Rådgiver kirkelig undervisning

Hamar bispedømme omfatter Innlandet fylke og to fellesråd i Viken fylke. Hamar bispedømmekontor har en felles administrasjon for Hamar bispedømmeråd og Hamar biskop. Kontoret, som holder til i bispegården på Hamar, ledes av stiftsdirektør og består av 13 medarbeidere. Bispedømmet har ca. 115 prestestillinger. Den norske kirke har over 300.000 medlemmer i Hamar bispedømme, over 500 ansatte, 7.000 frivillige fordelt på 162 menigheter og 47 kirkelige fellesråd.

2. gangs utlysning.

Det er ledig 100% stilling som rådgiver kirkelig undervisning ved Hamar bispedømmekontor.

Stillingen inngår i kirkefaglig avdeling og har kontorfellesskap på Hamar bispedømmekontor. 
Arbeidsoppgavene omfatter all kirkelig undervisning, trosopplæring (0-18 år), fokus på konfirmasjon, skole/kirkesamarbeid, undervisning for unge voksne (18-30 år) og voksne samt dåp i samarbeid med flere.

Kirkelig undervisning er et fagområde i stadig utvikling. Vi søker etter deg som har erfaring med kirkelig undervisning og pedagogisk praksis fra menighetsarbeid.  Samtidig som du er selvstendig og kreativ, må du trives godt med å arbeide i tverrfaglige team.

Den som tilsettes må framvise politiattest/barneomsorgsattest uten anmerkninger.

Anmodning om å få sitt navn unntatt offentlighet kan ikke påregnes.  Grunnen må vurderes i hht. off. loven §25.

 
Arbeidsoppgaver
Faglig oppfølging av menighetene i deres arbeid med trosopplæring.
Oppfølging av menighetenes konfirmantundervisning.
Kirkelig undervisning for aldersgruppene 18-30 og voksne.
Skole/kirke og barnehage/kirke samarbeid.
Kontakt med undervisningsansatte i menighetene.
Faglig støtte til menigheter innen tilrettelagt undervisning.
Andre oppgaver kan bli tillagt i samråd med avdelingsleder/stiftsdirektør.
Administrasjon og generell saksbehandling
Kvalifikasjoner
Pedagogisk kompetanse.
Pedagogisk praksis fra menighetsarbeid.
Dokumentert kristendomsfaglig/teologisk kompetanse.
Medlem av Den norske kirke.
Personlig egnethet .
Personlige egenskaper
Selvstendig og initiativrik.
Gode samarbeidsevner
Fleksibel
Vi tilbyr
Stillingen lønnes i stillingskode 1434 rådgiver.
Innskudd i Statens Pensjonskasse.
Tilsettingen skjer i h.h.t gjeldende lov- og regelverk for tilsetting i Den norske kirke. 

Den som tilsettes må rette seg etter endringer i ansvar- og arbeidsoppgaver som i framtida kan gjennomføres innenfor gjeldende regelverk.
Arbeidsgiver Hamar bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Folkestads gate 52, 2317 Hamar
Publisert 2020-09-07
Søknadsfrist 2020-10-04
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Hamar bispedømme

Hamar
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger