Kantor, 100% stilling

Den norske kirke i Haugesund, Rossabø sokn, søker etter ny kantor i 100 % stilling. Med mulighet for å søke deler av stillingen.

Møteplassen – kjerkå sør i by ́n
Rossabø menighet vil gi mennesker et møte med Gud og skape et trosfellesskap gjennom Gudstjenesten - vårt møte med Gud og hverandre der tro, håp og livsglede skapes.
Diakoni - inkluderende fellesskap med raushet og medvandring, også når livet gir utfordringer.
Trosopplæring - gi mennesker kunnskap og opplevelser som gir troen liv.

Haugesund har ca. 37 000 innbyggere. Rundt 25 700 er medlemmer av Den norske kirke. I Rossabø sokn er det 8200 medlemmer. Byen Haugesund har et rikt kulturliv og gode friluftsmuligheter.

Fellesrådet har ansvar for tre sokn: Rossabø, Vår Frelsers og Skåre, fire kirker samt Vår Frelsers kapell.

 

Orgelet i Rossabø kirke er bygd av det tyske firmaet Gebr. Jehmlich i Dresden. Det har 26 register fordelt på 3 manualer og pedal, og var ferdig til innvielsen av kirken, 10. des. 1972.

 

 Arbeidsoppgaver

 -Planlegging og gjennomføring av gudstjenester, kirkelige handlinger og andre arrangement i menigheten i samarbeid med prestene, stab og frivillige

-Lede, delta og videreutvikle menighetens musikktilbud og korvirksomhet

-Medvirkning ved trosopplæringsarbeidet for barn og ungdom

-Deltakelse på stabsmøter og være en del av teamarbeidet i staben

 

 

 Formelle kvalifikasjoner og erfaring

-4 års kirkemusikkutdanning med 240 studiepoeng eller 3 års grunnutdanning i kirkemusikk samt tillegg i musikk, kristendomskunnskap, kirkefag, pedagogikk eller diakoni tilsvarende 60 studiepoeng.

-Erfaring som kordirigent

-Annen relevant utdanning og erfaring kan tas i betraktning

 

 Vi ønsker en person som

-Er allsidig og trygg i det musikalske uttrykket
- Har god forståelse for menighetslivet i Den norske kirke

-Har gode samarbeidsevner og som ønsker å bygge opp det kirkelige musikklivet og å stimulere andre til innsats

-Har god evne til å kommunisere med både barn og voksne

-God evne til samarbeid med musikere så vel som andre

-Kan jobbe selvstendig, ryddig og strukturert

 

Stillingsinnehaver vil god ha anledning til å være med å prege stillingen i samarbeid med menighetsrådet og staben for øvrig.

Det vil bli avholdt prøvespill og prøvedireksjon som en del av ansettelsesprosessen.

 

Vi kan tilby

-Allsidig gudstjeneste- og menighetsliv i et engasjert arbeidsmiljø

-Lønn etter kvalifikasjoner og i hht KA´s hovedtariffavtale

-Pensjonsordning i Haugesund kommunale pensjonskasse med 2 % trekk i lønn

 

Andre opplysninger

-Den som tilsettes må framlegge politiattest uten anmerkninger (Barneomsorgsattest, jfr. Kirkeloven § 29)

-Medlemskap i Den norske kirke forutsettes.

 

Spørsmål om stillingen rettes til administrasjonsleder Silje Olaussen, so369@kirken.no

Søknad sendes tl766@kirken.no

 

Søknadsfrist 27.07.2020.

Arbeidsgiver Haugesund kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Torvastadgata 13, 5529 Haugesund
Publisert 2020-06-30
Søknadsfrist 2020-07-27
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Haugesund kirkelige fellesråd

Haugesund
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger