Diakon /diakonimedarbeider

Kvaløymenighetene består av soknene Hillesøy, Kvaløy og Sandnessund. Menighetene strekker seg fra Hillesøy/Sommarøy i sør til Rebbenesøy i nord. Kvaløya er kjent for sin vakre og varierte natur, et populært turmål både sommer og vinter. 

Det lyses ut stilling som diakon/diakonmedarbeider i 50 % stilling for snarlig tiltredelse. Stillingen er en toårig prosjektstilling med mulighet for forlengelse. Dette er en delt 100 % stilling, der den andre diakonen jobber mot hjemmetjenesten for oppbygging av besøkstjeneste. 

Arbeidsoppgaver
 • Diakonen er leder av menighetens diakonale arbeid (omsorgsarbeidet), og har ansvar for rekruttering og oppfølging av frivillige innenfor diakonitjenesten
 • Samhandling og samarbeid med Kvaløysletta sykehjem
 • Andakter og sangstund i samarbeid med menighetenes prester
 • Samarbeide med den andre diakonen som jobber med besøkstjeneste
 • Bygge nettverk for frivillige og pensjonister i menighetene
Kvalifikasjoner
 • Utdannet diakon i samsvar med tjenesteordning og kvalifikasjonskrav for diakoner i Den norske kirke. 
 • Dersom det ikke melder seg søkere med godkjent diakonutdanning, vil det være aktuelt å tilsette diakoniarbeider. Diakoniarbeider må ha relevant
 • universitets-/høyskoleutdanning innenfor pedagogikk, helse- eller sosialfag.
 • Relevant erfaring med diakoni og omsorgsarbeid er ønskelig
 • Søker må tilhøre Den norske kirke og ha kjennskap til kirke og kirkeliv
 • Søker må disponere egen bil
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 
Personlige egenskaper
 • Gode formidlings- og kommunikasjonsevner
 • Evne til å skape tillit i møte med mennesker i ulike livssituasjoner
 • Evne til å arbeide selvstendig og målrettet, men også i team med andre
 • Kunne samarbeide med ulike faggrupper og frivillige
 • Holde seg faglig oppdatert
Vi tilbyr
 • Lønn og godtgjørelse etter avtale i henhold til KA`s hovedtariffavtale
 • Pensjonsordning i Tromsø kommunale pensjonskasse
 • Stor frihet i hverdagen
 • Trivelig kontorfellesskap med øvrige ansatte
Arbeidsgiver Tromsø kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Skippergata 16a, 9008 Tromsø
Publisert 2020-08-31
Søknadsfrist 2020-09-20
Stillingstype 50% engasjement
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Tromsø kirkelige fellesråd

Tromsø
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger