Kantor i Berg menighet, 50% stilling

Berg menighet er en meget aktiv bymenighet med 3500 medlemmer. Menigheten har et bredt spekter av menighetsarbeid som inkluderer alle aldersgrupper. Bydelen har gangavstand til Trondheim sentrum. Det er kort vei til barnehager, grunnskoler og videregående skoler samt NTNU. Berg menighet samarbeider tett med Strinda og Strindheim menigheter. Vi har felles stab, flere samarbeidende stillinger og noen utvalg felles.

Stillingen som kantor i Berg er på 50 %. 

Kantorene i Berg, Strindheim og Strinda samarbeider om tjenestene og det forventes et utstrakt utviklingsarbeid på musikkfeltet. Den som tilsettes i stillingen har for tiden tjenestested i Berg menighet.
Alle ansatte i Kirkelig fellesråd i Trondheim inngår i et byomfattende arbeidsfellesskap og arbeidsgiver tar forbehold om eventuelt framtidige endringer når det gjelder arbeidssted. Enkelttjenester innenfor normalarbeidstid i andre kirker i byen kan forekomme.
Alle våre ansatte har gode kontor- og møtelokaler i Brøsetveien 168.
 
Det arbeides videre med utvikling av turnusordninger for å oppnå en mer smidig drift, mer målrettet aktivitet og større fleksibilitet når det gjelder uttak av fritid.
 
Vi ønsker oss en engasjert og motivert kirkemusiker som sammen med de to andre kantorene i samarbeidsområdet er med og videreutvikler det kirkemusikalske arbeidet i menighetene våre.

Arbeidsoppgaver
 • Forberede og gjennomføre gudstjenester og kirkelige handlinger i samarbeid med prest og frivillige.
 • Bidra til fornyelse av gudstjeneste- og menighetsarbeid samarbeid med prest, andre tilsatte, og gudstjenesteutvalg / menighetsråd.
 • Spille på Torsdagskafé (diakonalt, kulturelt tilbud for seniorer) og andre arrangement i menigheten.
 • Delta i stabsmøter og stabsamarbeid.
 • Medvirke på trosopplæringstiltak. 
 • Samarbeid med skoler og barnehager.
Kvalifikasjoner
 • Godkjent kantorutdanning ifølge Tjenesteordning for kantorer.
 • Erfaring fra, og interesse for arbeid med barn og ungdom.
 • Det er ønskelig at den som tilsettes også kan spille andre instrumenter enn orgel og behersker flere musikksjangere. 
 • Aktuelle kandidater kan foruten intervju også bli innkalt til prøvespilling. 
 • Søker må være medlem av Den norske kirke.  
Personlige egenskaper

Vi vil legge vekt på at du er personlig egnet til stillingen

 • Du er strukturert, konstruktiv og fleksibel.  
 • Du har evne til å arbeide selvstendig og i team, og kommuniserer godt med andre.  
 • Du er kreativ og kontaktskapende.
 • Du ser det som viktig å være med å bygge menighet.  
 • Du liker å jobbe med alle aldersgrupper.
   
Vi tilbyr
 • Et aktivt og levende menighetsliv.
 • Et hyggelig og samarbeidsorientert arbeidsfellesskap.
 • En arbeidsdag i nærkontakt med kirken og alle dens aktiviteter.
 • Lønn etter gjeldende avtaleverk.
 • Pensjonsordning.

For ytterligere opplysninger om stillingen, ta gjerne kontakt med avdelingsleder Jarle Jacobsen, tlf. 476 12 766, menighetsforvalter Lise Brækken, tlf. 414 29 597 eller sokneprest Bergljot Svanholm, tlf. 469 28 468.

Arbeidsgiver Kirkelig fellesråd i Trondheim
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Brøsetvegen 168 7048 Trondheim
Publisert 2020-08-12
Søknadsfrist 2020-09-18
Stillingstype Fast, 50%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkelig fellesråd i Trondheim

Trondheim
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger