Diakon - 1 engasjementsstilling til samtaletilbudet "13-20"

KfiO fikk i 2019 tildelt midler fra Oslo kommune et diakonalt tilbud rettet mot sårbar ungdom i Groruddalen. Fellesrådet i Oslo vedtok at tildelingen skulle gå til å etablere et samtaletilbud for ungdom i alderen 13-20 år. Samtaletilbudet "13-20" i Groruddalen startet i august 2019, med to ansatte i fulle stillinger. Den ene stillingen er nå ledig. Kirkelig fellesråd i Oslo har valgt å gå videre med dette prosjektet som en del av sin diakonale satsning og søker etter en medarbeider i en 100% stilling som ungdomsdiakon tilknyttet tilbudet 13-20 i Groruddalen, i et år med mulighet for forlengelse.

Om prosjektet

Kirkelig fellesråd i Oslo søker etter en medarbeider i 100%-stilling som ungdomsdiakon tilknyttet 13-20
Groruddalen, i ett år med mulighet for forlengelse. Tiltredelse snarest mulig.

Samtaletilbudet er opprettet etter modell fra "13-20" i Bærum, som startet opp med et tilsvarende arbeid for 10 år siden.
Fokuset er å være en støtte for ungdom og deres foresatte i ungdomstiden, en periode i livet som kan oppleves krevende for mange. Tilbudet bidrar til at ungdom blir sett og anerkjent for den de er. "13-20" veileder ungdom og bidrar til problemløsning på et tidlig stadium. Mange av møtene bærer preg av ungdommer i svært krevende situasjoner. For nærmere informasjon om 13-20, se www.13-20.no.

I videreutviklingen av tilbudet legges det vekt på nettverksbygging og etablering av godt samarbeid med aktuelle aktører, som bydeler, andre tilbud til ungdommer og relevante deler av hjelpeapparatet. Det tverrfaglige samarbeidet er viktig for tilbudet og inkluderer også samarbeidet med menighetene i prostiet.

Prosjekt 13-20 er organisert i linje til Kirkevergen, med ass kirkeverge som nærmeste leder.

Arbeidsoppgaver

* Videreutvikle tilbudet
* Samtaler og oppfølging av ungdom
* Veiledning og undervisning i grupper og skoleklasser
* Foredrag for konfirmantforeldre og foreldre på skoler
* Kontakt og samarbeid med ungdomsmiljøet i menighetene i Groruddalen
* Nettverksbygging mot menighetene, hjelpeapparatet, bydel og frivillige organisasjoner

Kvalifikasjoner

* Treårig høyskoleutdanning, fortrinnsvis helse-, sosial- eller pedagog/barnevernspedagog, eller annen relasjonell utdanning
* Utdanning som diakon i samsvar med "Tjenesteordning for diakoner" i Den norske kirke
* Erfaring fra å være samtalepartner med ungdom
* Identifisere seg med den diakonalfaglige arbeidsmetoden i 13-20
* Det er ønskelig med prosjekterfaring
* Førerkort i klasse B
* Personlig egnethet vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

* Engasjert i ungdom og god på relasjonsbygging
* Trygg på deg selv og egne reaksjoner i møte med sårbar ungdom
* Ha kirkens trosgrunnlag som fundament for sitt kirkelige virke blant ungdom
* Selvstendig og en god lagspiller
* Fleksibel, evne til å se muligheter og stå i utfordringer
* Personlig egnethet

Særskilte krav

Det er krav om medlemskap i Den norske kirke.
Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse, jf kirkelovens § 29.

Lønnsvilkår

Lønn etter avtaleverket for kirkelig sektor.
Gode forsikrings- og pensjonsordninger, medlemskap i KLP.

Søknad sendes

Søknad og cv må registreres elektronisk ved å trykke på knappen "Søk på stilling".
Se www.kirken.no/kfio/ledigestillinger for informasjon om brukere, brukernavn og passord, samt tips til søknadsprosessen.

Vil du dele denne siden?

Bruk denne direktelenken: http://jobb.oslo.kirken.no/recruitment/jobid/479

Arbeidsgiver Kirkelig fellesråd i Oslo
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Pastor Blaauws vei 3, 0962 Oslo
Publisert 2020-09-24
Søknadsfrist 2020-10-14
Stillingstype Engasjement
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkelig fellesråd i Oslo
Grønlandsleiret 31
190 Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger