Fengselsprest 50% i Skien prosti, Telemark fengsel, Skien avdeling

Telemark fengsel, Skien avdeling ligger i Skien kommune og er en enhet med høyt sikkerhetsnivå. Fengselet har ordinær kapasitet på 82 plasser - for både menn og kvinner. Skien fengsel ligger i Skien sokn, i Skien prosti, Agder og Telemark bispedømme. De innsatte i fengselet går på skole eller er i arbeid i kjøkken, vaskeri eller verksted.

Stillingen som fengselsprest krever stor grad av selvstendighet samt evne og vilje til oppsøkende prestetjeneste blant innsatte. Foruten å være en naturlig samarbeidspartner med avdelingene på fengselet, har presten ansvar for å tilrettelegge og ivareta det kristne, religiøse og livssynsmessige mangfold ved fengselet. I samarbeid med ledelsen i fengselet har presten ansvar for åndelig og eksistensiell betjening for alle innsatte, uansett kultur og religion, og samarbeider med andre livssynsaktører for å legge til rette for å møte den enkelte innsattes behov. Det er positivt om presten har kunnskap om ulike religioner og kulturer.

Hovedtyngden i prestetjenesten er samtaler og sjelesorg. Presten holder jevnlig søndagsgudstjenester i fengselet. Det forventes at presten har samtalegrupper og samarbeider med menigheter og organisasjoner utenfor fengslet. Da det er et krav at de innsatte skal arbeide/gå på skole i ukas fem første dager, vil mye av prestens arbeid foregå i helgene. Det er også en viktig oppgave å støtte innsattes pårørende.

Sammen med en avdelingsleder ved fengslet har presten ansvar for å tilrettelegge for Røde Kors sin visitortjeneste.

Presten deltar på prostisamlinger, i arbeidsveiledning og ved andre samlinger der prost eller biskop innkaller.

Det er en årlig fagsamling for fengselsprester.

Prosten i Skien prosti er nærmeste overordnede, og stillingen står under tilsyn av biskopen i Agder og Telemark. Målform i tjenesten er bokmål. Presten må beherske engelsk godt. Tjenesten skal utføres i samsvar med Den norske kirkes ordning og tjenesteordning for fengselsprester av 20. november 1997, senest endret ved vedtak av Kirkeutdannings- og forskningsdepartementet 7. februar 2000. Videre plikter presten å rette seg etter regelverket i «Lov om straffegjennomføring» og arbeider ut ifra verdigrunnlaget som er nedfelt i kriminalomsorgen sin virksomhetsstrategi.

Den som blir tilsatt må rette seg etter:
- Endringer i tjenesteordning for fengselsprester og regler om lønnsforhold og aldersgrense for geistlige tjenestemenn.

Det benyttes bokmål. Søker må bekrefte at han/hun behersker begge målformer.

Kvinner oppfordres til å søke.

Den som tilsettes må være medlem av Den norske kirke.

Det kan bli stilt særlige krav til samlivsform i tråd Likestillings- og diskrimineringsloven § 30.

Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan framlegge en utvidet politiattest.

 

Arbeidsoppgaver
 • sjelesorg og samtaler med innsatte
 • gudstjenester
 • samtalegrupper og bibelgrupper
 • kontakt med pårørende
 • samarbeid med menigheter og organisasjoner utenfor fengslet
 • selvstendig faglig og åndelig utvikling i henhold til ordinasjonsløftet
Kvalifikasjoner
 • kjennskap til andre religioner og kulturer
 • kunnskap og erfaring fra krise, - sorgarbeid
 • gode samarbeidsevner
 • personlig egnethet vil bli tillagt vekt

Personlige egenskaper
 • interesse og motivasjon for fengselsarbeid
 • administrativ ryddighet
 • evne og vilje til tverrfaglig samarbeid
 • evne til å gjennomføre planlagte tiltak
 • evne til fleksibilitet
Vi tilbyr
 • stillingen lyses ut i stillingskode 1465 Spesialprest
 • pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
 • godtgjøring etter gjeldende regelverk
 • arbeidsveiledning
Arbeidsgiver Agder og Telemark bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Rødmyrlia 43, 3740 Skien
Publisert 2020-06-23
Søknadsfrist 2020-08-09
Stillingstype Fast, 50%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Agder og Telemark bispedømme

Kristiansand
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger