Sokneprest i Øvre Romerike prosti, Nannestad

Det er ledig 100% sokneprest i Øvre Romerike prost med tjenestested Nannestad fellesrådsområde; Holter og Bjørke sokn.

Øvre Romerike består av kommunene Ullensaker, Nes, Eidsvoll, Hurdal, Nannestad og Gjerdrum. Prostiet har stor befolkningsvekst, og det består av en spennende  blanding av tettsteder og bygdemiljøer nær Oslo lufthavn Gardermoen. 

 

Det er ledig 100% sokneprest i Øvre Romerike prost med tjenestested Nannestad fellesrådsområde; Holter og Bjørke sokn.

Bjørke og Holter menigheter ligger i Nannestad kommune, omgitt av flotte skog- og landbruksområder og fine turmuligheter sommer og vinter. Nannestad kommune ligger 30-50 km nord-vest for Oslo. Kommunen har 14000 innbyggere, av disse er 9900 kirkemedlemmer/tilhørige. Soknene har høye tall for kirkelige handlinger og det er stor kirkelige aktivitet på mange felt.

Bjørke og Holter er menigheter med stor teologisk og kirkepolitisk bredde. Begge har et utstrakt samarbeid med lag, foreninger og organisasjoner i bygda, dette ønsker vi å videreutvikle. Menighetenes målsettinger er å arbeide for en kirke som skal være synlig i samfunnet, oppleves relevant og engasjere seg i menneskers liv, bl.a. gjennom diakoni og satsing på barn og unge. Vi ønsker en videreutvikling av kirkens kunst-  og kulturliv og at flere, også lokale krefter, deltar aktivt i denne utviklingen. Menighetene har en grønn profil, i tråd med Den norske kirkes satsing på skaperverk og bærekraft, og grønne menigheter. Kirken i Nannestad er Miljøfyrtårn. Ulike grupper i kirken har felles rapportering på grønne målsettinger.
 
Vi søker etter en raus sokneprest med et romslig menneskesyn og med interesse for våre målsettinger. Soknepresten må kunne samarbeide med menighetsrådene, staben og ulike mennesker- og befolkningsgrupper.
 

Nannestad fellesrådsområde besår av fire sokn: Holter, Bjørke, Nannestad og Stensgård. Holter kirke (1697) har 196 sitteplasser og Bjørke kirke (1697) 166 sitteplasser. De to sokneprestene har tjeneste i hele fellesrådsområdet, med hovedvekt av gudstjenestene i egne sokn. De gjør tjeneste på 38 røde dager pr år. Prestene fordeler begravelser og vielser etter oppsatt plan med tjenestedager. Det er årlig ca 80 begravelser, 14 vielser, 90 dåp og 105 konfirmanter.
 
Kirkestaben er samlokalisert i Kirkestua ved Nannestad kirke. Kirkeverge 100 %, sekretær 130 %, diakoni 140 %, menighetspedagog 150 %, kirkemusiker 150 %, kirketjener 400 %. De ansatte jobber i team på tvers av soknegrenser. Det arbeides med å videreutvikle samarbeid mellom de fire soknene.
I Holter er det to grunnskoler og i Bjørke en. Det er felles ungdomsskole for hele kommunen. Nannestad vdg har et bredt tilbud.

Målform i tjenesten er bokmål.
Politiattest (barneomsorgsattest) vil bli avkrevd før tiltredelse.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.m, samt avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål, det særskilte samarbeidsområde og tjenestedistrikt. Den som tilsettes må delta i beredskapsordning som omfatter flere prostier.

Les mer om Holter og Bjørke menigheter ved å trykke her

 

Arbeidsoppgaver
 • Gudstjenester, kirkelige handlinger etter oppsatt arbeidsfordeling
 • Stabsmøter
 • Delta i arbeidsveiledning
 • Delta  i prostiets og bispedømmets prestesamlinger
 • Prioritere selvstendig faglig og åndelig utvikling i henhold til ordinasjonsløftet
 • Sete i Holter og Bjørke menighetsråd
 • Delta i bispedømmets beredskapsordning
Kvalifikasjoner
 • Medlemskap i Den norske kirke
 • Cand.theol
 • Praktisk teologisk utdanning
 • Førerkort klasse B
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeids- og gjennomføringsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig og planmessig
 • Evne til å bygge menighet og til å motivere
 • Fleksibel og initiativrik
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt
Vi tilbyr
 • Stillingen lønnes i lønnsgruppe 1555 sokneprest
 • Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
 • Godtgjøring etter gjeldende regelverk
 • Åndelig veiledning
 • Bedriftshelsetjeneste

 

Kontaktinformasjon

Liv B. Krohn-Hansen, prost (907 38 416 - prost@ullensaker.kirkene.net)

Tormod van der Hagen, seksjonssjef personal (404 53 540 - th953@kirken.no)

Arbeidsgiver Borg Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Nannestadveien 245, 2030 Nannestad
Publisert 2020-08-04
Søknadsfrist 2020-08-09
Stillingstype Fast, heltid, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Statlig
Søk på stillingen
Borg Bispedømme

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger