HR-sjef

Den norske kirke har 3,7 millioner medlemmer, 130000 frivillige medarbeidere, 8500 valgte rådsmedlemmer og 7500 ansatte. Kirkens 1200 menigheter tilbyr kirkelig betjening til innbyggerne i alle landets kommuner. Kirkerådet forbereder sakene til Kirkemøtet, som er Den norske kirkes øverste representative organ. Kirkerådet iverksetter Kirkemøtets beslutninger og leder arbeidet mellom Kirkemøtene. Kirkerådets sekretariat har ca. 100 ansatte organisert i fagavdelinger med nasjonale funksjoner.

Den norske kirke er inne i en historisk endringsprosess som byr på spennende organisasjonsmessige utfordringer på mange plan. Kirkerådet søker en dyktig HR-sjef som vil være med på denne reisen og som vil få ansvar for utviklingen av en profesjonell og tydelig HR-funksjon. 

 

Stillingen omfatter ansvar for videreutvikling av arbeidsgiverrollen, gjennom bl.a policy- og rutineutvikling og som kontaktpunkt for tillitsvalgte både nasjonalt og i Kirkerådets sekretariat. HR-sjefen har en sentral rolle i forhandlinger av individuelle avtaler og lokale særavtaler og som sekretariat for arbeidsgiverutvalget samt som kontaktpunkt overfor arbeidsgiverorganisasjonen KA. Den nye HR-sjefen forventes å være rådgiver for ledere i HR faglige spørsmål og et bindeledd for HR-funksjonen ved bispedømmekontorene.  Stillingen byr for øvrig på god faglig bredde herunder bl.a. rekruttering, opplæring, kompetanseutvikling, beredskap og HMS. 

Vi trenger en HR-sjef med utpreget samhandlings- og gjennomføringsevne. Du bør trives med både drift og utvikling og ha god evne til å etablere dialog både internt og eksternt. Du har oversikt over sentrale arbeidsrettslige emner.

Vi forutsetter at du har relevant høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå. Ledererfaring gjerne fra kompleks organisasjon, er etterspurt. God kjennskap til Den norske kirke vil være en styrke i stillingen.
Den som tilsettes må være medlem av Den norske kirke.
Vi kan tilby lønn etter avtale på kirkelig sektor og pensjons- og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd.

Kirkerådet har moderne kontorlokaler i Oslo sentrum med kantine, fleksitid og trivelig arbeidsmiljø.

Ta gjerne uforpliktende og konfidensiell kontakt med Randi Flugstad tlf. 905 84 138/Bente Paulsrud tlf. 911 08 165 i Amrop Delphi eller avdelingsdirektør i Kirkerådet Jan Rune Fagermoen tlf. 970 57 211. 
Søknadsfrist 1. juli 2020. 

Alle søknader og henvendelser behandles konfidensielt i en innledende fase, om ønskelig også overfor oppdragsgiver. Det vil utarbeides offentlig søkerliste. Evt. ønske om unntak fra offentlighet må grunngis særskilt i søknaden. 
Arbeidsgiver Kirkerådet
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Rådhusgata 1-3, 0151 Oslo
Publisert 2020-06-05
Søknadsfrist 2020-08-24
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkerådet
Postboks 799 Sentrum
106 Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger