Kirkelig fellesråd i Bærum Kirkelig fellesråd er service- og forvaltningsorganet for Den norske kirkes 10 sokn i Bærum. Bærum har 120.000 innbyggere, og kirken ønsker å være en tjenende og åpen folkekirke som er til stede i medlemmenes liv - og en aktiv medspiller bl.a. i kommunens omsorgsarbeid, kulturvirksomhet og barne- og ungdomsarbeid. Kirketorget i Bærum tar imot henvendelser fra våre medlemmer om blant annet dåp, vigsler, bisettelser og begravelser på vegne av menighetene i Bærum.

Menighetspedagog/kateket i Fornebulandet menighet

Fornebulandet menighet ligger i den søndre delen av Bærum og består av ca. 8000 innbyggere. Snarøya kirke og Kilentunet på Lysaker er utgangspunkt for menighetens aktivitet. Menigheten står foran spennende utfordringer i forbindelse med den store tilflyttingen og utbyggingen av Fornebu. Et viktig mål for menigheten er å kunne imøtekomme nyinnflyttede og inkludere dem i menighetslivet. Staben består av kirkeforvalter, to prester, kantor, kateket,diakon, menighetspedagog, ungdomsleder, kirketjener og sekretær. Les mer om menigheten her: http://www.fornebulandet-menighet.no/

Vikariat i 50% stilling innen trosopplæring av barn og unge.  Snarlig tiltredelse!

 

Arbeidsoppgaver
 • Medansvar for trosopplæringstiltak for alderen 0-14 år
 • Samarbeid med skoler og barnehager
 • Administrere og gjennomføre trosopplæringstiltak for aldersgruppen
 • Bistå ved andre menighetsaktiviteter etter avtale
 • Delta på enkelte gudstjenester
 • Rekruttere, utruste og veilede frivillige medarbeidere
Kvalifikasjoner
 • Utdannelse som kateket eller menighetspedagog
 • Andre søkere med utdanning innen kristendom, teologi, pedagogikk og med relevant praksis, vil også bli vurdert.
 • Gjerne praksis fra tilsvarende stillinger og/eller annen erfaring med kirkelig arbeid for barn og ungdom
 • Erfaring med å bruke IT-verktøy og sosiale medier i arbeidet
 • Den som tilsettes vil bli bedt om å fremlegge tilfredsstillende politiattest i medhold avkirkelovens § 29.
 • Du må være medlem av Den norske kirke, og dele dens tro og bekjennelse.
Personlige egenskaper
 • Hjerte for barn og unge
 • God formidlingsevne og ønske om å formidle budskapet om Jesus til barn og unge
 • God evne til å planlegge og gjennomføre ulike aktiviteter og tiltak
 • God relasjonsbygger
 • Kreativ og nyskapende
 • God evne til å arbeide selvstendig og under ledelse/ veiledning i team
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • En spennende menighet i vekst og utvikling med en engasjert stab
 • Spennende, utfordrende og varierte arbeidsoppgaver med gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Et sterkt og utviklende fellesskap med kolleger innen undervisning i kirken i Bærum.
 • Tilsetting etter formelle kvalifikasjoner i kirkelig undervisningsstilling
 • Lønn etter KAs tariffavtale, god pensjonsordning i KLP
 • Tilsetting skjer med Kirkelig fellesråd i Bærum som arbeidsgiver, og med Fornebulandet menighet som hovedarbeidssted pt.
 • Du må trives med en del kvelds- og helgejobbing, plusstid avspaseres iht avtale
 • Oppstart så snart som mulig og mulighet for forlengelse av vikariatet. 
Arbeidsgiver Kirkelig fellesråd i Bærum
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Snarøyveien, 1337 Sandvika
Publisert 2020-09-23
Søknadsfrist 2020-10-11
Stillingstype Vikariat, 50%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkelig fellesråd i Bærum
Postboks 484
1302 Sandvika
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger