Rektor

Den kristne friskolebevegelsen Danielsen-skolene består av Egill Danielsen Stiftelse og åtte skoler i Vestland og Rogaland. Vi har ca. 2 000 elever fra barnetrinn til voksenopplæring og ca. 350 ansatte. Indremisjonsforbundet og Norsk Luthersk Misjonssamband står bak skolene, som drives etter friskoleloven.

Danielsen Ungdomsskule Frekhaug er en ungdomsskole på Frekhaug i Alver kommune med ca. 170 elever og 35 ansatteSkolen er i ferd med å bygge nytt skolebygg som skal stå klart våren 2021. 

Skolen er godkjent som et kristent alternativ til offentlig ungdomsskoleRektor er skolens daglige leder og skal, på vegne av styret, lede arbeidet med drift, evaluering og utvikling av skolens tilbud i lys av elevenes behov, skolens verdigrunnlag og offentlige krav. 

Rektor støttes i sitt arbeid av ledergruppen i Egill Danielsen Stiftelse, og inngår i rektorkollegium med rektorene på de sju andre Danielsen-skolene. 

Vi ønsker en leder med 

  • god pedagogisk kompetanse og praktisk skoleledererfaring 
  • tydelig engasjement for eleven, faglig kvalitet og kristen tro
  • gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter 
  • evne til å involvere medarbeidere og motivere til samhandling mot felles mål 
  • gode administrative egenskaper og økonomisk forståelse 

Rektor må kunne identifisere seg med, og fremme formålet og det kristne verdigrunnlaget for skolen, samt forplikte seg på skolens verdidokument. Stillingen er vurdert til å være omfattet av unntaksbestemmelsene i likestillings- og diskrimineringslovens §9 og §30, 3. ledd. 

Tiltredelse etter avtale.  

Stillingen lønnes etter Danielsen-skolenes lønnsregulativ for skoleledere. 

Dersom dette virker spennende og utfordrende, sender du en CV (i første omgang uten attester) og en kort presentasjon innen 24august til: 

Egill Danielsen Stiftelse v/daglig leder på e-post: asle@danielsen-skoler.no 

Eventuelle spørsmål rettes daglig leder Asle Ystebø på tlf. 907 66 585. 

Arbeidsgiver Danielsen Ungdomsskule Frekhaug
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Holtermandsvegen 2A, 5918 Frekhaug
Publisert 2020-06-30
Søknadsfrist 2020-08-24
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Privat
Søk på stillingen
Danielsen Ungdomsskule Frekhaug
Holtermandsvegen 2a
5918 Frekhaug
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger