Kirkeverge i 100 % fast stilling

Nordre Follo kirkelige fellesrådsområde ligger i Nordre Follo prosti og svarer geografisk til Nordre Follo kommune. Fellesrådsområdet har et samlet folketall på ca. 60.000. Vi har 7 sokn, 9 kirker, 1 kapell og 5 gravplasser. Den totale staben består av 55 fellesrådsansatte i 37 årsverk og 9 prester i 9 årsverk (inkludert prost). Fellesrådsområdet er organisert med fellesrådsadministrasjon i Ski nye kirke og en menighetsstab i hver av de fire arbeidskirkene i området.

Nordre Follo kirkelige fellesråd søker etter en dyktig leder som kan bygge tillit og gode relasjoner internt og eksternt. Du er opptatt av kirkens plass i lokalsamfunnet, og ønsker å være med å videreutvikle et godt samarbeid med kommunale instanser, ansatte og frivillige. Stillingen som kirkeverge er ledig fra 01.10.2020.

 

Arbeidsoppgaver

 • Motivere medarbeidere og utvikle organisasjonen
 • Utvikle en god personalforvaltning og et godt arbeidsmiljø for alle ansatte
 • Lede strategi- og utviklingsarbeid
 • Ha ansvar for HR i samarbeid med assisterende kirkeverge
 • Samarbeide med prost og prestetjeneste med tanke på å opprettholde og videreutvikle et godt samvirke mellom de to linjene i lokalkirkens struktur 
 • Ha ansvar for fellesrådets plan, budsjett og økonomi
 • Ha visjoner for kirkens plass i lokalsamfunnet, og videreutvikle et godt samarbeid med kommunale instanser
 • Være en synlig representant for fellesrådet i møte med offentlighet og media
 • Støtte menighetsrådene i deres arbeid med å vekke og nære det kristne liv i soknene
 • Ha ansvar for god forvaltning av kirker og gravplasser
 • Utføre andre oppgaver som følger av lover, regelverk og vedtak gjort av fellesrådet

 

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning fra universitet/høyskole
 • God kompetanse og utdanning innen administrasjon, økonomi og ledelse
 • Inngående kjennskap til kommune/offentlig forvaltning
 • Betydelig erfaring som leder med personalansvar
 • Erfaring fra endringsledelse i større organisasjoner
 • Inngående kunnskap om Den norske kirke's verdigrunnlag og organisering
 • Kunnskap og erfaring fra kirkelige og verdibaserte organisasjoner
 • Det kreves medlemskap i Den norske kirke

 

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig
 • En dyktig leder som kan bygge tillit og gode relasjoner internt og eksternt
 • Utviklingsorientert, strukturert og engasjert
 • Tydelige analytiske og strategiske ferdigheter
 • Ledererfaring og personlige egenskaper vil vektlegges betydelig i utvelgelsen
 • Evne til å motivere medarbeidere
 • Tydelig identitet og engasjement for kirke- og menighetsliv

 

Språk

 • Norsk

 

Vi tilbyr

 • Interessante og meningsfylte oppgaver
 • Fellesskap med mange dyktige og motiverte medarbeidere
 • God forsikrings og pensjonsordning
 • Pliktig medlemskap i KLP med 2% trekk i brutto lønn.
 • Lønn etter avtale

 

Kontaktinformasjon

Fellesrådsleder Stein Erik Berget tlf.91129260

Arbeidssted

Ski nye kirke, Birkelunden 4, 1423 SKI

 

Søknadsfrist: 10.08.2020

Søknad på nett via webcruiter

Arbeidsgiver Nordre Follo kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Ski nye kirke, Birkelunden 4, 1423 Ski
Publisert 2020-06-10
Søknadsfrist 2020-08-10
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nordre Follo kirkelige fellesråd

Ski
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger