Sokneprest i Fredrikstad domprosti, tj.sted Glemmen sokn

Det er ledig 100% stilling som sokneprest i Fredrikstad domprosti med tjenestested Glemmen sokn.

Fredrikstad domprosti består av Fredrikstad og Hvaler kommuner med henholdsvis ca. 81.000  og 4.600 innbyggere. Prostiet er inndelt i 11 sokn. 17 prester gjør tjeneste i fire
samarbeidsområder under ledelse av domprosten. Det er fellestiltak innenfor trosopplæring, ungdomsarbeid, arbeid med konfirmanter med særlige behov og tilrettelagte gudstjenester. Prestene møtes jevnlig.   

 

Det er ledig 100% stilling som sokneprest i Fredrikstad domprosti med tjenestested Glemmen sokn.

Glemmen sokn har om lag 9000 medlemmer og er en del av samarbeidsområdet Sentrum-Nord som i tillegg består av Domkirken, Gamle Glemmen og Rolvsøy sokn. Tradisjonelt står særlig samarbeidet med Gamle Glemmen sterkt, og tre stillinger i staben arbeider i begge menighetene; daglig leder, undervisningsleder og diakoniarbeider. I tillegg består staben av kapellan, kantor, korleder, menighetspedagog og kirketjener.
 
Det søkes etter en prest som har fokus på menighetsbyggende arbeid med evne til utadrettet kommunikasjon og samarbeid. Soknepresten må være åpen for dagens utfordringer, økumenisk arbeid og «være prest for alle» !  Menigheten vil være en bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende folkekirke. Vår visjon er at mennesker finner sin plass og inkluderes i menighetens fellesskap gjennom gudstjenester, kirkelige handlinger, diakoni, trosopplæring, musikk og kulturopplevelser, slik at de får erfare og utvikle en levende tro og delta i menighetens utadrettede tjenester. Kirken skal være nær, synlig og relevant for mennesker i Glemmen. 
Satsingsområder er trosopplæring, diakoni og kulturarbeidet med kor og musikk. Hovlandakademiet er etablert i menigheten som en fast ordning i et samarbeid mellom menigheten, fellesrådet og kulturskolen i Fredrikstad, hvor man gir undervisning i orgel og sang til elever fra hele kommunen.
 
Soknepresten er medlem av Glemmen menighetsråd.

Målform i tjenesten er bokmål.

Politiattest (barneomsorgsattest) vil bli avkrevd før tiltredelse.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.m, samt avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål, det særskilte samarbeidsområde og tjenestedistrikt. Den som tilsettes må delta i beredskapsordning som omfatter flere prostier.

Les mer om Glemmen menighet ved å trykke: Her

 

Arbeidsoppgaver
 • Gudstjenester og kirkelige handlinger
 • Trosopplæring og konfirmantarbeid
 • Samtaler og sjelesorg
 • Selvstendig faglig og åndelig utvikling i henhold til ordinasjonsløftet
 • Delta i stabsveiledning
 • Sete i Glemmen menighetsråd
 • Delta i bispedømmets beredskapsordning
Kvalifikasjoner
 • Medlemskap i Den norske kirke
 • Cand.theol
 • Praktisk teologisk utdanning
 • Førerkort klasse B
Personlige egenskaper
 • Gode lederegenskaper
 • Gode samarbeids- og gjennomføringsevner
 • Administrativ ryddighet
 • Evne til å arbeide selvstendig og planmessig
 • Evne til å utvikle menighet og til å motivere medarbeidere
 • Fleksibel og initiativrik
 • Gode evner til kommunikasjon og formidling
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt
Vi tilbyr
 • Stillingen lønnes i lønnsgruppe 1555 sokneprest
 • Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
 • Godtgjøring etter gjeldende regelverk
 • Åndelig veiledning
 • Bedriftshelsetjeneste

 

Kontaktinformasjon

Trond Pladsen, fung. domprost (404 08 976 - domprosten@fredrikstad.kirken.no)

Tormon van der Hagen, seksjonssjef personal (404 53 540 - th953@kirken.no)

 

Arbeidsgiver Borg Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Nygaardsgata 28, 1606 Fredrikstad
Publisert 2020-08-04
Søknadsfrist 2020-08-09
Stillingstype Fast, heltd, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Statlig
Søk på stillingen
Borg Bispedømme

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger