Sokneprest i Lister og Mandal prosti med Lyngdal sokn som tjenestested

Fra 2020 ble Lyngdal og Audnedal slått sammen til Lyngdal kommune. Det er en attraktiv kommune med ca. 10 400 innbyggere. Det kristne arbeidet er betydelig og aktivt. Lyngdal er et handelssentrum i vestre del av Agder, og en av Sørlandets største turistkommuner. Kommunen har et flott kulturhus, badeland med treningssenter (Sørlandsbadet), stadionanlegg med inne- og utendørs fotballbaner og Anne-Cath Vestlys forundringspark er under oppføring. Kommunen innbyr til strand- og fritidsliv (lyngdal.kommune.no).

Menighetens profil
Lyngdal sokn er det største soknet i kommunen med ca. 5600 medlemmer. Det er totalt fire kirkesteder: Lyngdal (1848), Kvås (1836), Austad (1803) og Korshamn (1906). Lyngdal kirke er hovedkirken i Lyngdal og prostikirke, med plass til 800 besøkende. I 2016 ble Lyngdal kirkesenter åpnet og vigslet til kirkelige handlinger. Det er et fremtidsrettet bygg på 1350 m², med flerbrukssal og stor scene, kafé med storkjøkken, arealer til trosopplæring, et kapell, kontor til ansatte og et flott uteområde.

Staben består av sokneprest, ungdomsprest, menighetsprest (30 %), prost, diakon, organist (90 %), kirkemusiker (50 %), trosopplærer (50 %), kirketjener i Lyngdal, kokk, daglig leder, kirkeverge, menighetssekretær (85 %), kirketjenere i Kvås, Austad og Korshamn og kirkegårdsarbeidere. Det er mange ulike råd og utvalg, og et stort antall frivillige deltar i arbeidet. I Kvås og Austad, som tidligere var egne sokn, er det aktive menighetsutvalg som stimulerer det lokale arbeidet.
Relasjonen til de andre menighetene er god, med regelmessige pastorsamlinger.
 
Menighetens visjon
Menighetsrådets visjon er: «Skape rom for tilhørighet, tro og tjeneste.» Lyngdal kirkesenter er et viktig redskap for å nå denne visjonen, og sterkt inspirert av Sjømannskirken ønsker en at det skal være «et hjerte i byen». I 2019 var det over 40 000 besøk i Lyngdal kirkesenter. Samlet ble soknets gudstjenester, kirkelige handlinger og arrangementer besøkt av ca. 60 000 mennesker.
 
Menighetens satsingsområder
Lyngdal sokn har et variert gudstjenestetilbud, med jevnlige familiegudstjenester og ungdomskirke. Her er det god oppslutning, men det er ønskelig at det jobbes aktivt for å stadig rekruttere unge familier.  Et stort antall musikere og frivillige er delaktige i gudstjenestene. Her er oppfølging og rekruttering viktig.

Trosopplæring, både for barn, ungdom og voksne er viktig. Menighetsrådet del-finansierer trosopplærings- og ungdomsprest-stillingen, og trosopplæringsplanen er omfattende. I soknet er det flere kor, band og forskjellige sanggrupper. Lyngdal har en sterk tradisjon for diakonalt arbeid og misjonsarbeid. Menigheten har to misjonsavtaler og et tett samarbeid med NMS.
På hjemmesiden www.lyngdal.kirken.no  finner en årsrapport for 2019. Her beskrives alt av aktivitet og nøkkeltall.
 
For øvrig
Den som blir tilsatt må rette seg etter:
- endringer i tjenesteordning for sokneprester og regler om lønnsforhold og aldersgrense for geistlige tjenestemenn
- alle avgjørelser som måtte bli tatt med hensyn til tjenesten og tjenestested


Det benyttes bokmål. Søker må bekrefte at han/hun behersker begge målformer.


Kvinner oppfordres til å søke.


Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan framlegge en tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest).

 

Arbeidsoppgaver
 • forrette gudstjenester og kirkelige handlinger i kirkene etter turnus med de andre prestene
 • lede arbeidet med å utvikle og bygge menighetene
 • delta i konfirmantarbeidet
 • delta i råd og utvalgsarbeid
 • månedlig andakt på institusjon
 • delta i beredskapstjeneste i prostiet
Kvalifikasjoner
 • cand.theol/profesjonsstudium i teologi (etter 2004)
 • praktisk teologisk utdanning
Personlige egenskaper
 • erfaring med og evne til å lede mennesker mot felles mål
 • lagspiller med gode samarbeidsevner
 • god formidlingsevne til ulike mennesker i ulike livssituasjoner
 • god til å knytte kontakter og bygge relasjoner
 • vilje til å ta en aktiv rolle og ledelse i arbeidet med å utvikle og gjennomføre strategiske planer
Vi tilbyr
 • lønn som sokneprest i lønnsgruppe 1555
 • etter- og videreutdanning
 • godtgjørelser etter gjeldende satser
 • pensjonsinnskudd
 • arbeidsveiledning
 • kontorforhold i nye lokaler
 • tjenestebolig i ærverdig og godt vedlikeholdt prestegård rett ved Lyngdal kirke om ønskelig
Arbeidsgiver Agder og Telemark bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Fiboveien 32, 4580 Lyngdal
Publisert 2020-10-07
Søknadsfrist 2020-11-01
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Agder og Telemark bispedømme

Kristiansand
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger