Kantor i Gjøvik kirkelige fellesråd

Gjøvik sokn ligger i Gjøvik kommune og tilhører Gjøvik og Toten prosti i Hamar bispedømme. Visjon for Gjøvik menighet/fellesrådet: Mer Himmel På Jord

Gjøvik er definert som musikkbyen i Innlandet fylke, med et rikt og variert musikkliv. I kommunen er det flere kor og korps, kommunal kunst- og kulturskole, Musikkfolkehøgskolen Viken, videregående skole med musikklinje, symfoniorkester, Innlandet Sinfonietta, NTNU og en rekke profilerte sangere og musikere. Innbyggertallet er ca 30500. Gjøvik – den hvite byen ved Mjøsa – har meget gode muligheter for friluftsaktiviteter og kulturelle aktiviteter.

 

I fellesrådsområdet er det 8 kirker og 2 gravkapell som betjenes av 7 kantorer/organister. Gjøvik kirke har kantor i 100% stilling og kirkemusiker i 20% stilling. Denne kirken er langskipskirke i tre med ca 450 sitteplasser. Kirken er bygget i 1882 og har en varm og god akustikk, og er ettertraktet som konsertkirke. Hovedorgelet er bygget av Åkerman & Lund Orgelbyggeri (Knivstad i Sverige) i samarbeid med Norsk Orgelverksted i Snertingdal. Det ble innviet i 2008 og har 45 stemmer fordelt på 3 manualer og pedal, og er stilmessig bygget etter svensk 1800-talls orgeltradisjon. Et velklingende og velfungerende instrument - i særklasse for framførelse av musikk fra den romantiske tidsepoke.

 

I tillegg til hovedorgelet har kirken et 4-stemmers kororgel med anhangspedal bygget av Åkerman & Lund, et Wendel & LLung flygel og et 2-manuals cembalo. Video-, lyd- og lysopplegg er installert for å lette samspill med kor, solister og orkester. Alle instrumentene med spesifikasjoner kan sees på kirkens hjemmeside: https://kirken.no/nbNO/fellesrad/gjovik/kirkemusikk/

 

Menigheten og kantor har nært samarbeid med ovennevnte musikkinstitusjoner. Spesielt må nevnes Vestoppland Kammerkor med dirigent/kirkemusiker Marit Tøndel Bodsberg Weyde. I staben for øvrig er det prest, kantor, kirkemusiker, kirketjener og saksbehandler. Totalt er det 35 ansatte i fellesrådet i tillegg til prost og 6 prester.

 

Arbeidsoppgaver

· Tjenestegjøre ved gudstjenester, vigsler, gravferder og andre arrangementer.

· Koordinere menighetens musikalske virksomhet -- kor, forsangere og frivillige musikere

· Delta i samarbeid med skoler og barnehager

· Bidra til gudstjenesteutvikling

· Bidra til kultur- og konsertvirksomhet i kirken

· Samarbeide med det lokale musikklivet

· Leder for de øvrige kantorer/organister/kirkemusikere i fellesråd

· Utarbeide arbeidslister for gudstjeneste for kantorene/organistene for et halvår om gangen

· Ansvar for å skaffe vikarer for kantorene/organistene ved månedsfri, ferie og sykdom

Kvalifikasjoner

· For stillingen gjelder <<Tjenesteordning og kvalifikasjonskrav for kantorer>>

· Kantorutdanning

· Erfaring fra kantortjeneste og administrativt arbeid

· Beherske koral- og liturgisk spill

· Beherske solistisk spill og samspill i ulike stilarter

· God kjennskap til Den norske kirkes liturgi og salmetradisjon

· Engasjement og evne til å lede og rekruttere til kirkemusikalsk arbeide

· Beherske skriftlig og muntlig norsk

· Bruke digitale verktøy i jobbsammenheng

· Disponere egen bil og ha førerkort kl B

· Være medlem av Den norske kirke

· Ha tilfredsstillende politiattest jfr. Kirkeloven §29

Personlige egenskaper

· Gode og inkluderende samarbeidsevner

· Evne til å arbeide selvstendig og i team

· Selvstendig, kreativ, fleksibel og løsningsorientert

· Evne til å bygge gode relasjoner

· Arbeide strukturert

Vi tilbyr

· Lønn og arbeidsvilkår etter gjeldende avtaleverk for kirkelig sektor (KA)

· Kantor blir underlagt tjenesteordning og kvalifikasjonskrav for kantorer

· Tverrfaglig og kreativt arbeidsmiljø

· Pensjonsordning gjennom KLP

· Forsikring for ansatte gjennom Knif Trygghet Forsikring

 

Arbeidssted

• Gjøvik kirke Kirkegata 9 2821

Gjøvik Kontoradresse

• Strandgata 13A 2815 Gjøvik tlf: 45 87 62 01 e-post: post.gjovik@kirken.no

 
Arbeidsgiver Gjøvik Kirkelige Fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Strandgata 13A, 2815 Gjøvik
Publisert 2020-09-16
Søknadsfrist 2020-10-01
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Gjøvik Kirkelige Fellesråd
Strandgata 13 A
2815 Gjøvik
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger