Daglig leder-100 % Fast, i Holmen menighet

Asker kirkelige fellesråd er arbeidsgiver for alle kirkelig ansatte unntatt menighetsprestene. Fellesrådet forvalter og drifter kirkelige bygg, eiendommer og gravplasser i Asker kommune. Kirkens feltarbeid i Asker og Menighetsbarnehagene i Asker er også en del av det fellesrådets virksomhet. Asker kommune er med sine 94 000 innbyggere en av Norges største. Asker prosti sammenfaller med den nye kommunen, med 10 sokn og 130 kirkelig ansatte. Her er muligheten: Har du lyst til å lede Askers største menighet? Holmen er et område i sterk vekst. Menigheten har stolte tradisjoner og et levende menighetsarbeid. Nå søker vi deg som kan lede medarbeidere, inspirere og samarbeide på en slik måte at menigheten blir levende, nær og tilgjengelig. Er det deg eller noen du kjenner?

Holmen menighet har 11 232 medlemmer og tilhørige i Den norske kirke. Området Billingstad-Holmen-Nesbru vil de neste årene oppleve en betydelig befolkningsvekst. Holmen menighet ønsker derfor å befeste og utvikle sin rolle som kirke i lokalssamfunnet.
 
I tillegg til daglig leder, er det i Holmen 5,6 årsverk fordelt på 7 ansatte. AKF Fellestjenester og kirkesjefens stab bidrar dessuten med administrativ støtte og lederstøtte. Holmen menighet har et stort antall frivillige som bidrar til aktive og mangfoldige menighetsmiljøer. Det er 2,5 prestestillinger i menigheten. Alle kirkelige ansatte arbeider tett sammen. Noen tall: I høst er det 139 konfirmanter i Holmen. I gjennomsnitt var det 189 mennesker tilstede på menighetens gudstjenester. Holmen menighet driver blant annet et utstrakt kirkemusikalsk arbeid for alle aldersgrupper.
 
Daglig leder er administrativ leder for menighetsrådets virksomhet. Som mellomleder ivaretar du dessuten deler av de fellesoppgaver og det personalansvaret som det kirkelige fellesrådet har som arbeidsgiver for sine ansatte. Vi ønsker oss derfor en utadvendt, støttende og tydelig leder. Du må kunne bygge gode arbeidslag og inspirere både ansatte og frivillige medarbeidere. Du må ha blikk for både helhet og detaljer, og du må ha evne til både strategisk planlegging - og til å ta ting på sparket.
 
Holmen kirke (1965) er en av landets første arbeidskirker og er av Riksantikvaren listeført som verneverdig kulturminne. Kirkestedet ligger vakkert til på en høyde, og betjener de nordlige områdene av Asker kommune opp mot kommunegrensen til Bærum.
 
I staben finnes alle kirkelige fagstillinger og egen vaktmester. Menigheten driver også barnehage, med egen barnehageleder felles for menighetsbarnehagene i Asker. Kirkens feltarbeid er dessuten et felles ansvar for alle de 10 Askermenighetene.
 
Daglig leder i Holmen er en del av kirkesjefens ledergruppe.

Arbeidsoppgaver
 • Ledelse som bidrar til at Holmen menighet blir levende, nær og tilgjengelig for alle som bor i soknet
 • Ansvar for daglig drift av menigheten
 • Delegert fag- og arbeidsgiveransvar for alle fellesrådets ansatte i Holmen menighet
 • Deltar på møter i menighetsrådet og er menighetsrådets rådgiver, saksbehandler og sekretær.
 • Har ansvar for menighetens budsjett og regnskap, med støtte fra fellesrådets økonomienhet
 • Ansvar for forvaltning og daglig vedlikehold av kirke, menighetshus og utearealer  
 • Eventuelle andre oppgaver etter avtale med menighetsråd eller kirkesjef
Kvalifikasjoner
 • Kirkefaglig eller annen relevant utdanning, gjerne på bachelor- eller masternivå
 • Relevant yrkeserfaring
 • Ledererfaring på mellomledernivå
 • Medlem av Den norske kirke og god kjennskap til Den norske kirkes ordninger og organisasjon 
Personlige egenskaper
 • Utpregede samarbeidsevner
 • Strukturert, ansvarlig og initiativrik, med interesse for både for ledelse og praktisk menighetsarbeid
 • God arbeidskapasitet
 • God muntlig og skriftlig formulerings- og formidlingsevne
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Arbeidsplass på vakre Holmen kirkested
 • Å være en del av kirkesjefens ledergruppe
 • Lønn og tiltredelse etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP
 • Bedriftshelsetjeneste og IA-virksomhet

 • For mer informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med kirkesjef John Grimsby telf: 415 19 365 eller personalsjef Maud Kari Berntsen telf: 920 54 272. Ring oss gjerne!
Arbeidsgiver Asker kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Holmen kirke, 1396 Billingstad
Publisert 2020-07-08
Søknadsfrist 2020-08-17
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Asker kirkelige fellesråd

Asker
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger