Nord-Hålogaland Bispedømme er Norges arktiske bispedømme. Her møter du: storby og landsbygd, tradisjonelle næringsveier og høyteknologi, gjerne i kombinasjon et rikt kulturliv og mektige naturopplevelser, et samfunn som gjennom generasjoner har vært preget av kulturmøter samisk språk og kultur et kirkeliv som favner hele bredden i kirken vår Nord-Hålogaland bispedømme har «Mer himmel på jord» som sin visjon og vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus ved å være Bekjennende: Vi tilber og bekjenner troen på den treenige Gud sammen med den verdensvide kirke. Åpen: Vi er et fellesskap preget av likeverd, deltakelse og respekt for mangfold. Tjenende: Vi viser barmhjertighet, fremmer rettferdighet og verner om skaperverket. Misjonerende: Vi vitner om Jesus Kristus lokalt og globalt.

Sokneprest i Gratangen sokn og Astafjord sokn

Nord-Hålogaland bispedømme er Norges arktiske bispedømme. Her møter du: storby og landsbygd, tradisjonelle næringsveier og høyteknologi, gjerne i kombinasjon et rikt kulturliv og mektige naturopplevelser, et samfunn som gjennom generasjoner har vært preget av kulturmøter samisk språk og kultur et kirkeliv som favner hele bredden i kirken vår Nord-Hålogaland bispedømme har «Mer himmel på jord» som sin visjon og vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus ved å være Bekjennende: Vi tilber og bekjenner troen på den treenige Gud sammen med den verdensvide kirke. Åpen: Vi er et fellesskap preget av likeverd, deltakelse og respekt for mangfold. Tjenende: Vi viser barmhjertighet, fremmer rettferdighet og verner om skaperverket. Misjonerende: Vi vitner om Jesus Kristus lokalt og globalt

Vi har ledig stilling som sokneprest i Gratangen sokn og Astafjord sokn og søker en samlende folkekirkeprest som kan ivareta alle i soknet.
Stillingen har Astafjord sokn og Gratangen sokn som særskilt tjenestesteder og Trondenes prosti som tjenestedistrikt.

Gratangen sokn dekker Gratangen kommune (ca 1100 innbyggere) og har ca 900 kirkemedlemmer. Astafjord sokn er en del av Tjeldsund kommune (ca 4500innbyggere) og soknet har ca 440 kirkemedlemmer. Soknepresten inngår i et samarbeidsområde for prestetjenesten som i tillegg dekker Tovik, Skånland, Tjeldsund og Sandtorg sokn. Trondenes prosti er tjenestedistrikt. Prostiet består av 5 kommuner og 13 sokn. Det er til sammen 11 menighetsprester og ca 50 øvrige tilsatte i prostiet.

I begge soknene er det full grunnskole. I Gratangen er der også en Montessoriskole med 10 trinn og barnehage. Videregående skole, samt UiT-campus finnes innen ca. en times kjøring både i Harstad og Narvik. Det er også kort vei til Harstad/Narvik lufthavn Evenes, som har direkteruter til blant annet Oslo. Det går også hurtigbåt mellom Harstad og Tromsø.

Gratangen og Grovfjord har vakker natur å by på, med gode muligheter for friluftsliv knytta til hav, vann og fjell. Det er lokalsamfunn med aktiviteter knytta til et spekter av interesser. Gratangen er kjent for kystkultur, Grovfjord for båtbyggeri.


Gratangen kirke ligger på Årstein. I Gratangen er det også noen gudstjenester i Løvdal bedehus og Gratangsbotn kapell. Astafjord kirke ligger i Grov. På Årstein er det et sykehjem som betjenes av presten.


Mellom Årstein (med Gratangen kirke) og Evenskjer er det 65 km. Mellom Årstein og Grov (med Astafjord kirke) er det 30 km. Kirkelige handlinger i de to soknene er rundt 25-30 begravelser, 10-15 dåp, rundt 1 vigsel og konfirmantkull på rundt 15 konfirmanter. Det er forordnet til sammen 41 gudstjenester i de to soknene.


I Gratangen sokn er det stillinger for 40 % kirkeverge, 30 % kirkemusiker og 30 % kirketjener. Det er engasjert en trosopplærer i 20% stilling. Tjeldsund kirkelige fellesråd har 100 % kirkeverge. Astafjord sokn deler funksjoner for kirketjener og kirkemusiker med Tovik, Skånland og Tjeldsund sokn. Kontorsted kan enten være på Årstein i Gratangen, eller på Evenskjer sammen med soknepresten i Skånland og Tovik og soknepresten i Tjeldsund.


Kvinner oppfordres til å søke.

Søkerne gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort selv om søkerne ber om å ikke bli ført opp på offentlig søkerliste.
Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest

Arbeidsoppgaver
Oppgaver i medhold av Tjenesteordning for menighetsprester
Kvalifikasjoner

Den som ansettes må ha rett til å bruke tittelen candidata/candidatus theologiae og innenfor eller utenfor denne graden ha fullført praktisk-teologisk utdanning ved, eller godkjent av, et norsk teologisk fakultet
Personlige egenskaper og faglig kompetanse vil bli vektlagt
Søker må opplyse om han/hun behersker begge målfører
Krav om medlemskap i Den norske kirke.
Det er ønskelig at den som blir tilsatt har førerkort klasse B og disponerer bil

Personlige egenskaper
Kunne samarbeide med alle ansatte og frivillige
Ha evne til å inspirere og motivere
Kunne videreføre eksisterende arbeid og se nye behov og muligheter.
Bidra inn i prostifellesskapet
Vi tilbyr

Stillingen lønnes som 1555 sokneprest.
I tillegg til lønnen kommer særlige regulativmessige godtgjøringer.
Arbeidsgiver kan være behjelpelig med å skaffe bolig.
Pensjonsinnskudd.
Tre måneders lønnet studiepermisjon hvert tredje/femte år.
Nytilsatte gis arbeidsveiledning.
En ekstra uke permisjon med lønn pr år.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder, og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v.

Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Kirkeveien 25, 9470 Gratangen
Publisert 2020-07-09
Søknadsfrist 2020-08-16
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger