Vikariat som kapellan i Frogner sokn, Lier i Drammen prosti

Vi søker etter en prest eller teologistudent som kan være vikar i kapellanstillingen i Frogner (Lier) i Drammen prosti. Vår nåværende kapellan har permisjon fra stillingen frem til april 2021.

Frogner sokn har ca. 14 000 innbyggere og et medlemstall på ca. 9000. Det er tre andre sokn i Lier som det er noe tjenesteutveksling og samarbeid med. Lier har tilsammen 4,5 prestestillinger.

Staben i Frogner består foruten kapellan av sokneprest, 2 kantorer (tils. 1,5 stilling), kirketjener, trosopplærere (for tiden 1,4 stillinger), kateket (1/2 stilling), diakon (f.t. ledig).  De fleste gudstjenester og kirkelige handlinger foregår i Frogner kirke. Gullaug kirke har gudstjeneste ca. èn gang i måneden.

Kontoret ligger i Lierbyen, der også kirkens servicekontor ligger.
Det tar ca. 30 minutter å kjøre til Lierbyen fra Oslo. Det er bussforbindelse fra Oslo/Asker og Drammen til Lierbyen. Togstasjonen i Lier ligger ca. 6 km fra kontoret. 

 

Arbeidsoppgaver

Inngå i tjenesteturnus i tilknytning til gudstjenester og kirkelige handlinger
Delta i konfirmantundervisning og trosopplæring i et nært samarbeid med kateket og trosopplærer
Delta på stabsmøter og prestesamlinger
Delta i gjeldene beredskapsordning i Tunsberg bispedømme

Kvalifikasjoner
Teologi/ livssynsfag
Personlige egenskaper
Vi ønsker en person:
•Som har gode samarbeidsevner
•Som liker å være sammen med mennesker i alle aldre og livsfaser
•Som har initiativ og gjennomføringsevne
•Som evner å levendegjøre og aktualisere Bibelens budskap og tydelig forkynner evangeliet om Jesus
•Som er raus og inkluderende 
Vi tilbyr

Lønn etter kvalifikasjoner og erfaring
Pensjonsinnskudd
Øvrige godtgjøringer, rettigheter og forpliktelser som til enhver tid gjelder for prestetjenesten

Vikariatets lengde: Tiltredelse snarest - frem tom.  06.04.21

Ved spørsmål om viariatet:

Ragnar Petersson,
Sokneprest, Frogner tlf. 41 51 96 79 -  rp839@kirken.no

Berit Basmo Kvidaland,
Prosterådgiver, Drammen prosti tlf. 91 77 34 90 -  bk729@kirken.no

Arbeidsgiver Tunsberg bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Klokkersvingen 1, 3400 Lier
Publisert 2020-09-04
Søknadsfrist 2020-09-27
Stillingstype vikariat, 100% heltid
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Tunsberg bispedømme

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger