Kapellan Bragernes sokn i Drammen prosti

Vi søker en ny kapellan i Bragernes menighet i Drammen! Menighetens kapellan har blitt sokneprest og vi trenger en engasjert prest som kan gå inn i det varierte arbeidet i menigheten.
 
Menighetens profil og satsningsområder
Bragernes er prostesete i Drammen prosti med totalt 25 prestestillinger. Kirken fungerer som byens og prostiets hovedkirke. Bragernes sokn utgjør den nordøstlige delen av byen med ca. 10.000 innbyggere, hvorav ca. 7.500 kirkemedlemmer.
Bragernes er en aktiv sentrumsmenighet med et rikt og allsidig gudstjenesteliv, høy aktivitet og mange ressurser å spille på. Menigheten har en god og selvstendig økonomi som finansierer deler av virksomheten. Det kirkemusikalske arbeidet er betydelig og markant. Menigheten er i tillegg kjent for en diakonal og grønn profil med egen kirkepark. Kirken er åpen de fleste dagene i uken hele året og mange benytter anledningen til stillhet og ettertanke. 
Oppslutningen om konfirmasjon er stabilt god. Mange frivillige bidrar, og vi har en stab som samarbeider godt. Flere ulønnede medarbeidere utfører ukentlig en stor innsats også på menighetskontoret, og er del av stabsfellesskapet.
 
Bragernes kirke rommer opptil 850 mennesker. Kirken er sentral i byens kulturliv og et av byens viktigste konsert- og kulturlokaler. Den ligger sentralt, nær torget og byens pulserende liv. Bragernes menighetshus ved kirken, har romslige lokaler og kontorer for menighetens medarbeidere. I samme bygningskompleks har Drammen kirkelige fellesråd administrasjonskontor for menighetene i Drammen kommune, med bl.a. kirkebokføring, mottak av dåp, vigsler og gravferd. Her ligger også kontoret for prosten i Drammen. Det er stor demografisk spennvidde i soknet. Det er to barneskoler, en ungdomsskole, samt tre pleie- og omsorgssentra i soknet.
 
Soknet betjenes av sokneprest, kapellan, diakon, flere kantorer, kateket, kirketjener og koordinator for åpen kirke. Prosten er også del av den lokale staben i Bragernes, og gjør tjeneste ved gudstjenester ca. en søndag i måneden samt i høytidene.
 
Bragernes menighet preges av et omfattende og variert menighetsarbeid med tyngdepunkt i gudstjeneste- og musikkliv. Vi arbeider kontinuerlig med å utvide tilbudet til barn og unge gjennom korarbeid, trosopplæringens breddetiltak, Knøtteklubb og Babysang.

 

Arbeidsoppgaver

Inngå i tjenesteturnus med gudstjenester, hverdagsmesser, institusjonstjeneste og kirkelige handlinger
Konfirmantundervisning og trosopplæring i samarbeid med kateketen
Stedfortreder for sokneprest ved ferier og permisjoner.  
Mulighet til å kunne forme og videreutvikle stillingen ut fra egen kompetanse og interesser sammen med menighetsråd og en kreativ stab. 
Deltagelse i gjeldene ordning for beredskap i Tunsberg bispedømme 

Kvalifikasjoner
Utdanningsretning: Teologi/ livssynsfag
Utdanningsnivå: cand. teol. med praktikum eller tilsvarende
 
Personlige egenskaper

Vi søker en prest som kan og vil:
- levendegjøre og aktualisere kirkens budskap og tydelig forkynne evangeliet om Jesus Kristus
- er glad i liturgisk arbeid og kan bidra til faglig utvikling innenfor dette fagfeltet, spesielt i møte med barn og unge
- har syn for bredden av kirkelige og kulturelle uttrykk i menighetens gudstjenesteliv og annen virksomhet
- har evne til samarbeid, og som kan samle og inspirere ansatte og frivillige i deres tjeneste
- er trygg og tillitvekkende i møte med mennesker i alle livets faser
- har vilje til utstrakt samarbeid i nærmiljøet
- er fleksibel i møte med nye utfordringer

 

Vi tilbyr

Stillingen lønnes i stillingskode 0922 - Kapellan iht KA's lønnsregulativ
Pensjonsinnskudd
Øvrige godtgjøringer, rettigheter og forpliktelser som til enhver tid gjelder for prestetjenesten
Tunsberg bispedømme gir sine medarbeidere tilbud om arbeidsveiledning (ABV), og det forventes at den
som tilsettes er motivert for å gå i veiledning

Søkerens navn vil normalt bli offentliggjort. Anmodning om å få sitt navn unntatt offentligheten må begrunnes (offentlighetsloven § 25 

Arbeidsgiver Tunsberg bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Cappelens gate 9, 3016 Drammen
Publisert 2020-09-04
Søknadsfrist 2020-09-24
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Tunsberg bispedømme

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger