Kirkeverge/Daglig leder

Lunner kommune har 2 kirker, 2 kapell og 3 gravplasser. Kirkevergen har personalansvar for 8 ansatte fordelt på 6 årsverk. Kirken i Lunner er en nytenkende og aktiv kirke. Kirkekontoret er lokalisert i Lunnerlinna 43A på Lunner. Lunner kommune ligger på Hadeland i Viken fylke ca. 50 km nord for Oslo og 30 km vest for Gardermoen. Kommunen har ca. 9000 innbyggere, og består av de to soknene Lunner og Grua/Harestua. Kommunen er preget av sterk vekst, gode oppvekstvilkår og mange fritidsaktiviteter. Mer informasjon om kommunen finnes på www.lunner.kommune.no

Stillingen som kirkeverge i Lunner er ledig fra 01.01.2021.

Arbeidsoppgaver
 • Daglig leder.
 • Arbeidsgiver- og personalansvar.
 • Økonomisk drift/Økonomistyring
 • Utarbeide og gjennomføre handlingsplaner og prosjekter
 • Ansvar for drift og forvaltning av kirker og gravplasser – herunder 1 middelalderkirke
 • Sekretær- og saksbehandlingsoppgaver, samt oppfølging av vedtak for fellesråd, administrasjonsutvalg og andre utvalg/komitéer
 • Kontakt med og rapportering til offentlige myndigheter
Kvalifikasjoner
Relevant utdanning på høgskole- eller universitetsnivå innen ledelse, personal og økonomi
Digital kompetanse
Ledererfaring
Kunnskap om offentlig forvaltning og/eller kirkelig organisering
Personal- og økonomierfaring
Personlige egenskaper
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, samt evne til å arbeide strategisk og utviklingsorientert
 • Møte nye utfordringer på en kreativ måte
 • Være fleksibel
 • Inspirere og motivere
 • Systematisk og målrettet
 • Personlig egnethet vektlegges
Vi tilbyr
 • Lønn etter avtale
 • Pensjonsordning i KLP
 • Aktiv oppfølging fra fellesrådet som arbeidsgiver
 • Dyktige medarbeidere
 • En interessant og utfordrende stilling i et mangfoldig og engasjert miljø

Annet

 • Kirkevergen må være medlem av Den norske kirke og være lojal mot Kirkens tro, lære og visjon
 • Kirkevergen må disponere egen bil
Arbeidsgiver Lunner kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Lunnerlinna 43A, 2730 Lunner
Publisert 2020-10-06
Søknadsfrist 2020-10-25
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Lunner kirkelige fellesråd
Lunnerlinna 43a
2730 Lunner
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger