Kirkelig fellesråd i Bærum Kirkelig fellesråd er service- og forvaltningsorganet for Den norske kirkes 10 sokn i Bærum. Bærum har 120.000 innbyggere, og kirken ønsker å være en tjenende og åpen folkekirke som er til stede i medlemmenes liv - og en aktiv medspiller bl.a. i kommunens omsorgsarbeid, kulturvirksomhet og barne- og ungdomsarbeid. Kirketorget i Bærum tar imot henvendelser fra våre medlemmer om blant annet dåp, vigsler, bisettelser og begravelser på vegne av menighetene i Bærum.

Ungdomsleder i Høvik menighet

Høvik menighet ligger nær Oslo. Kirken er et landemerke langs E-18, et flott kirke- og signalbygg fra 1897. Nærhet til marka og fjorden gir gode muligheter for friluftsliv. Bærum kommune har et rikt kulturliv. I Høvik sokn bor det om lag 19 000 og menigheten har, inkludert tilhørige, omlag 12 400 medlemmer. Høvik menighet har omlag 95 konfirmanter hvert år og et godt utviklet ledertreningsprogram. Ungdomsarbeidet i Høvik menighet samarbeider med Norges KFUK KFUM og består bl.a av TenSingkor og klubb. Kontorene ligger i menighetshuset, ved Høvik kirke. Kirkelig fellesråd er service- og forvaltningsorganet for Den norske kirkes 10 sokn i Bærum. Bærum har 125.000 innbyggere, og kirken ønsker å være en tjenende og åpen folkekirke som er til stede i medlemmenes liv - og en aktiv medspiller bl.a. i kommunens omsorgsarbeid, kulturvirksomhet og barne- og ungdomsarbeid. Kirketorget i Bærum tar imot henvendelser fra våre medlemmer om blant annet dåp, vigsler, bisettelser og begravelser på vegne av menighetene i Bærum. Kirkelig fellesråd i Bærum har arbeidsgiveransvaret for ca 100 ansatte, i utadrettede og administrative stillinger. Se også vår facebookside

Kvalitet, kreativitet, omsorg for hverandre og hjerte for ungdomsarbeid er grunnsteiner i ungdomsarbeidet i Høvik menighet (HUS). De fleste frivillige har vært aktive i arbeidet i mange år, noe som gir et stort erfaringsgrunnlag å bygge videre på.  HUS drar på leirer, setter opp konserter, hjelper til i ledertrening og konfirmantarbeid og har ukentlige aktiviteter som TenSing blant annet. I tillegg er mange fra HUS med som frivillige i annet arbeid i menigheten. Høvik menighet ønsker også å styrke arbeidet for Unge Voksne fremover og gjør dette bl.a. i et samarbeid med KFUK KFUM. Dersom du ønsker full stilling kan det være mulighet for vikariat i 20% stilling.

Arbeidsoppgaver
 • Lede og utvikle ungdomsarbeidet i menigheten, i samarbeid med stab og frivillige
 • Ansvar for tweens- og ungdomsarbeidet i menigheten, med spesielt fokus på aldersgruppen 10-20 år
 • Hovedvekten av arbeidstiden er på ettermiddag og kveld, tirsdager og torsdager samt helger.
 • Deltagelse sammen med ungdommene på gudstjenester der ungdom er spesielt i fokus
 • Samarbeid med kateket og kapellan i deler av konfirmantarbeidet, lederkurs og nystartet arbeid for unge voksne
 • Medansvar for å rekruttere, utruste og veilede frivillige medarbeidere i ungdomsarbeidet
 • Delta på leirer og arrangementer, etter avtale
 • Du forventes å samarbeide og delta aktivt i stabsfellesskapet
 • Medansvarlig for noen trosopplæringstiltak
Kvalifikasjoner
 • Utdanning som ungdomsarbeider, eller annen relevant utdanning
 • Bakgrunn fra KFUK KFUM og Ten Sing vil bli vektlagt
 • Du er trygg i egen kristen tro, og har ønske om å formidle tro til ungdommer
 • God evne til å organisere, gjennomføre og skape engasjement for aktiviteter
 • Erfaring med å bruke IT-verktøy og sosiale medier i arbeidet
 • Den som tilsettes vil bli bedt om å fremlegge tilfredsstillende politiattest i medhold av kirkelovens § 29
 • Du må være medlem av Den norske kirke, og dele dens tro og bekjennelse
Personlige egenskaper
 • God samarbeidsevne
 • Du trives i arbeid med ungdom og er en trygg relasjonsbygger
 • God evne til å arbeide både selvstendig og til å motivere deg selv og andre
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt
 • Personlige egenskaper vi ser for oss er viktige i denne stillingen: kreativ, strategisk og nytenkende
 • Du må trives med kvelds- og helgejobbing.
Vi tilbyr
 • Meningsfylte og utfordrende oppgaver hvor du kan gjøre en forskjell i unge menneskers liv.
 • Å jobbe i en aktiv menighet
 • Faglig fellesskap med kolleger innen barne og ungdomsarbeid på tvers av Bærum og i menigheten
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Et godt og nært samarbeid med KFUK/KFUM og Asker og Bærum Krets
 • Faglig støtte fra ungdomsdiakonene i 13-20 (samtaletilbud for ungdom)
 • Lønn etter KAs tariffavtale, god pensjonsordning i KLP
 • Tilsetting skjer med Kirkelig fellesråd i Bærum som arbeidsgiver, og med Høvik menighet som hovedarbeidssted pt.
 • Plusstid avspaseres etter avtale.
Arbeidsgiver Kirkelig fellesråd i Bærum
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Sandviksveien 11, 1363 Høvik
Publisert 2020-05-15
Søknadsfrist 2020-06-07
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkelig fellesråd i Bærum
Postboks 484
1302 Sandvika
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger