Nord-Hålogaland Bispedømme er Norges arktiske bispedømme. Her møter du: storby og landsbygd, tradisjonelle næringsveier og høyteknologi, gjerne i kombinasjon et rikt kulturliv og mektige naturopplevelser, et samfunn som gjennom generasjoner har vært preget av kulturmøter samisk språk og kultur et kirkeliv som favner hele bredden i kirken vår Nord-Hålogaland bispedømme har «Mer himmel på jord» som sin visjon og vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus ved å være Bekjennende: Vi tilber og bekjenner troen på den treenige Gud sammen med den verdensvide kirke. Åpen: Vi er et fellesskap preget av likeverd, deltakelse og respekt for mangfold. Tjenende: Vi viser barmhjertighet, fremmer rettferdighet og verner om skaperverket. Misjonerende: Vi vitner om Jesus Kristus lokalt og globalt.

Sokneprest i Lavangen sokn

Nord-Hålogaland bispedømme er Norges arktiske bispedømme. Her møter du: storby og landsbygd, tradisjonelle næringsveier og høyteknologi, gjerne i kombinasjon et rikt kulturliv og mektige naturopplevelser, et samfunn som gjennom generasjoner har vært preget av kulturmøter samisk språk og kultur et kirkeliv som favner hele bredden i kirken vår Nord-Hålogaland bispedømme har «Mer himmel på jord» som sin visjon og vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus ved å være Bekjennende: Vi tilber og bekjenner troen på den treenige Gud sammen med den verdensvide kirke. Åpen: Vi er et fellesskap preget av likeverd, deltakelse og respekt for mangfold. Tjenende: Vi viser barmhjertighet, fremmer rettferdighet og verner om skaperverket. Misjonerende: Vi vitner om Jesus Kristus lokalt og globalt. Senja prosti består av: 12 sokn: Balsfjord sokn, Bardu sokn, Berg sokn, Dyrøy sokn, Lavangen sokn, Lenvik sokn, Målselv sokn, Salangen sokn, Sørreisa sokn, Torsken sokn, Tranøy sokn og Øverbygd sokn. 8 fellesråd: Balsfjord, Bardu, Dyrøy, Lavangen, Målselv, Salangen, Senja og Sørreisa kirkelige fellesråd.

Vi har ledig stilling som sokneprest i Lavangen sokn og søker en samlende folkekirkeprest som kan ivareta alle i soknet. 

Stillingen har Lavangen sokn som særskilt tjenestested og Senja prosti som tjenestedistrikt. 
Arbeidet i Lavangen sokn vil utgjøre ca 50 % av stillingen. Resten vil være tjeneste i nærliggende sokn, etter avtale med prosten.
Soknet betjenes av sokneprest, kirkeverge i 40% stilling, kirketjener i 20% stilling, trosopplærer i 20% stilling og organist tilsvarende 30% stilling. Det er til sammen 15 prester i prostiet, de møtes jevnlig til sosialt, faglig og åndelig fellesskap. Sokneprest har kontor på kommunehuset på Tennevoll sammen med blant andre kirkevergen, og det er godt samarbeidsklima med kommunen.

Oppslutningen om gudstjenester og kirkelige handlinger er god, og samarbeidet med skole og barnehager fungerer godt. Det er høy oppslutning om konfirmasjon og dåp.  Det er skolegudstjeneste hver jul, og barnehagen inviteres til samling i kirken i adventstiden. Vi søker derfor etter en prest som kan trives med en bred, folkelig kontakt, og som kan være prest for alle aldersgrupper.  

I Lavangen er det ett prekensted og en gravplass. Lavangen kirke fra 1891 ligger vakkert til ved fjorden på Soløy, 4 kilometer fra kommunesenteret på Tennevoll. Soknet hadde i 2019 i alt 38 gudstjenester, 8 begravelser, 5 dåp, 2 vielser og 8 konfirmanter. I tillegg til gudstjenester i Lavangen kirke er det gudstjenester på Lavangsheimen, som også betjenes jevnlig med andakter.  Røkenes bedehus har et aktivt barnearbeid med klubb og leirer, noe som menigheten støtter opp om.  På trosopplæringssiden er det et utstrakt samarbeid med Salangen sokn om flere tiltak.  

Lavangen sokn er geografisk identisk med Lavangen kommune. Lavangen ligger ca 5,5 mil nord for Narvik, ca 22 mil sør for Tromsø, ca 12 mil fra Harstad. Det er 70 km til Bardufoss flyplass og 90 km til Evenes flyplass. Lavangen er den tredje minste kommunen i Troms med sine 303 kvadratkilometer og med ca 1000 innbyggere. Den fine naturen og de gode klimatiske forholdene utgjør en naturlig del av hverdagen. Turer i skog og mark for unge og gamle, frivillig eller organiserte. Godt fiske på havet til eviglange sommerdager, og rødmende midnattssol gjør fjorden svært populær blant sportsfiskere fra inn og utland. 

Lavangen ligger innenfor det samiske forvaltningsområdet noe som også preger arbeidet i menigheten.  Kjennskap til samisk kultur og språk vil bli vektlagt.  Det vil også bli gitt opplæring i samisk for den som ansettes.  Det samiske språksenteret i kommunen gir opplæring i samisk, og er også en god samarbeidspartner for å fremme det samiske særpreget. 

 

Kvinner oppfordres til å søke.
Søkerne gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort selv om søkerne ber om å ikke bli ført opp på offentlig søkerliste.
Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest.

Arbeidsoppgaver
 • Oppgaver i medhold av Tjenesteordning for menighetsprester
Kvalifikasjoner
 • Den som ansettes må ha rett til å bruke tittelen candidata/candidatus theologiae og innenfor eller utenfor denne graden ha fullført praktisk-teologisk utdanning ved, eller godkjent av, et norsk teologisk fakultet
 • Personlige egenskaper og faglig kompetanse vil bli vektlagt
 • Søker må opplyse om han/hun behersker begge målfører
 • Krav om medlemskap i Den norske kirke
 • Det er ønskelig at den som blir tilsatt har førerkort klasse B og disponerer bil.
Personlige egenskaper
 • Kunne samarbeide med alle ansatte og frivillige
 • Ha evne til å inspirere og motivere
 • Kunne videreføre eksisterende arbeid og se nye behov og muligheter.
 • Bidra inn i prostifellesskapet
Vi tilbyr
 • Stillingen lønnes som 1555 sokneprest
 • I tillegg til lønnen kommer særlige regulativmessige godtgjøringer
 • Arbeidsgiver kan være behjelpelig med å skaffe bolig
 • Pensjonsinnskudd
 • Tre måneders lønnet studiepermisjon hvert femte år
 • Lære om samisk og kvensk språk og kultur
 • Nytilsatte gis arbeidsveiledning
 • En ekstra uke permisjon med lønn pr år
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder, og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v.
Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted 9357 Tennevoll
Publisert 2020-07-09
Søknadsfrist 2020-08-16
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger