Nord-Hålogaland Bispedømme er Norges arktiske bispedømme. Her møter du: storby og landsbygd, tradisjonelle næringsveier og høyteknologi, gjerne i kombinasjon et rikt kulturliv og mektige naturopplevelser, et samfunn som gjennom generasjoner har vært preget av kulturmøter samisk språk og kultur et kirkeliv som favner hele bredden i kirken vår Nord-Hålogaland bispedømme har «Mer himmel på jord» som sin visjon og vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus ved å være Bekjennende: Vi tilber og bekjenner troen på den treenige Gud sammen med den verdensvide kirke. Åpen: Vi er et fellesskap preget av likeverd, deltakelse og respekt for mangfold. Tjenende: Vi viser barmhjertighet, fremmer rettferdighet og verner om skaperverket. Misjonerende: Vi vitner om Jesus Kristus lokalt og globalt.

Sokneprest i Gamvik sokn

Nord-Hålogaland bispedømme er Norges arktiske bispedømme. Her møter du: storby og landsbygd, tradisjonelle næringsveier og høyteknologi, gjerne i kombinasjon et rikt kulturliv og mektige naturopplevelser, et samfunn som gjennom generasjoner har vært preget av kulturmøter samisk språk og kultur et kirkeliv som favner hele bredden i kirken vår Nord-Hålogaland bispedømme har «Mer himmel på jord» som sin visjon og vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus ved å være Bekjennende: Vi tilber og bekjenner troen på den treenige Gud sammen med den verdensvide kirke. Åpen: Vi er et fellesskap preget av likeverd, deltakelse og respekt for mangfold. Tjenende: Vi viser barmhjertighet, fremmer rettferdighet og verner om skaperverket. Misjonerende: Vi vitner om Jesus Kristus lokalt og globalt

Vi har ledig stilling som sokneprest i Gamvik sokn og søker en samlende folkekirkeprest som kan ivareta alle i soknet.

Stillingen har Gamvik sokn som særskilt tjenestested og Hammerfest prosti som tjenestedistrikt.

Er du typen som synes det er artig å improvisere og finne løsninger «i fart» så har du gode muligheter til å dyrke det talentet her. Vi søker etter en prest som liker utfordringer, er trygg på seg selv kan møte folk både i glede og i sorg, og som har evnen til å inspirere mennesker og utvikle kirkelivet i samråd med menighetsrådet.

Vi har mye vær, og lever med naturen tett på oss. Naturen benyttes ofte, også de dagene det ikke er sol fra skyfri himmel og vindstille. Om sommeren er det fotturer og båtturer og om vinteren er det ski- og scooterturer. Jakt- og fiskeområder finner du overalt.

Er du glad i å være ute i all slags vær og synes at bålkaffe smaker bedre enn caffè latte så ligger ting til rette for å trives.  

Gamvik kirke er fra 1958. Mehamn kirke er fra 1965 og på Skjånes ligger Hop kirke fra 1978. Soknet har brukervennlige menighetskontorer i Mehamn. På alle kirkestedene er det kirkegårder. Fra Mehamn er det 21 km til Gamvik kirke og 56 km til Hop kirke.

Det blir også avholdt enkelte gudstjenester på Langfjordnes og Nervei, dit kommer man med hurtigbåt. Det holdes også gudstjenester ute. Da drar kirka ut der folk møtes og oppslutningen er god. Oppslutningen om gudstjenester og kirkelige handlinger er varierende, men prosentvis høy. I 2019 var det 37 gudstjenester med 922 deltakere, 6 dåp, 3 konfirmanter, 3 vigsel og 17 begravelser. Soknet betjenes av sokneprest, kirkeverge, organist og kirketjenere. 

Gamvik sokn er identisk med Gamvik kommune, landets nordligste landfaste kommune og ligger på østsiden av Nordkynhalvøya. På vestsiden ligger Lebesby kommune. Det er 33 km mellom kommunesentrene Mehamn og Kjøllefjord og det samarbeides om flere funksjoner.

Gamvik kommune har et areal på 1431 kvadratkilometer og ca 1150 innbyggere så etter en tid er det mulig å vite hvem de fleste er. Kommunen har et mangfoldig og aktivt idretts- og kulturliv for både barn og voksne. Vi er flerkulturelle med mange nye innbyggere fra blant annet Island, Russland og Øst-Europa. Det er ruteflyplass i Mehamn samt 2 daglige hurtigruteanløp. Du finner ikke de store kjøpesentrene men du får tak i det du trenger. Folk er vant til å improvisere og finne løsninger underveis når noe oppstår.

Samarbeidet med skoler og barnehage er godt. Det er tradisjon for påske- og julevandring med barnehagene og skolegudstjenester før jul.

De siste årene har Gamvik og Lebesby sokn innledet et tettere samarbeid om blant annet trosopplæringsaktiviteter. I prostiet er det 7 prester som møtes jevnlig. Soknepresten deltar i prostiets beredskap, gjør tjenester i prostiet og inngår i kommunenes kriseteam.

Kvinner oppfordres til å søke.
Søkerne gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort selv om søkerne ber om å ikke bli ført opp på offentlig søkerliste.
Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest 

Arbeidsoppgaver
Oppgaver i medhold av Tjenesteordning for menighetsprester
Kvalifikasjoner

Den som ansettes må ha rett til å bruke tittelen candidata/candidatus theologiae og innenfor eller utenfor denne graden ha fullført praktisk-teologisk utdanning ved, eller godkjent av, et norsk teologisk fakultet
Personlige egenskaper og faglig kompetanse vil bli vektlagt
Søker må opplyse om han/hun behersker begge målfører
Krav om medlemskap i Den norske kirke.
Det er ønskelig at den som blir tilsatt har førerkort klasse B og disponerer bil.

Personlige egenskaper
Kunne samarbeide med alle ansatte og frivillige
Ha evne til å inspirere og motivere
Kunne videreføre eksisterende arbeid og se nye behov og muligheter.
Bidra inn i prostifellesskapet
Vi tilbyr

Stillingen lønnes som 1555 sokneprest.
I tillegg til lønnen kommer særlige regulativmessige godtgjøringer.
Arbeidsgiver kan være behjelpelig med å skaffe bolig.
Pensjonsinnskudd.
Tre måneders lønnet studiepermisjon hvert tredje/femte år.
Opplæring i samisk og kvensk språk og kultur.
Nytilsatte gis arbeidsveiledning.
En ekstra uke permisjon med lønn pr år.
Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder, og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v.

Gamvik sokn ligger i tiltakssonen, se tiltakssonen.no for ytterligere informasjon.  

Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Grønlia 7, 9770 Mehamn
Publisert 2020-07-09
Søknadsfrist 2020-08-16
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger