirkemøte, rekruttering til kirkelig utdanning, faglige nettverk, og møtepunkt med barne- og ungdomsorganisasjonene og andre aktører.

Arbeidsoppgaver
 • Fremme barn og unges medvirkning i hele Den norske kirke  
 • Strategisk utvikling av kirkens barne- og ungdomsarbeid  
 • Fagutvikling i samarbeid med interne og eksterne aktører  
 • Utredningsarbeid og saksbehandling  
 • Personalansvar og budsjettansvar 
Kvalifikasjoner
 • Mastergrad eller tilsvarende innen kirkefag, samfunnsfag eller pedagogikk  
 • God kjennskap til barn og unge i Den norske kirke  
 • Erfaring med barne- og ungdomsarbeid i Den norske kirke 
 • Erfaring eller utdanning innen ledelse kan bli vektlagt
 • Medlem i Den norske kirke 

 

Personlige egenskaper
 • Evne til strategisk arbeid  
 • Evne til nytenkning og utvikling 
 • Gode samarbeidsevner  
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne  
 • Personlig egnethet  
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjon
Vi tilbyr
 • Lønn i henhold til avtaleverket på kirkelig sektor
 • Gode pensjonsordninger i Statens pensjonskasse. Fra lønnen trekkes 2% pensjonsinnskudd
 • Moderne kontorlokaler i Oslo sentrum, kantine, fleksitid og trivelig arbeidsmiljø
Arbeidsgiver Kirkerådet
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Rådhusgata 1 -3, 0151 Oslo
Publisert 2020-05-06
Søknadsfrist 2020-05-24
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkerådet
Postboks 799 Sentrum
106 Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger