Kirkelig fellesråd i Bærum Kirkelig fellesråd er service- og forvaltningsorganet for Den norske kirkes 10 sokn i Bærum. Bærum har 120.000 innbyggere, og kirken ønsker å være en tjenende og åpen folkekirke som er til stede i medlemmenes liv - og en aktiv medspiller bl.a. i kommunens omsorgsarbeid, kulturvirksomhet og barne- og ungdomsarbeid. Kirketorget i Bærum tar imot henvendelser fra våre medlemmer om blant annet dåp, vigsler, bisettelser og begravelser på vegne av menighetene i Bærum.

Ungdomsleder i Fornebulandet menighet

Fornebulandet menighet ligger i den søndre delen av Bærum og består av ca. 8000 innbyggere. Snarøya kirke og Kilentunet på Lysaker er utgangspunkt for menighetens aktivitet. Menigheten står foran spennende utfordringer i forbindelse med den store tilflyttingen og utbyggingen av Fornebu. Et viktig mål for menigheten er å kunne imøtekomme nyinnflyttede og inkludere dem i menighetslivet. Staben består av kirkeforvalter, to prester, kantor, kateket,diakon, menighetspedagog, ungdomsleder, kirketjener og sekretær. Les mer om menigheten her: http://www.fornebulandet-menighet.no/ Kirkelig fellesråd er service- og forvaltningsorganet for Den norske kirkes 10 sokn i Bærum. Bærum har 125.000 innbyggere, og kirken ønsker å være en tjenende og åpen folkekirke som er til stede i medlemmenes liv - og en aktiv medspiller bl.a. i kommunens omsorgsarbeid, kulturvirksomhet og barne- og ungdomsarbeid. Kirketorget i Bærum tar imot henvendelser fra våre medlemmer om blant annet dåp, vigsler, bisettelser og begravelser på vegne av menighetene i Bærum. Kirkelig fellesråd i Bærum har arbeidsgiveransvaret for ca 100 ansatte, i utadrettede og administrative stillinger. Se også vår facebookside

Ungdomslederen har ansvar for oppfølging og utvikling av ungdomsarbeidet i Fornebulandet menighet, i samarbeid med menighetens ungdommer og andre ansatte. Dette innebærer blant annet å ha ansvar for klubbkvelder som er et lavterskeltilbud til menighetens ungdommer, og Tensing-samlinger.  Det ligger til stillingen å være med på å starte opp Tensing i samarbeid med kateket og stab for øvrig, men dette trenger ikke innebære musikalsk ansvar for Tensing. Vi er åpne for å dele opp stillingen og i så fall vil ungdomslederstillingen være en 20%-stilling og musikkmedarbeider 10% stilling. Konfirmantarbeidet vil være en viktig arena for rekruttering. Derfor vil ungdomslederen være noe tilknyttet konfirmantarbeidet. Fornebulandet menighet består av områdene Lysaker, Fornebu og Snarøya, og det er god kollektivforbindelse til Oslo.

Arbeidsoppgaver
 • Hovedansvar for ungdomskvelden (klubb, Tensing, m.m)
  Det må i gjennomsnitt påregnes ca. én dag med kveldsarbeid per uke
 • Være med på å starte opp og organisere Tensing
 • Delta i noe av konfirmantarbeidet, blant annet konfirmantleir
 • Bidra på menighetens fellesarrangementer etter avtale  
Kvalifikasjoner
 • Du har, eller er undervegs med utdanning som ungdomsarbeider, eller annen relevant utdanning.
 • Musikalsk kompetanse
 • Erfaring fra kristent ungdomsarbeid og gjerne Tensing
 • Har gode evner til å bygge opp tilbud 
 • Gode evner til å organisere og gjennomføre aktiviteter
 • Erfaring med sosiale medier
 • Medlem av Den norske kirke, og dele dens tro og bekjennelse
 • Den som tilsettes vil bli bedt om å fremlegge tilfredsstillende politiattest i medhold av Kirkelovens § 29
Personlige egenskaper
 • Kan arbeide selvstendig, og ønsker å ønsker å være med på å utvikle menighetens ungdomsarbeid
 • Samarbeider godt med både ungdommer og voksne
 • God til å motivere både deg selv og andre
 • Du har et ønske om å formidle kristen tro til ungdommer
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt 
Vi tilbyr
 • Meningsfylte og utfordrende oppgaver hvor du kan gjøre en forskjell i unge menneskers liv
 • Arbeid i en spennende menighet under utvikling
 • Faglig fellesskap med kolleger innen barne- og ungdomsarbeid på tvers av Bærum
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Et godt og nært samarbeid med KFUK-KFUM Oslo Akershus
 • Faglig støtte fra våre ungdomsdiakoner i 13-20 (samtaletilbud for ungdom)
 • Lønn etter KAs tariffavtale, pensjonsordning i KLP
Arbeidsgiver Kirkelig fellesråd i Bærum
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Snarøyveien 126, 1367 Snarøya
Publisert 2020-05-15
Søknadsfrist 2020-06-07
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkelig fellesråd i Bærum
Postboks 484
1302 Sandvika
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger