Sokneprest i Skien prosti med Borgestad sokn som tjenestested

Borgestad sokn ligger i naturskjønne omgivelser og omfatter både landbruksområder og tettbebyggelser på østsiden av Skienselva, ca en mil i utstrekning og ligger mellom Porsgrunn og Skien. Borgestad kirke er en steinkirke i engelsk «landsbystil» som ble innviet i 1907, og har plass til ca 350 personer. Kirken er omkranset av kirkegården og rett ved siden av kirken ligger «kirkestua» som brukes til menighetens mange aktiviteter. Kirkestua inneholder også menighetskontorene. Innbyggertallet ligger på ca 6 000 og av disse tilhører ca 4 100 menigheten.

Menighetens profil
Til menigheten er det knyttet kateket 50%, trosopplærer 50%, kirketjener 120%, kirkemusiker 100%, diakoniarbeider 25% og sekretær i 40% stilling.

Det ligger to barneskoler, en skole for barn med ulike funksjonsnedsettelser og en ungdomsskole i soknet. Haugsåsen bo- og kultursenter ligger i soknet og betjenes av sokneprest, kirkemusiker og diakon. Borgestadklinikken, som tilbyr behandling for mennesker med samtidig rus og psykisk lidelse, ligger like ved kirken. Det er 4 idrettsklubber i soknet, og Universitetet i Sørøst-Norge har campus i Porsgrunn.

Menighetens visjon/hovedmål/satsingsområde
Menigheten har følgende visjon: Borgestad menighet vil være en synlig og levende kirke. Nær troens kilder og dagens mennesker.

Menigheten har følgende mål for pågående menighetsrådsperiode:
- et større fokus på barn og unge
- tilbud til mennesker med minoritetsbakgrunn
- dialog og samtalekvelder rundt ulike livstemaer

Tiltak
Det er en rekke råd og utvalg knyttet til menigheten. Det er en trofast gruppe med frivillige medarbeidere, men det er en målsetting å knytte til seg nye frivillige.

Det er babytrall i samarbeid med Skien, søndagsskole, 4 og 6-års bok, felles Petrusdag for alle menighetene i Skien, Tårnagenthelg, Lys våken, konfirmantarbeid, 25 Hours-festivalen, som også er et fellestiltak i Skien, julevandringer, skolegudstjenester, sommerleir for barn i samarbeid med Acta. Kor for aldersgruppen 17-30 år og kor for aldersgruppen 25-93. Det drives et godt diakonalt arbeid, med blant annet «Vi over 60», besøkstjeneste og «tirsdagskaféen».

Gudstjenestelivet
Menigheten har et variert gudstjenesteliv med gudstjeneste hver søndag med unntak av sommermånedene hvor det er lagt opp til noen fellesgudstjenester. En gang i måneden er gudstjenesten lagt til kl 1700. Det er et samarbeid med Skien sokn i forhold til prestetjenesten.
De kirkelige handlingene fordeles av prosten etter turnus med tjenesteuker med et tak på 2 kirkelige handlinger pr tjenesteuke i tillegg til gudstjenesten.

Den som blir tilsatt må rette seg etter: 
- Endringer i tjenesteordning for sokneprester og regler om lønnsforhold og aldersgrense for geistlige tjenestemenn. 
- Alle avgjørelser som måtte bli tatt med hensyn til tjenesten og tjenestested.

Det benyttes bokmål. Søker må bekrefte at han/hun behersker begge målformer.

Kvinner oppfordres til å søke.

Det kan bli stilt særlige krav til samlivsform i tråd med Likestillings- og diskrimineringsloven § 30.

Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan framlegge en tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest).   

 

Arbeidsoppgaver
 • gudstjenester og andre kirkelige handlinger
 • støtte opp og medvirke i menighetens visjon og mål for inneværende periode
 • delta i konfirmantarbeidet
 • ha fokus på dialog og ønske om å løfte fram nye medarbeidere
 • delta i beredskapsordningen
Kvalifikasjoner
 • ferdig utdannet Cand.theol - profesjonsstudium i teologi
 • gode kommunikasjons, relasjons- og samarbeidsferdigheter, spesielt rettet mot barn og unge
 • flerkulturell forståelse
 • personlig egnethet til stillingen
Personlige egenskaper
 • kunne arbeide selvstendig og i team
 • ønske å videreutvikle menighetens arbeid i samarbeid med den øvrige staben og frivillige
 • lyttende, livsnær og samtidsorientert
 • åpen og inkluderende i forhold til samarbeide med andre aktører på Borgestad
Vi tilbyr
 • lønn som sokneprest i lønnsgruppe 1555
 • etter- og videreutdanning
 • godtgjørelse etter gjeldende satser
 • pensjonsinnskudd
 • arbeidsveiledning (ABV)
Arbeidsgiver Agder og Telemark bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Håvundvegen 380, 3711 Skien Norge
Publisert 2020-06-23
Søknadsfrist 2020-08-09
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Agder og Telemark bispedømme

Kristiansand
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger