Generalsekretær for Bispemøtet

Bispemøtet er et lovfestet sentralkirkelig organ som virker for samordning av oppgaver som tilligger biskopene. Bispemøtet er samlokalisert med Kirkerådet i Kirkens hus, Oslo. For mer informasjon om Bispemøtet, se www.kirken.no/bm.
 
Bispemøtets sekretariat har til oppgave å understøtte arbeidet i Bispemøtet og for Bispemøtets preses. Vi arbeider med et bredt spekter av saker knyttet til teologi, kirke, prestetjeneste, og kirkens rolle og bidrag i samfunnet. 

Stillingen som generalsekretær for Bispemøtet er ledig. Det er ønskelig med tiltredelse så raskt som mulig. Kvinner oppfordres til å søke.

Arbeidsoppgaver
Generalsekretæren leder Bispemøtets sekretariat med preses som nærmeste overordnede. Generalsekretæren har ansvar for å forberede saker som skal behandles i bispemøter og arbeidsutvalgsmøter, for iverksettelse av vedtak, samordning av saker som gjelder alle biskoper, utredningsarbeid, kommunikasjon med myndigheter, de sentralkirkelige råd og andre instanser og for informasjon til media. 
Kvalifikasjoner
 • Høy teologisk kompetanse, minimum cand. theol.
 • Administrativ erfaring
 • Erfaring fra prestetjeneste
 • Kjennskap til kirkerett og kirkeordning
Personlige egenskaper
 • Det stilles høye krav til skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Kirkepolitisk skjønn
 • Beherske engelsk skriftlig og muntlig
 • Gode samarbeidsevner
 • Systematisk, ryddig og med gjennomføringsevne
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Den som tilsettes må være medlem av Den norske kirke
Vi tilbyr
 • Lønn etter avtale på kirkelig sektor. Stillingen lønnes som 1060 avdelingsdirektør.
 • Pensjons- og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd.
 • Moderne kontorlokaler i Oslo sentrum, kantine, fleksitid og trivelig arbeidsmiljø.
Arbeidsgiver Kirkerådet
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Rådhusgata 1-3, 0151 Oslo
Publisert 2020-10-07
Søknadsfrist 2020-11-01
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkerådet
Rådhusgata 1-3
151 Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger