Kateket i Langhus og Siggerud menigheter

Nordre Follo kirkelige fellesrådsområde ligger i Nordre Follo prosti og svarer geografisk til Nordre Follo kommune. Fellesrådsområdet har et samlet folketall på ca. 60.000. Vi har 7 sokn og 9 kirker. Den totale staben består av 55 fellesrådsansatte i 37 årsverk og 9 prester i 9 årsverk (inkludert prost). Fellesrådsområdet er organiserte med administrasjon i Ski nye kirke og en menighetsstab i hver av de fire arbeidskirkene og to staber på gravplassene.

Nordre Follo kirkelige fellesråd har ledig fast stilling i 100 % som kateket med hovedansvar for Langhus og Siggerud menigheter med søknadsfrist 9.august.

 

Tiltredelse snarest mulig etter 20.09.2020. Kateketen vil ha et nært samarbeid med øvrig stab i Langhus kirke, samt kateketer og trosopplæringsmedarbeidere i fellesrådsområdet. Stillingen har kontor i Langhus kirke.

 

Langhus og Siggerud menigheter har henholdsvis 1614 og 466 medlemmer barn/ungdom i alderen 01 – 18 år pr 01.01.2020.

Vi ser etter deg som liker å nå mål i samarbeid med kolleger og frivillige i DNK, organisasjoner og andre som jobber for et positivt oppvekstmiljø for barn og unge. Du ser muligheter til å formidle Guds Ord i en folkekirke med bred kontaktflate i lokalsamfunnet. Du skal formidle kristen tro og verdier med glede og engasjement og bidra til å rekruttere og inspirere frivillige medarbeidere.

 

Arbeidsoppgaver:

Kateketen leder menighetens undervisningstjeneste med hovedansvar for:

 • Konfirmantarbeid og ledertrening.
 • Trosopplæringstiltak 13-18 år, deltakende 0-12 år
 • UNGmesse
 • Samarbeid med skoler og barnehager
 • Rekruttering og oppfølging av frivillige

 

Kvalifikasjoner

 • Master i Kirkelig undervisning
 • Andre med pedagogikk og kristendom i fagkretsen kan søke.

 

Personlige egenskaper

 • Trives med barn og unge
 • Erfaring fra kristent barne- og ungdomsarbeid
 • Selvstendig
 • Er kreativ og initiativrik
 • Har evnen til å organisere, arbeide målrettet og strukturert
 • Har gode kommunikasjonsevner og evnen til å samarbeide
 • Evne til å skape gode relasjoner blant barn/unge/foreldre
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Et hyggelig og kreativt arbeidsfellesskap med staben på menighetskontoret i Langhus kirke.
 • Lønn etter avtaleverket på kirkelig sektor
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger med medlemskap i KLP
 • Mulighet til å arbeide i aktive menigheter med stort engasjement for barne- og ungdomsarbeid.
 • Motiverte menighetsråd og trofaste frivillige som tar deg godt i mot.
 • Fleksibilitet til å bruke sine sterkeste sider i stillingen

 

Den som tilsettes må:

 • Være medlem i Den norske kirke.
 • Levere tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest) ved ansettelse
 • Påregne kvelds- og helgearbeid
 • Ha førerkort og disponere egen bil

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til menighetsforvalter Hanne Børresen, mobil 98241142 eller assisterende kirkeverge Per Øyvind Skrede, mobil: 90137732

Elektronisk søknad på www.kirkejobb.no på webcruiter.

Arbeidsgiver Norde Follo kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Langhus kirke
Publisert 2020-07-06
Søknadsfrist 2020-08-09
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Norde Follo kirkelige fellesråd

Ski
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger