Nord-Hålogaland Bispedømme er Norges arktiske bispedømme. Her møter du: storby og landsbygd, tradisjonelle næringsveier og høyteknologi, gjerne i kombinasjon et rikt kulturliv og mektige naturopplevelser, et samfunn som gjennom generasjoner har vært preget av kulturmøter samisk språk og kultur et kirkeliv som favner hele bredden i kirken vår Nord-Hålogaland bispedømme har «Mer himmel på jord» som sin visjon og vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus ved å være Bekjennende: Vi tilber og bekjenner troen på den treenige Gud sammen med den verdensvide kirke. Åpen: Vi er et fellesskap preget av likeverd, deltakelse og respekt for mangfold. Tjenende: Vi viser barmhjertighet, fremmer rettferdighet og verner om skaperverket. Misjonerende: Vi vitner om Jesus Kristus lokalt og globalt.

Kapellan i Lenvik sokn

Nord-Hålogaland bispedømme er Norges arktiske bispedømme. Her møter du: storby og landsbygd, tradisjonelle næringsveier og høyteknologi, gjerne i kombinasjon et rikt kulturliv og mektige naturopplevelser, et samfunn som gjennom generasjoner har vært preget av kulturmøter samisk språk og kultur et kirkeliv som favner hele bredden i kirken vår Nord-Hålogaland bispedømme har «Mer himmel på jord» som sin visjon og vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus ved å være Bekjennende: Vi tilber og bekjenner troen på den treenige Gud sammen med den verdensvide kirke. Åpen: Vi er et fellesskap preget av likeverd, deltakelse og respekt for mangfold. Tjenende: Vi viser barmhjertighet, fremmer rettferdighet og verner om skaperverket. Misjonerende: Vi vitner om Jesus Kristus lokalt og globalt. Senja prosti består av: 12 sokn: Balsfjord sokn, Bardu sokn, Berg sokn, Dyrøy sokn, Lavangen sokn, Lenvik sokn, Målselv sokn, Salangen sokn, Sørreisa sokn, Torsken sokn, Tranøy sokn og Øverbygd sokn. 8 fellesråd: Balsfjord, Bardu, Dyrøy, Lavangen, Målselv, Salangen, Senja og Sørreisa kirkelige fellesråd.

Vi har ledig stilling som kapellan i Lenvik sokn og søker en samlende folkekirkeprest som kan ivareta alle i soknet. 

Lenvik menighet søker etter en initiativrik prest som kan jobbe selvstendig både i forhold til mindre bygdelag og bidra i større fellesskap. Stillingen har Lenvik sokn som tjenestested og Senja prosti som tjenestedistrikt.

Lenvik sokn har ca 11 700 innbyggere og er en del av Senja kommune. 2/3 av soknet ligger på Senja, resten er på fastlandet der Finnsnes er region- og handelssenter med kulturhus og tre videregående skoler. Næringsveier i kommunen: Handels- og serviceyrker, industri, fiske og jordbruk. Lenvik har en rik og vakker natur som innbyr til flotte friluftsopplevelser. Fra Finnsnes er det gode båtforbindelser til Tromsø og Harstad. Bardufoss lufthavn ligger 45 km unna.

Soknet betjenes av sokneprest og 2 kapellaner. Prosten har også noe menighetstjeneste i soknet. Menigheten har to kantorstillinger, kateket/ungdomsprest, menighetspedagog, diakoniarbeider, sekretær og kirketjenere. Det gjennomføres ukentlige stabsmøte noe som bidrar til godt stabsfellesskap. Her fordeles arbeidsoppgaver og saker drøftes med tanke på menighetsarbeidet. Prestene deler primært arbeidsoppgavene ut fra geografiske forhold.

I 2019 var det i Lenvik sokn 65 døpte, 121 konfirmanter, 15 vielser og 95 begravelser. Soknet har 152 forordnede gudstjenester i året.

Lenvik har tre kirker på fastlandet – Finnsnes kirke (1979), Lenvik kirke (1879) og Rossfjord kirke (1885) – og fem kapeller på Senja. Finnsnes kirke er et viktig senter for menighetens aktivitet. Våren 2006 stod et kontortilbygg ferdig der de fleste ansatte har sine kontor. Prosten i Senja har kontor i samme bygg. Kapellanen i Rossfjord har mulighet for å disponere kontorplass i Flerbrukshuset/menighetshuset i Rossfjord og i Finnsnes kirke.

Kapellanen har bygdene på Lenvikhalvøya som særlig ansvarsområde. Det er gudstjeneste i Rossfjord kirke og Lenvik kirke på Bjorelvnes ca en gang i måneden. Kapellanen vil ellers betjene resten av soknet i turnus med de andre prestene.

Våren 2006 ble Flerbrukshuset (menighetshuset) i Rossfjord innviet, og dette er blitt et viktig samlingssted for bygdefolket her. Huset har utviklingsmuligheter når det gjelder bruken. Både i Rossfjord og Bjorelvnes/Kårvikhamn er det en del frivillig aktivitet med mange engasjerte bygdefolk. I Rossfjord finnes blant annet barnekor, søndagsskole og en aktiv kirkeforening.

Barne- og ungdomsarbeid er viktige satsingsområder i menigheten. Erfaring fra barne- og ungdomsarbeid og med ledertrening er derfor ønskelig. For øvrig er det flere ulike menigheter og kristelige organisasjoner som driver arbeid i Finnsnes-området. Blant annet driver Metodistkirken og NLM et aktivt arbeid blant barn og unge.

Kvinner oppfordres til å søke.
Søkerne gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort selv om søkerne ber om å ikke bli ført opp på offentlig søkerliste.
Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest.

Arbeidsoppgaver
 • Oppgaver i medhold av Tjenesteordning for menighetsprester
Kvalifikasjoner
 • Den som ansettes må ha rett til å bruke tittelen candidata/candidatus theologiae og innenfor eller utenfor denne graden ha fullført praktisk-teologisk utdanning ved, eller godkjent av, et norsk teologisk fakultet
 • Personlige egenskaper og faglig kompetanse vil bli vektlagt
 • Søker må opplyse om han/hun behersker begge målfører
 • Krav om medlemskap i Den norske kirke
 • Det er ønskelig at den som blir tilsatt har førerkort klasse B og disponerer bil.
Personlige egenskaper
 • Kunne samarbeide med alle ansatte og frivillige
 • Ha evne til å inspirere og motivere
 • Kunne videreføre eksisterende arbeid og se nye behov og muligheter.
 • Bidra inn i prostifellesskapet
Vi tilbyr
 • Stillingen lønnes som 0922 kapellan
 • I tillegg til lønnen kommer særlige regulativmessige godtgjøringer
 • Arbeidsgiver kan være behjelpelig med å skaffe bolig
 • Pensjonsinnskudd
 • Tre måneders lønnet studiepermisjon hvert femte år
 • Lære om samisk og kvensk språk og kultur
 • Nytilsatte gis arbeidsveiledning
 • En ekstra uke permisjon med lønn pr år
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder, og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v.
Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Kirkeveien 1, 9300 Finnsnes
Publisert 2020-07-09
Søknadsfrist 2020-08-16
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger