Kirkelig fellesråd i Oslo Kirkelig fellesråd i Oslo (KfiO) er forvaltnings, service- og strategiorgan for de 38 menighetene i hovedstaden. KfiO har ca 270 ansatte. Ansvarsområdet dekker i tillegg eiendomsforvaltning for 65 kirkebygg og byovergripende tjenester til menighetene i Oslo. Driftsbudsjettet er i 2016 på 220 millioner og investeringsbudsjettet på 20 millioner kroner. KfiO har en visjon om at kirken skal være nærværende og tilgjengelig i lokalsamfunnet i Oslo.

Diakon i Hasle menighet

Hasle kirke ligger på Keyserløkka, i bydel Grünerløkka. Det bor ca. 9000 mennesker i menigheten. Det blir stadig flere innbyggere p.g.a. store boligprosjekter, blant annet den nye "Hovinbyen". I dag er ca.53 % av de som bor i menigheten medlemmer av kirken. Hasle menighets strategi er å være et kirkelig og kulturelt samlingssted for nærmiljøet. Vi ønsker å være et sted der en ser hverandre og møter Gud, der handlinger er like viktige som ord og der det er sammenheng mellom det en er og det en gjør. Menigheten er opptatt av at alle mennesker er skapt og elsket av Gud. Hasle kirke er for tiden stengt på grunn av rehabilitering og gjenåpner 23. august 2020. Vi gleder oss til å ta en flott kirke i bruk og til å få en ny kollega! For mer informasjon om Hasle menighet se vår hjemmeside www.kirken.no/hasle

Om stillingen

Kirkelig fellesråd i Oslo har ledig 100 % stilling som diakon, med tiltredelse ca. 17. august.

Hasle menighet ønsker en diakon som kan lede det diakonale arbeidet i henhold til Plan for diakoni i Den norske kirke der nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet blir synliggjort.

 

Den store utbyggingen som pågår i nærområdet gir muligheter til å skape nye kirkelige tjenester, trygge og trivelige møteplasser, som kirke og i samarbeid med andre. Diakonen skal tydeliggjøre kirkens omsorgstjeneste, involvere og veilede frivillige medarbeidere, bidra til at kirken skal være åpen og relevant i møte med nærmiljøet i Hovinbyen samt engasjere for lokale og globale utfordringer. Det er et godt samarbeid mellom diakonene i prostiet. Vi håper du som søker stillingen både har interesse og glede av å arbeide lokalt med tiltak og tilbud til menighetens innbyggere og til å delta i utvikling av kirkelig nærvær i Hovinbyen.

Diakonstillingen i Hasle menighet blir utvidet fra 50% til 100% fra august 2020. En del av stillingen vil være utadrettet arbeid for å imøtekomme utbyggingen av Hovinbyen.

Arbeidsoppgaver

* Lede det diakonale arbeidet i soknet
* Være aktiv deltaker i å utvikle kirkelig nærvær i Hovinbyen blant annet gjennom "Samarbeidsrådet for kirken i Hovinbyen"
* Ha kontakt med bydel og andre aktører i nærmiljøet
* Deltakelse i gudstjenester
* Ferdigstille, implementere og utvikle menighetens diakoniplan i samarbeid med diakoniutvalget
* Rekruttere og veilede frivillige

Det må påregnes noe kvelds- og helgearbeid.

 

Kvalifikasjoner

* Utdanning i samsvar med Tjenesteordning for diakoner i Den norske kirke.
* Erfaring med diakonalt arbeid er ønskelig.
* Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper

* Gode evner til å komme i kontakt med mennesker av ulike aldersgrupper
* Kreativ og initiativrik
* Selvstendig, og samtidig god på teamarbeid
* God gjennomføringsevne

 

Særskilte krav

* Det er krav om medlemskap i Den norske kirke.
* Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse, jf kirkelovens § 29.

Lønnsvilkår

* Lønn og godtgjørelser i henhold til Kirkens arbeidsgiverforenings hovedtariffavtale.
* Gode forsikrings- og pensjonsordninger, medlemskap i KLP.

Søknad sendes

Søknad og cv må registreres elektronisk ved å trykke på knappen "Søk på stilling". Hvis du får feilmelding, kan det skyldes nettleseren. Prøv i så fall å bruke Mozilla Firefox eller nyeste versjon av Internet Explorer. Se www.kirken.no/kfio/ledigestillinger for informasjon om brukere, brukernavn og passord, samt tips til søknadsprosessen.

Vil du dele denne siden?

Bruk denne direktelenken: http://jobb.oslo.kirken.no/recruitment/jobid/468

Arbeidsgiver Kirkelig fellesråd i Oslo
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Oslo
Publisert 2020-05-13
Søknadsfrist 2020-06-07
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkelig fellesråd i Oslo
Grønlandsleiret 31
190 Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger