Diakon

Rakkestad kommune er sentralt plassert i tidligere Østfold fylke og har ca. 8250 innbyggere. Det er et variert næringsgrunnlag innenfor landbruk, næringsmiddelindustri, industri og servicenæringer med gode skoler og full barnehagedekning. Det er gode muligheter for friluftsliv i nærmiljøet. Rakkestad ligger ca.80 km fra Oslo med kort reiseavstand til de øvrige Østfoldbyene. Det kirkelige arbeidet har gode arbeidsvilkår i bygda, og det er et godt utviklet tverretatlig samarbeide med kommunen på ulike felt. Menighetsrådet har diakoni, barn og unge som satsningsområder. Aktiviteten er knyttet opp mot stedets 3 kirker og menighetshus.

Rakkestad sokn består av 3 menigheter fordelt på Rakkestad, Degernes og Os kirker.

Det er også gudstjenester og trosopplæringstiltak tilknyttet menighetshuset.

Utgangspunktet for arbeidet er Kirkekontoret i Rakkestad sentrum hvor kirkestaben er samlet.

Staben består av 2 hele prestestillinger, organist, sekretær, menighetspedagog, konfirmantlærer og kirkeverge.

Driftsleder og kirketjenere/ kirkegårdsarbeidere har sitt faste oppmøtested i driftsbygget ved Rakkestad kirke.  

 

 

Ledig stilling som sognediakon.

Vår diakon har sluttet etter 13 års tjeneste, og vi søker i den anledning en etterfølger i stillingen.

 

Arbeidsoppgaver/ Arbeidsområder.

- Relasjonsbyggende arbeid/ nettverksbygging og oppsøkende arbeid overfor grupper

  med særskilte behov i menighet og lokalsamfunn.

- Ledelse av internasjonal kvinnegruppe.

- Overordnet ansvar for Bruktbua, bruktbutikk med salg av brukte klær.

- Sorgarbeid og sjelesorg.

- Delta i diakonigudstjenester i soknet.

- Rekruttere frivillige medarbeidere/ koordinering av det frivillige diakonale arbeidet.

- Sekretær for diakoniutvalget.

- Tverrfaglig samarbeid med de øvrige ansatte i staben herunder noe trosopplæringstiltak.

- Samarbeide med kommunale aktører innenfor omsorgstjenestene.

- Samhandle med kommunale institusjoner og veiledning av frivillige medarbeidere.

- Medlem av kommunens psykososiale kriseteam.

 

 

Kvalifikasjoner.

- God arbeidskapasitet.

- Gode samarbeidsevner og fleksibilitet i forhold til ansatte og frivillige.

- Evne til å fremme Kirkens plass i lokalsamfunnet.

- Kvalifikasjoner i henhold til tjenesteordning og kvalifikasjonskrav for diakoner vedtatt av Kirkemøtet.

- Erfaring fra ledelse av frivillige medarbeidere vektlegges.

- Erfaring fra samarbeide med offentlige og frivillige aktører er ønskelig.

- Erfaring fra nettverksbygging.

- Evne til å rekruttere, motivere og lede frivillige.

- Evne til selvstendig og målrettet arbeid.

- Erfaring med bruk av IT-verktøy og sosiale medier.

- Kandidater med høyskolebakgrunn som har ønske om å videreutdanne seg til diakon vil også bli vurdert som aktuelle til stillingen.

 

 

Personlige egenskaper.

- Personlig egnethet tillegges stor vekt.

- Gode samarbeidsevner og lederegenskaper.

- God evne til å bygge relasjoner og skape engasjement.

 

Vi tilbyr:

- Godt arbeidsmiljø i samarbeide med øvrig stab

  og frivillige medarbeidere.

- Faglige og personlige utviklingsmuligheter.

- Mulighet for en prosjektrettet arbeidsform med stor grad av innflytelse.

- Lønn etter gjeldende tariffavtale innenfor KAs forhandlingsområde.

- Pensjonsordning gjennom KLP.

- Gode kontorlokaler i Rakkestad sentrum.

 

Politiattest må fremlegges ved tilsetting.  Den som tilsettes må være medlem i Den norske kirke.

Egen bil må stilles til disposisjon i stillingen.  Kjøregodtgjørelse dekkes etter gjeldende satser og avtaleverk.

Vi ønsker at den som ansettes gjerne bosetter seg i, eller i nærhet av kommunen.

Søker må ha god norsk muntlig og skriftlig fremføringsevne.

Det må påregnes noe helg og kveldsarbeide.

 

Eventuelle forespørsler kan rettes til kirkeverge Gunnar Gudim, tlf. 69 22 60 60/ 906 17 710.

eller leder av menighetsrådet Marit Bøe Støten, tlf. 911 37 811.

 

Kortfattet søknad med CV sendes:

post@rakkestadsokn.no

 

Stillingen er ledig etter avtale.

 

 

Søknadsfrist:15.08.2020.

Arbeidsgiver Rakkestad sokn
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Kirkeveien 116, 1890 Rakkestad
Publisert 2020-06-25
Søknadsfrist 2020-08-15
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Rakkestad sokn

Rakkestad
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger