Rådgiver ungdom og oppvekst

Nidaros bispedømmekontor er felles administrasjon for Nidaros bispedømmeråd, Nidaros biskop og Preses. Kontoret ligger i Erkebispegården i Trondheim. Vi driver en regional kirkelig rådgivnings- og kompetansevirksomhet for menigheter og tilsatte, og er arbeidsgiverorgan for bispedømmets tilsatte prester. Virksomheten er organisert i to seksjoner; Kirkeliv og Personal- og administrasjon, tilsammen 13 årsverk. I bispedømmet er det 118 sokn, 34 fellesråd og ni prosti. Det forvaltningsmessige ansvar omfatter 126 årsverk og ca 166 millioner kroner på årsbasis.

Nidaros bispedømmeråd utlyser stillingen som rådgiver for ungdom og oppvekst. Den som tilsettes skal bidra til å styrke innsatsen rettet mot ungdom på bred front. I denne stillingen vil bispedømmerådet videreføre engasjementet for ungdom, herunder kirkelig undervisning og formidling av kristen tro i menighet og samfunn. Samtidig vil bispedømmet styrke innsatsen på kirkelige ungdomsarbeid og forsterke sitt diakonale fokus på ungdom og de utfordringer som særlig møter unge voksne.

Ansvar for Ungdomsrådet og Ungdomstinget vil ligge i stillingen. Kjerneoppgaver som i dag er lagt til undervisningsrådgiver, vil inngå i stillingen i samarbeid med rådgiver trosopplæring. Ansvaret for ungdomsdiakonale tiltak ivaretas i samarbeid med rådgiver samfunn og diakoni. Evne til utvikling, innovasjon og motivasjon innenfor ungdomsfeltet vil bli viktig. Erfaringer med sosiale medier, ungdomsarbeid og ungdomsutfordringer vil vektlegges.

Stillingen hører hjemme i kirkelivsseksjonen som har dyktige medarbeidere med lang erfaring både fra kirkelig praksis og fra bispedømmekontoret. Seksjonen består i dag av rådgiver samfunn og diakoni, rådgiver misjon/gravferd, rådgiver trosopplæring/samisk kirkeliv, rådgiver kultur/kommunikasjon og pilegrimsprest - alle i hele stillinger. Nyutdannede med erfaring fra ungdomsarbeid oppfordres til å søke. 

Bispedømmet ønsker balansert alders- og kjønnssammensetning, samt å legge til rette for mennesker med redusert funksjonsevne. For mer informasjon om Nidaros bispedømme viser vi til vår hjemmeside: www.kirken.no/nidaros

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder, og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, andre avtaler og regelverk samt eventuelle endringer i arbeidsoppgaver. 

Søkerne gjøres oppmerksom på at de kan bli ført opp på den offentlige søkerlisten selv om de ber om ikke å bli det.
Søknad sendes elektronisk via www.kirkejobb.no

Kvalifikasjoner

- relevant utdanning på høgskole-/universitetsnivå
- ungdomskompetanse
- pedagogisk og kirkefaglig kompetanse
- erfaring fra kirkelig virksomhet og arbeid med ungdom
- digital kompetanse
- medlemskap i Den norske kirke

Personlige egenskaper
  • evne til utvikling og nyskaping
  • gode samarbeidsevner og helhetlig tenkning
  • evne til å motivere og skape god arbeidskultur
  • kommunisere godt skriftlig og muntlig
  • fleksibilitet og god arbeidskapasitet
Vi tilbyr
- spennende og varierte oppgaver i en hektisk arbeidsdag
· trivelig og godt arbeidsmiljø
· lønn i henhold til tariff for Den norske kirke, stillingskode 1434 rådgiver
· medlemskap i Statens pensjonskasse
· bedriftshelsetjeneste
· flotte kontorlokaler med attraktiv beliggenhet
Arbeidsgiver Nidaros bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Erkebispegården, 7013 Trondheim
Publisert 2020-07-06
Søknadsfrist 2020-08-16
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nidaros bispedømme

Trondheim
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger