Prosjektleder kirkebygg

Asker kirkelige fellesråd forvalter og drifter kirkelige bygg, eiendommer og gravplasser i Asker kommune. Kommunen er med sine 94 000 innbyggere en av Norges største. Asker prosti sammenfaller med den nye kommunen, med 10 sokn, 14 kirker, 9 kirkegårder/gravplasser og 130 kirkelig ansatte. Fra Oslo S til Asker stasjon tar det 22 minutter med tog.

PROSJEKTLEDER KIRKEBYGG
100 % Midlertidig prosjektstilling med snarlig tiltredelse og fram til 31.12.2022

Har du lyst til å arbeide med kirkelige bygg i Asker? I Asker er det 14 kirker. Hurum (1150) og Røyken (1229) er de to eldste. De øvrige er fra ulike tidsepoker og bygget i ulike stilarter: fra klassiske langkirker til moderne arbeidskirker og flerbruksbygg. Asker kirkelige fellesråd og Asker kommune verdsetter de lokale kirkene høyt, og det kirkelige fellesrådet driver for tiden omfattende vedlikeholdsarbeider. Nå søker vi etter en prosjektleder med fagbakgrunn innenfor bygg, og som har særskilt erfaring og interesse for kirkebygg. Er det deg eller noen du kjenner?
 
Asker kirkelige fellesråd har planlagt en rekke prosjekter og rehabilteringsoppgaver de neste to årene. Å bringe de to middelalderkirkene og kunsterkirken i Holmsbu opp til vedlikeholdsnivå er omfattende prosjekter. Likeens å bygge ny driftsstasjon ved Asker kirkegård, innvendige mur- og malingsarbeider i Asker kirke, omlegging av utvendig tak i Vardåsen kirke og en rekke vedlikeholdsprosjekter ved til sammen 14 kirker og 5 andre kirkelige bygg.

Stillingen er en prosjektstilling fra første anledning og fram til 31.12.2022. Den som blir tilsatt skal lede prosjektene og bidra til å planlegge, anskaffe, følge opp og styre fellesrådets prosjekter. Dette vil skje i nært samarbeid med kirkesjef, fellesrådets driftssjef og Asker kommune.

Asker kirkelige fellesråd er i 2020 og 2021 norsk pilot for et prosjekt med tilsyn og enkelt vedlikehold av kirkebygg. Prosjektet er finansiert av Riksantikvaren og skjer i nært samarbeid med Arbeidsgiverorgansasjonen for kirkelige virksomheter (KA). Den som blir tilsatt i den nyopprettede stillingen, vil få en sentral rolle i oppfølgingen av prosjektet.  

Fagstillingen vil inngå i kirkesjefens stab. 

Arbeidsoppgaver
 • Planlegge, lede anskaffelser og følge opp investerings- og vedlikeholdsprosjekter i Asker kirkelige fellesråd
 • Faglig rådgiver for vedlikehold av kirkebygg
 • Bidra til å avdekke og følge opp vedlikeholdsbehov i kirkelige bygg
 • Tiltak for å redusere unødig energiforbruk
 • Bistå med å søke ekstern finansiering av prosjekter
 • Følge opp budsjett- og regnskap i samarbeid med økonomisjef
 • Bistå kirkesjef i kontakt med politikere, kommuneadministrasjon og faglige nettverk
Kvalifikasjoner
 • Utdannet innenfor byggfag, er ingeniør, arkitekt eller har annen relevant høyere utdanning
 • Relevant yrkeserfaring fortrinnsvis fra bygningsdrift, som entreprenør eller arkitekt med oppfølging på byggeplass
 • Noe erfaring innen økonomistyring
 • Erfaring fra forhandlinger, kontraktinngåelser og offentlige anskaffelser
 • Medlem av Den norske kirke og kjennskap til Den norske kirkes organisasjon 
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner
 • Strukturert, ansvarlig og initiativrik, med interesse for både det administrative og det praktiske
 • God muntlig og skriftlig formulerings- og formidlingsevne
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Må disponere egen bil
Vi tilbyr
 • Organisatorisk plassering i kirkesjefens stab
 • Kontor i det kirkelige fellesrådets bygg på Asker kirkested
 • Lønn og tiltredelse etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP
 • Bedriftshelsetjeneste og IA-virksomhet

For mer informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med kirkesjef John Grimsby telf: 415 19 365 eller personalsjef Maud Kari Berntsen telf: 920 54 272. Ring oss, da vel! 

Arbeidsgiver Asker kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Kirkelia 5, 1383 Asker
Publisert 2020-07-08
Søknadsfrist 2020-08-17
Stillingstype Engasjement
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Asker kirkelige fellesråd

Asker
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger