Kantor i Strinda menighet, 100% stilling

Strinda menighet er en menighet med ca 10.000 medlemmer og et menighetsarbeid som inkluderer alle aldersgrupper. Bydelen ligger sentralt i Trondheim. I de seinere år har det skjedd en betydelig fortetning. Det er kort vei til barnehager, grunnskoler og videregående skoler samt NTNU. Strinda menighet samarbeider tett med Berg og Strindheim menigheter. Vi har felles stab, flere samarbeidende stillinger og noen utvalg felles.

Stillingen som kantor i Strinda er på 100 %.
Kantorene i Berg, Strindheim og Strinda samarbeider om tjenestene og det forventes et utstrakt utviklingsarbeid på musikkfeltet.
Den som tilsettes i stillingen har for tiden tjenestested i Strinda menighet. Alle ansatte i Kirkelig fellesråd i Trondheim inngår i et byomfattende arbeidsfellesskap og arbeidsgiver tar forbehold om eventuelle framtidige endringer når det gjelder arbeidssted.
Enkelttjenester innenfor normalarbeidstid i andre kirker i byen kan forekomme.
Det arbeides videre med utvikling av turnusordninger for å oppnå en mer smidig drift, mer målrettet aktivitet og større fleksibilitet når det gjelder uttak av fritid.

 
Arbeidsoppgaver
 • Bidra til fornyelse av gudstjeneste- og menighetsarbeid i samarbeid med prest, andre tilsette, og gudstjenesteutvalg / menighetsråd.
 • Lede kirkekor knyttet til Strinda menighet.
 • Delta i stabsmøter og stabsamarbeid.
 • Medvirke på trosopplæringstiltak.
 • Samarbeid med skoler og barnehager.
 • Kirkelig fellesråd i Trondheim er arbeidsgiver og har personalansvar. Det må forventes spørsmål om noe deltakelse i byomfattende musikalske prosjekter.
Kvalifikasjoner
 • Godkjent kantorutdanning ifølge Tjenesteordning for kantorer.
 • Erfaring fra, og interesse for arbeid med alle aldersgrupper. 
 • Aktuelle kandidater kan foruten intervju også bli innkalt til prøvespilling. 
 • Søker må være medlem av Den norske kirke.  
 • Det er ønskelig at den som tilsettes også kan spille andre instrumenter enn orgel og behersker flere musikksjangere.
Personlige egenskaper

Vi vil legge vekt på at du er personlig egnet til stillingen

 • Du er strukturert, konstruktiv og fleksibel.  
 • Du har evne til å arbeide selvstendig og i team, og kommuniserer godt med andre.  
 • Du er kreativ og kontaktskapende.
 • Du ser det som viktig å være med å bygge menighet.  
 • Du liker å jobbe med alle aldersgrupper.
   
Vi tilbyr
 • Et aktivt og levende menighetsliv.
 • Et hyggelig og samarbeidsorientert arbeidsfellesskap.
 • En arbeidsdag i nærkontakt med kirken og alle dens aktiviteter.
 • Lønn etter gjeldende avtaleverk.
 • Pensjonsordning.

For ytterligere opplysninger om stillingen, ta gjerne kontakt med avdelingsleder Jarle Jacobsen, tlf. 476 12 766, menighetsforvalter Lise Brækken, tlf. 414 29 597.


Alle våre ansatte har gode kontor- og møtelokaler i Brøsetveien 168. Vi ønsker oss en engasjert og motivert kirkemusiker som sammen med de to andre kantorene i samarbeidsområdet er med og videreutvikler det kirkemusikalske arbeidet i menighetene våre.   

Arbeidsgiver Kirkelig fellesråd i Trondheim
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Brøsetvegen 168 7048 Trondheim
Publisert 2020-08-12
Søknadsfrist 2020-09-18
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkelig fellesråd i Trondheim

Trondheim
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger