Kapellan i Lister og Mandal prosti med Mandal sokn og Holum sokn som tjenestested, 2 gangs utlysning

Mandal og Holum sokn ligger i Lindesnes kommune. Kommunen er landets sydligste, og en av de største i Agder med sine 23.000 innbyggere. Her er det mange kvaliteter: et variert og godt næringsliv med mange spennende arbeidsplasser, et rikt kulturliv, gode oppvekstmiljøer, godt klima og mange attraksjoner. Kommunen grenser til Lyngdal i vest og Kristiansand i øst. Avstanden mellom Mandal og Kristiansand er ca. 4 mil. I dag beregner man 40 minutter i bil mellom byene, men med ny vei fra 2021 vil kjøretiden bli halvert. I Mandal by bor nærmere 11.000 av kommunens innbyggere. Her er også administrasjonssenteret for kommunen. Holum sokn ligger 10 km nord for Mandal sentrum. Tettstedet Holum har i overkant av 600 innbyggere. Det er barneskole i Holum, nytt idrettsanlegg og et aktivt skytterlag. https://www.visitnorway.no/reisemal/sorlandet/lindesnes/ Mandal sokn har tre gudstjenestesteder; Mandal kirke fra 1821, Harkmark kirke fra 1613 og Skjernøy kapell fra 1913. I Holum sokn finner vi Holum kirke som ble oppført i 1825. Kirkens grunnplan er en enkel korskirke. Kirken rommer 500 personer. I Holum feires gudstjeneste hver 2. søndag. Kirkekontoret flyttet inn i nye lokaler midt i gågata i Mandal våren 2019. Det ligger 5 minutters gange fra Mandal kirke hvor de ansatte kan parkere gratis.

Menighetenes profil
Menighetene i Mandal og Holum har høy aktivitet og mange tilbud som spenner fra de yngste til de eldste. De ansatte samarbeider tett med de mange frivillige i menighetene som er involvert i gudstjenesten og i mangfoldet av aktiviteter.
 
I Mandal er aktivitetene konsentrert rundt det nye Kirkesenteret i gågata, hvor også kirkekontoret er lokalisert. Det er 16 ansatte i staben i Mandal og Holum med et godt arbeidsmiljø.
 
Kapellanstillingen er nyopprettet, arbeidet er i vekst og vi ønsker at vår nye prest skal være med å utvikle menighetene videre.
 
I Holum er det et nært samarbeide med bedehuset i bygda. I Mandal er det samarbeid om barne- og ungdomsarbeid med de andre menighetene og organisasjonene. Det er et tett samarbeide med NMS, KFUK/M Speideren, Ys Men, Laget, Søndagsskolen og KIA.
 
Menighetenes visjon og satsingsområder
Mandal menighet har sluttet seg til Den norske kirkes visjon som er Mer himmel på jord. Menigheten ønsker å være et inkluderende fellesskap med rom for alle aldersgrupper, et mangfold av aktiviteter og uttrykk og rom for ulike meninger, basert på respekt for hverandre. Menighetsrådets satsingsområder er gudstjenesteliv, diakoni, trosopplæring og misjon.
 
Holum menighets visjon er Trivsel – tro – tjeneste. Holum menighet ønsker å skape gudstjenester og andre arrangementer der alle trives. I denne atmosfæren av trivsel skal mennesker ledes inn i eller bli bevart i troen, noe som igjen inspirerer til tjeneste for medmennesker i nærmiljø og menighet.
 
Tiltak
Mandal og Holum menigheter ønsker å være en hverdagskirke med lav terskel og har en rekke aktiviteter i tillegg til gudstjenestelivet, bla; babysang, Familiebaluba, Tirsdagssprell, småbarnssang, klubb for tweens, dansegruppe, flere kor for alle aldre, ungdomskafé, åpent kirketorv på hverdager, kveldsbibelskole, middagstilbud, håndarbeidsgruppe, tidebønner samt en rekke diakonale tiltak.  
   
 
Gudstjenestelivet
Mandal kirke er godt besøkt. Det samme gjelder Skjernøy kapell. Harkmark kirke er en populær kirke for dåp og bryllup. I Holum er det også god kirkesøkning.
  

Forøvrig  
Den som blir tilsatt må rette seg etter:   
- endringer i tjenesteordning for sokneprester og regler om lønnsforhold og aldersgrense for geistlige tjenestemenn   
- alle avgjørelser som måtte bli tatt med hensyn til tjenesten og tjenestested 

Det benyttes bokmål. Søker må bekrefte at han/hun behersker begge målformer.

Kvinner oppfordres til å søke.

Det kan bli stilt særlige krav til samlivsform i tråd med Likestillings- og diskrimineringsloven §30.

Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan framlegge en tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest).


Ta gjerne kontakt med oss! Kontaktinfo til de ansatte og MR-ledere er på nettsiden vår.  

 

Arbeidsoppgaver
 • delta i konfirmantarbeidet i samarbeid med undervisningsleder og sokneprestene 
 • delta i menighetenes trosopplæringsarbeid og kirke/barnehage og kirke/skole samarbeidet  
 • gudstjenester og kirkelige handlinger i samarbeid med de andre prestene. Fri minimum en helg i måneden
 • bidra til utvikling av ungdomsarbeidet sammen med ansatte og de frivillige. Det er et ønske om å få opp frekvensen på ungdomsgudstjenester 
 • institusjonsandakter
 • delta i gjeldende beredskapsordning
Kvalifikasjoner
 • cand.theol/profesjonsstudium i teologi (etter 2004)
 • praktisk teologisk utdanning
Personlige egenskaper
 • ha hjerte for unge
 • god formidlingsevne
 • selvstendig og strukturert kapellan med gjennomføringskraft
 • vilje til å skape gode relasjoner og samarbeid med stab, råd og frivillige
 • fleksibel og løsningsorientert 
Vi tilbyr
 • lønn som kapellan i stillingskode 0922 
 • etter- og vidererutdanning
 • godtgjørelser etter gjeldende satser
 • pensjonsinnskudd
 • arbeidsveiledning
Arbeidsgiver Agder og Telemark bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Store Elvegata 33, 4514 Mandal Norge
Publisert 2020-06-23
Søknadsfrist 2020-08-09
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Agder og Telemark bispedømme

Kristiansand
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger