Sokneprest i Bamble prosti med Langesund sokn som tjenestested

Langesund er en by i Bamble kommune, ved kysten sør i Telemark, med ca. 4000 innbyggere. Byen ligger vakkert til ved havgapet med flott skjærgård og spennende natur på alle kanter. Området er kjent for flest solskinnsdager i året. Kulturlivet blomstrer i musikk- og festivalbyen Langesund. Kommunen har god barnehagedekning, og skoletilbudet er godt fra barnetrinnet til et variert tilbud på videregående nivå. Langesund er administrasjonssenter i Bamble kommune. Stathelle er kommunens handelssentrum med stort kjøpesenter. Det er 20 km til Porsgrunn og 30 km til Skien. Langesund kirke er fra 1992 og fremstår som en velegnet og vakker arbeidskirke. I tillegg eier menigheten Langesund bedehus, som brukes aktivt i menighetsarbeidet. Soknepresten vil ha sin kontorplass i menighetskontoret, som ligger sentralt i Langesund, med nærhet til kirken og bedehuset. For mer informasjon se: bamble.kommune.no og langesund-menighet.no

Ønsker du å jobbe i en engasjert menighet som er synlig i nærmiljøet, er åpen og inkluderende og satser på barn og ungdom?
Langesund menighet søker etter ny sokneprest.

  
Menighetens profil
Soknepresten har stabsfellesskap med staben i Langesund menighet, som består av organist, trosopplærer/menighetsarbeider, menighetssekretær, kirketjener, diakon og kirkeverge. Kapellan i Bamble har 20% prestetjeneste i Langesund sokn. Menighetsrådet arbeider med å ansette en menighetsarbeider i 50%, som skal lede og koordinere menighetens barne-, ungdoms- og familiearbeid.  Menigheten har mange frivillige medarbeidere. Det er gudstjenester i Langesund kirke alle søn- og helligdager. Menigheten har kontakt med flere misjonsorganisasjoner, og det er et godt lokalt felleskirkelig samarbeid, blant annet om økumeniske gudstjenester. Relasjonen til kommunen er god, og menigheten arbeider for å være synlige i nærmiljøet.

Langesund menighet er en levende og aktiv menighet med visjonen Kjærlighet i ord og handling, og vil være en bekjennende, tjenende, misjonerende, åpen og inkluderende kirke i lokalsamfunnet.   Menigheten henter inspirasjon fra fornyelsesbevegelser, som Oase og IMI-kirken, og jobber målrettet med menighetsutvikling. Barne- og ungdomsarbeidet er et satsningsområde, der ansatte og frivillige jobber sammen. Det er en målrettet satsing på korarbeid, og det er mulig å synge i kor fra du er 4 år til du er 99 år.  Gjennom uka møtes mange i kirke og bedehus til aktiviteter for alle aldersgrupper. Som prest vil du møte en menighet som heier på deg, slik at man sammen kan lykkes i å bygge og videreutvikle et levende menighetsfellesskap.

Gudstjenestelivet
Menigheten har et variert gudstjenestetilbud, for at flest mulig skal føle seg hjemme, noe som har resultert i en relativt høy gudstjenestedeltagelse. Det er god oppslutning om dåp og konfirmasjon, og det er jevnlige gudstjenester for barn og ungdom, hvor de bidrar aktivt. Flere frivillige, enkeltpersoner og grupper, er delaktige med oppgaver i gudstjenesten.

Den som blir tilsatt må rette seg etter:
- Endringer i tjenesteordning for sokneprester og regler om lønnsforhold og aldersgrense for geistlige tjenestemenn.
- Alle avgjørelser som måtte bli tatt med hensyn til tjenesten og tjenestested.

Det benyttes bokmål. Søker må bekrefte at han/hun behersker begge målformer.

Kvinner oppfordres til å søke.

Det kan bli stilt særlige krav til samlivsform i tråd med Likestillings- og diskrimineringsloven § 30.

Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan framlegge en tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest).

   

Arbeidsoppgaver
 • arbeid i henhold til tjenesteordning for menighetsprester
 • jobbe for varierte og inkluderende gudstjenester
 • lede det menighetsbyggende arbeidet, og ta del i menighetens arbeid sammen med den øvrige stab og frivillige i menigheten
 • ansvar for konfirmantarbeidet 
 • utføre tjenester i henhold til planer og tjenesteuker i prostiet
 • inngå i en fast beredskapstjeneste i Skien og Bamble prostier
 • delta i gjeldende beredskapsordning
Kvalifikasjoner
 • cand.theol eller tilsvarende
 • personlige egenskaper og faglig kompetanse vil bli vektlagt
Personlige egenskaper
 • glede av å jobbe i team
 • evnen til å jobbe selvstendig
 • evnen til å inspirere og motivere
 • kan videreføre eksisterende arbeid og se nye behov og muligheter
 • engasjement for- og kommunisere godt med barn og ungdom
Vi tilbyr
 • lønn som sokneprest i lønnsgruppe 1555
 • etter- og videreutdanning
 • godtgjørelse etter gjeldende satser
 • pensjonsinnskudd
 • arbeidsveiledning (ABV)
Arbeidsgiver Agder og Telemark bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Langesund
Publisert 2020-06-23
Søknadsfrist 2020-08-09
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Agder og Telemark bispedømme

Kristiansand
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger