Kirkebyggrådgiver

Den norske kirke har 3,7 millioner medlemmer, 130000 frivillige medarbeidere, 8500 valgte rådsmedlemmer og 7500 ansatte. Kirkens 1200 menigheter tilbyr kirkelig betjening til innbyggerne i alle landets kommuner. Kirkerådet forbereder sakene til Kirkemøtet, som er Den norske kirkes høyeste administrative organ. Kirkerådet iverksetter Kirkemøtets beslutninger og leder arbeidet mellom Kirkemøtene. Kirkerådets sekretariat har ca. 95 ansatte organisert i fagavdelinger med nasjonale funksjoner.

Stillingen vil inngå som en del av en nysatsing på arkitektur og kulturforvaltning i seksjon for gudstjenesteliv og kultur med arbeidssted i Kirkens hus i Oslo.

Arbeidsoppgaver
 • Delta i utviklingen av feltet kirkelig kulturarv, der ny og gammel arkitektur står sentralt, og bistå i oppfølgingen av  Den norske kirkes kulturarvsstrategi.
 • Bistå og veilede den kirkefaglige forvaltning med saksbehandling av søknader om endring, restaurering, rehabilitering og oppføring av nye kirkebygg.
 • Gi råd om inventar, utstyr og andre faglige spørsmål knyttet til kirkebygg og kirkeanlegg.
 • Kvalitetssikre universell utforming, bygningstekniske og funksjonelle sider ved kirkebygg.
 • Bidra i arbeidet med å bevare og utvikle verneverdige kirker i samarbeid med kirkeeiere og antikvariske myndigheter.
 • Andre relevante arbeidsoppgaver i seksjon for gudstjenesteliv og kultur. 
Kvalifikasjoner
 • Det kreves utdanning som arkitekt. Annen tilsvarende utdanning kan vurderes.
 • Kjennskap til Den norske kirke, menighetenes behov for tjenlige kirker og gudstjenestelig bruk av kirker.
 • God kunnskap om og en helhetlig forståelse av lovverk og krav knyttet til tegning og søknadsprosesser.
 • Kjennskap til offentlig saksbehandling, søknadsprosesser og kunne veilede kirkelige aktører på dette feltet.
 • Erfaring fra samarbeid med offentlig myndighet som kommune, fylke og vernemyndighet i byggesaker er en fordel.
Personlige egenskaper
 • Kreativ, ryddig og løsningsorientert 
 • Evne til å inspirere gjennom rådgivning og presentasjoner
 • Stor interesse for kvalitet i skjæringspunktet mellom kulturarv og nyskapende løsninger
 • Evne og vilje til samarbeid 
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
Vi tilbyr
 • Lønn etter avtale på kirkelig sektor. Stillingen lønnes som 1434 rådgiver. For særlig kvalifiserte søkere kan tilsetting som 1364 seniorrådgiver bli vurdert.
 • Pensjons- og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd.
 • Moderne kontorlokaler i Oslo sentrum, kantine, fleksitid og trivelig arbeidsmiljø.
Arbeidsgiver Kirkerådet
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Rådhusgata 1 -3, 0151 Oslo
Publisert 2020-09-10
Søknadsfrist 2020-10-04
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkerådet
Postboks 799 Sentrum
106 Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger