Rekrutteringsrådgiver

Den norske kirke har 3,7 millioner medlemmer, 130000 frivillige medarbeidere, 8500 valgte rådsmedlemmer og 7500 ansatte. Kirkens 1200 menigheter tilbyr kirkelig betjening til innbyggerne i alle landets kommuner. Kirkerådet forbereder sakene til Kirkemøtet, som er Den norske kirkes øverste representative organ. Kirkerådet iverksetter Kirkemøtets beslutninger og leder arbeidet mellom Kirkemøtene. Kirkerådets sekretariat har ca 100 ansatte organisert i fagavdelinger med nasjonale funksjoner.

Kirkerådets treårige rekrutteringsprosjekt avsluttes ved utgangen av 2020. For Den norske kirke er det avgjørende med et fortsatt arbeid med rekruttering. Den nyopprettede stillingen som rekrutteringsrådgiver vil være sentral i dette. Stillingens overordnede ansvar er rekruttering til kirkelig utdanning. Rekrutteringsrådgiver er en del av Avdeling for kirkefag og økumenikk, Seksjon for barn, unge og trosopplæring. Stillingen inngår i et team sammen med ansatte fra HR-seksjonen og Avdeling for kommunikasjon. 

Arbeidsoppgaver
 • Oppfølging av rekrutteringsstrategien som vedtas av Kirkemøtet i 2021, med særlig ansvar for rekruttering til kirkelig utdanning
 • Rekrutteringstiltak i samarbeid med barne- og ungdomsorganisasjoner
 • Koordinere arbeidet med rekruttering til kirkelig utdanning i hele Den norske kirke, herunder:
  - Arbeide for at rekruttering til kirkelig utdanning skal være en integrert del av det å være kirke, på alle nivåer
  - Kontakt med barne- og ungdomsorganisasjoner
  - Kontakt med studiesteder
  - Bidra til bispedømmenes rekruttering av ungdom til kirkelig utdanning
  - Tilstedeværelse på utdanningsmesser
  - Rekrutteringstiltak på nasjonale arrangementer i regi av barne- og ungdomsorganisasjoner
 • Andre oppgaver i Seksjon for barn, unge og trosopplæring
 • Andre oppgaver i rekrutteringsteamet
Kvalifikasjoner
 • Høyere utdanning på bachelor- eller masternivå
 • Kirkefaglig profesjonsutdanning kan bli prioritert
 • God kjennskap til barne- og ungdomsarbeid i Den norske kirke
 • God kjennskap til ungdoms vurderinger knyttet til utdanningsvalg
 • God kjennskap til aktuelle kirkelige utdanninger
 • God kjennskap til relevante aktører for rekruttering i Den norske kirke
Personlige egenskaper
 • Gjennomføringsevne
 • Samarbeidsevne
 • Sterk muntlig kommunikasjon
 • Evne til systematisk arbeid
 • Evne til å koordinere mange aktører
Vi tilbyr
 • Lønn etter avtale på kirkelig sektor. Stillingen innplasseres som 1434 rådgiver.
 • Pensjons- og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd.
 • Moderne kontorlokaler i Oslo sentrum, kantine, fleksitid og trivelig arbeidsmiljø.
Arbeidsgiver Kirkerådet
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Rådhusgata 1 -3, 0151 Oslo
Publisert 2020-09-10
Søknadsfrist 2020-10-04
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkerådet
Postboks 799 Sentrum
106 Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger