Stiftsdirektør

Tunsberg bispedømme søker en stiftsdirektør  

- med stor gjennomføringskraft
- som er utviklings – og endringsorientert og vil gå foran i arbeidet med ny arbeidsgiverorganisering i Den norske kirke
- en motivator og kulturbygger som har evne til å samle og lede kreative og kompetente medarbeidere
- har god rolleforståelse og innsikt i politiske prosesser og forholdet mellom politikk og forvaltning
- en god relasjonsbygger som er glad i kirken og har tro på oppdraget
 

Kjenner du deg igjen i denne beskrivelsen, håper vi du søker stillingen som stiftsdirektør.

Tunsberg bispedømme består i hovedsak av tidligere Buskerud og Vestfold fylker. Tunsberg bispedømmekontor ligger i Tønsberg i moderne lokaler og har felles kontorfasiliteter med Direktoratet for sikkerhet og beredskap. Det er 15 ansatte på kontoret i Tønsberg, og det er ca. 120 prestestillinger i bispedømmet.
Stiftsdirektøren er daglig leder av bispedømmekontoret / sekretariatet, og har den folkevalgte lederen av bispedømmerådet som sin leder. Stiftsdirektører arbeider også på delegasjon fra biskopen i Tunsberg.
Stiftsdirektøren har ansvar for at kontoret / sekretariatet ivaretar lederoppgaver, kirkefaglig arbeid, personalforvaltning og administrative oppgaver i samsvar med bispedømmets målsetninger og regelverket i kirkelig forvaltning, og stiftsdirektøren rapporter både til bispedømmerådet og til biskop.
Bispedømmerådet har vedtatt å opprette en ny stilling som personalsjef, og stiftsdirektøren vil som en av sine første oppgaver få ansvar for tilsetting av denne og for å sørge for en organisering av kontoret som sikrer tydelig fordeling av ansvar og myndighetsfordeling, effektiv drift og god økonomiforvaltning.

Arbeidsoppgaver
Ansvarlig for iverksetting og gjennomføring av bispedømmerådets- og Kirkemøtets vedtak
Tilrettelegge for bispedømmerådets virksomhet
Tilrettelegging for biskopens virksomhet i henhold til delegasjonsreglement
Daglig leder for bispedømmekontoret
Overordnet ansvar for kirkefaglige, personalmessige, administrative og økonomiske oppgaver  
Utvikle gode samarbeidsrelasjoner til andre kirkelige arbeidsgivere i bispedømmet
Kvalifikasjoner

Høyere utdanning med relevans for stillingen
Ledererfaring med gode resultater når det gjelder
- Organisasjonsutvikling
- Endringsledelse
- Prosjektstyring  
- Økonomistyring
God kjennskap til og gjerne erfaring fra samhandling med demokratiske beslutningsorganer
God kjennskap til Den norske kirke             

 
Vi tilbyr
Stilling er plassert i stillingskode 1062 direktør. Lønn etter avtale
Medlemskap i Statens pensjonskasse
Godtgjørelser etter KAs regulativ
Fleksible arbeidstidsordninger
Bispedømmerådet er IA-bedrift
En arbeidsplass med spennende samspill med folkevalgte, biskop og medarbeidere
Stor mulighet til å bidra i utviklingen av kirken i Tunsberg
Et spennende nettverk med kolleger rundt i landet                 
Personlig egenhet til stillingen vil bli vektlagt
Arbeidsgiver Tunsberg bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Rambergveien 9, 3115 Tønsberg
Publisert 2020-05-06
Søknadsfrist 2020-05-25
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Tunsberg bispedømme

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger