Institusjonsprest i 40 % stilling

Blå Kors Lade Behandlingssenter Trondheim (LBS) driver tverrfaglig spesialisert behandling av mennesker med rusrelaterte problemer. LBS eies av Blå Kors og har en driftsavtale med Helse Midt-Norge RHF. I driftsavtalen har LBS totalt 50 plasser og 6000 polikliniske konsultasjoner fordelt på avrusning, skjerming, klinikk, familiebehandling og poliklinikk. Virksomheten har et bredt sammensatt og høyt kompetent fagmiljø med ca.165 ansatte. Den som ansettes må respektere Blå Kors sitt verdigrunnlag. Klinikkavdelingen er en åpen avdeling som tilbyr korttids kjønnsdelt døgnbehandling (4-12 uker) til 20 pasienter med rusrelaterte problemer, herunder hovedsakelig alkohol- og medikamentavhengighet. Avdelingen tilbyr ut over selve døgnoppholdet polikliniske og ambulante tjenester før, mellom og etter innleggelser. Systematisk samarbeid med pårørende og god samhandling med eksterne instanser står sentralt.

Arbeidsfellesskap og organisering

Som institusjonsprest ved LBS er du en del av et engasjerende og kompetent fagmiljø. Institusjonspresten er tilknyttet Klinikkavdelingen, men utfører tjeneste ved alle døgnavdelinger. Du vil ha en givende, utviklende og utfordrende tjeneste som utføres i samarbeid med andre faggrupper.

Vi søker en institusjonsprest i 40 % stilling. Fast ansettelse. Stillingen er ledig for tiltredelse 01.12.20. Tiltredelse avtales med nærmeste leder. Institusjonsprestens nærmeste overordnede er avdelingsleder i Klinikkavdelingen.

Arbeidsoppgaver

Institusjonspresten er en integrert del av virksomhetens samlede tverrfaglige kompetanse og utfører tjenester for pasienter og pårørende, uavhengig av religion og livssyn.

Arbeidsoppgavene omfatter sjelesorg og eksistensielle samtaler individuelt og i grupper, samt veiledningstilbud for personalet. Av kirkelige handlinger tilbyr prestetjenesten forbønn og nattverd. Institusjonspresten har også gudstjeneste i forbindelse med julehøytiden. Kontakt med representanter fra andre tros- og livssyn når det er aktuelt.

Kvalifikasjoner:

  • Det er krav om profesjonsutdanning i teologi og relevant arbeidserfaring, samt pastoralklinisk eller annen relevant videreutdanning
  • Personlig egenthet vil bli vektlagt, herunder fleksibilitet og evne til god samhandling med andre faggrupper

Spørsmål om stillingen

For nærmere opplysninger kan avdelingsleder i Klinikkavdelingen Ingvil Øiestad Løvik mob. 908 22 790 eller direktør Jan Elverum mob. 920 31 316 kontaktes.

Vi ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere.

Arbeidsgiver Blå Kors Lade Behandlingssenter
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Lade alle 86, 7041 Trondheim
Publisert 2020-09-18
Søknadsfrist 2020-10-30
Stillingstype 40%
Antall stillinger 1
Sektor Privat
Søk på stillingen
Blå Kors Lade Behandlingssenter
Lade alle 86
7041 Trondheim
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger