Kirkeverge Gjøvik

Gjøvik sokn ligger i Gjøvik kommune og tilhører Gjøvik og Toten prosti i Hamar bispedømme. Visjon for Gjøvik menighet/fellesrådet: Mer Himmel På Jord

Gjøvik kirkelige fellesråd lyser nå ut stilling som kirkeverge i 100% stilling.

Arbeidsoppgaver:

 • Utøve daglig ledelse og forvaltning av fellesrådets virksomhet i samsvar med vedtatte planer, budsjett, gjeldende lover og forskrifter.
 • Forvalte gravferdsloven.
 • Arbeide utadrettet, fronte og fremme kirkens interesser overfor kommunens politikere og befolkning.
 • Være en synlig representant for kirken i møte med offentligheten og media
 • Budsjett/økonomiansvar. Forvalte økonomi og eiendommer på ansvarlig måte
 • Lede og utvikle medarbeiderne og organisasjonen, og være en dyktig arbeidsgiver som kan vise inkludering og klokskap.
 • Lede strategi- og utviklingsarbeid i denne endringstid, tenke helhet med sikte på å
  skape en felles organisasjonskultur.
 • Bidra til å skape gode relasjoner og samhandling med og mellom menighetene.
 • Sørge for god forvaltning og drift av bygninger og gravplasser.
 • Være saksbehandler og sekretær for fellesrådet og andre utvalg.
 • Samarbeide med KA (Kirkens arbeidsgiverorganisasjon) og delta i kirkelig nettverk
  nasjonalt og regionalt.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning
 • God kompetanse innen administrasjon, økonomi og ledelse
 • Kjennskap til kommunal og offentlig forvaltning
 • God kunnskap om den norske kirkes verdigrunnlag og organisering
 • Erfaring og kunnskap om endringsledelse
 • Medlem av den norske kirke

Personlige egenskaper:

 • Evne og vilje til å profilere kirken
 • Gode samarbeidsevner og evne til å se og utvikle medarbeidere
 • Personlig egnethet og engasjement vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale
 • Pensjonsordning pt KLP med 2 % innskudd i bruttolønn

Søkere bes oppgi referanser i søknaden.

Arbeidsgiver Gjøvik Kirkelige Fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Strandgata 13 a, 2815 Gjøvik
Publisert 2020-09-18
Søknadsfrist 2020-10-16
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Gjøvik Kirkelige Fellesråd
Strandgata 13 A
2815 Gjøvik
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger