Nord-Hålogaland Bispedømme er Norges arktiske bispedømme. Her møter du: storby og landsbygd, tradisjonelle næringsveier og høyteknologi, gjerne i kombinasjon et rikt kulturliv og mektige naturopplevelser, et samfunn som gjennom generasjoner har vært preget av kulturmøter samisk språk og kultur et kirkeliv som favner hele bredden i kirken vår Nord-Hålogaland bispedømme har «Mer himmel på jord» som sin visjon og vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus ved å være Bekjennende: Vi tilber og bekjenner troen på den treenige Gud sammen med den verdensvide kirke. Åpen: Vi er et fellesskap preget av likeverd, deltakelse og respekt for mangfold. Tjenende: Vi viser barmhjertighet, fremmer rettferdighet og verner om skaperverket. Misjonerende: Vi vitner om Jesus Kristus lokalt og globalt.

Sokneprest i Sandtorg sokn

Nord-Hålogaland bispedømme er Norges arktiske bispedømme. Her møter du: storby og landsbygd, tradisjonelle næringsveier og høyteknologi, gjerne i kombinasjon et rikt kulturliv og mektige naturopplevelser, et samfunn som gjennom generasjoner har vært preget av kulturmøter samisk språk og kultur et kirkeliv som favner hele bredden i kirken vår Nord-Hålogaland bispedømme har «Mer himmel på jord» som sin visjon og vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus ved å være Bekjennende: Vi tilber og bekjenner troen på den treenige Gud sammen med den verdensvide kirke. Åpen: Vi er et fellesskap preget av likeverd, deltakelse og respekt for mangfold. Tjenende: Vi viser barmhjertighet, fremmer rettferdighet og verner om skaperverket. Misjonerende: Vi vitner om Jesus Kristus lokalt og globalt. Trondenes prosti består av 13 sokn: Andørja sokn, Astafjord sokn, Bjarkøy og Sandsøy sokn, Gratangen sokn, Grytøy sokn, Harstad sokn, Ibestad sokn, Kanebogen sokn, Kvæfjord sokn, Sandtorg sokn, Skånland sokn, Tovik sokn og Trondenes sokn. 5 fellesråd: Gratangen, Harstad, Ibestad, Kvæfjord og Skånland kirkelige fellesråd.

Vi har ledig stilling som sokneprest i Sandtorg sokn og søker en samlende folkekirkeprest som kan ivareta alle i soknet.

Stillingen har Sandtorg sokn som særskilt tjenestested og Trondenes prosti som tjenestedistrikt.

Soknepresten inngår i et planleggingsområdet for prestetjenesten, som dekker Gratangen, Astafjord, Tovik, Skånland, Tjeldsund og Sandtorg sokn. Innen dette området dekker 4 prester prestetjenesten, med hovedvekt på området man er sokneprest for. Trondenes prosti består av 5 kommuner og 13 sokn. Der er til sammen 11 menighetsprester, prost og ca 50 øvrige ansatte. 

På Hinnøya, 20 minutter fra Harstad sentrum, ligger Sandtorg kirke og menighetshus, sentrum og utgangspunkt for folket og menighetslivet i Sandtorg sokn. I tillegg til husets festsal, peisestue og barne- og ungdomsrom finner man også Sandtorg kirkekontor hvor de 5 ansatte i staben har sine kontor.
 
Sandtorg sokn teller ca. 4200 innbyggere. Halve soknet består av nære og identitetssterke bygdesamfunn prega av samhold og dugnadsånd. Den andre halvdelen er mer bynær og i større grad prega av forstads- og bykultur. Samspillet og samholdet i soknet og menigheten er således prega av gode tradisjoner, innovativ tenkning og et pulserende menighetsliv.
Blant aktivitetene i menigheten nevner vi tirsdagskafé, misjonsforening, sangkveld, påskemusikal, turgruppe, familietirsdag, julevandring og lørdagstreff. Soknet har to prekensteder: Sandtorg kirke fra 1933 er hovedkirke og ligger i Sørvik. Gausvik kirke ligger 15 min lenger sør, et moderne kirkebygg i naturskjønne omgivelser. Soknet har 40 gudstjenester pr. år, med godt oppmøte i begge kirker. Der er omtrent 40 begravelser, 40 dåp, 10 vielser og 45 konfirmanter hvert år.
 
Menighetens profil er å være et inkluderende, åpent og sosialt fellesskap. «Mer himmel på jord» er menighetens slagord, som realiseres og gjenspeiles gjennom aktiviteter, holdninger og tydelig forkynnelse. Kanskje er det summen av dette som har gitt menigheten en arbeidsstyrke på ca. 140 frivillige medarbeidere. En del av soknets innbyggere har samisk tilknytning. Staben består av menighetssekretær/kirketjener i en stilling på 50/50, samt organist, diakon, kateket og sokneprest. Alle er i 100% stedlig stilling, men i enkelte sammenhenger bidrar organist og kateket med samarbeid i nabomenighetene.
 
Sandtorg sokn ligger i et eldorado for naturopplevelser, med både hav, strand, fiskevann, fjell, skog og et godt nettverk av tur- og sykkelstier. Innafor soknet finner man 2 skoler og 4 barnehager, et sykehjem og et bo- og omsorgssenter. Menigheten har et godt samarbeid med alle disse, både gjennom særlige gudstjenester og kirkebesøk, men også ved at staben besøker dem. Kommune og næringsliv har sammen med lokale grunneiere gode planer for stedsutvikling i området Sørvik. Dette gjør framtida i Sandtorg menighet veldig spennende.

Kvinner oppfordres til å søke.
Søkerne gjøres oppmerksomme på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste.
Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest.

Arbeidsoppgaver
 • Oppgaver i medhold av Tjenesteordning for menighetsprester
Kvalifikasjoner
 • Den som ansettes må ha rett til å bruke tittelen candidata/candidatus theologiae og innenfor eller utenfor denne graden ha fullført praktisk-teologisk utdanning ved, eller godkjent av, et norsk teologisk fakultet
 • Personlige egenskaper og faglige kompetanse vil bli vektlagt
 • Søker må opplyse om han/hun behersker begge målfører
 • Krav om medlemskap i Den norske kirke
 • Det er ønskelig at den som blir tilsatt har førerkort klasse B og disponerer bil
Personlige egenskaper
 • Kunne samarbeide med alle ansatte og frivillige
 • Ha evne til å inspirere og motivere
 • Kunne videreføre eksisterende arbeid og se nye behov og muligheter
 • Bidra inn i prostifellesskapet
Vi tilbyr
 • Stillingen lønnes som 1555 sokneprest
 • I tillegg til lønnen kommer særlige regulativmessige godtgjøringer
 • Arbeidsgiver kan være behjelpelig med å skaffe bolig
 • Pensjonsinnskudd
 • Tre måneders lønnet studiepermisjon hvert femte år
 • Lære om samisk og kvensk språk og kultur
 • Nytilsatte gis arbeidsveiledning
 • En ekstra uke permisjon med lønn pr år
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder, og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v.
Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Sandtorg menighetshus, 9419 Sørvik
Publisert 2020-07-09
Søknadsfrist 2020-08-16
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger