Rådgiver for preses

Bispemøtet er et lovfestet sentralkirkelig organ som virker for samordning av oppgaver som tilligger biskopene. Bispemøtet er samlokalisert med Kirkerådet i Kirkens hus, Oslo. For mer informasjon om Bispemøtet, se www.kirken.no/bm.

Bispemøtets sekretariat har til oppgave å understøtte arbeidet i Bispemøtet og for Bispemøtets preses. Vi arbeider med et bredt spekter av saker knyttet til teologi, kirke, prestetjeneste, og kirkens rolle og bidrag i samfunnet.

Vi søker deg med god kompetanse og interesse innenfor teologi, kirkefag og samfunn. Du må kunne arbeide selvstendig, og reflektere faglig og metodisk om kirkens utfordringer. Du må raskt kunne sette deg inn i nye saker, og uttrykke deg skriftlig på en god måte. 

Kvinner oppfordres til å søke. 

 

Arbeidsoppgaver
 • Stillingen vil være rettet inn mot støttefunksjoner for Bispemøtets preses knyttet til planlegging, møter og møteforberedelser, kommunikasjon og korrespondanse. Noe reising må påregnes i forbindelse med preses sine oppgaver.
 • Stillingen vil kunne bli tillagt oppgaver innenfor sekretariatets fulle ansvarsområde.
 • Stillingen rapporterer til Bispemøtets generalsekretær. 
Kvalifikasjoner
 • Cand. theol. eller annen relevant høyere utdanning
 • God kjennskap til prestetjenesten og Den norske kirke
 • God skriftlig fremstillingsevne 
 • Beherske engelsk skriftlig og muntlig
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner
 • Systematisk, ryddig og med gjennomføringsevne
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Den som tilsettes må være medlem av Den norske kirke 
Vi tilbyr
 • Lønn etter avtale på kirkelig sektor. Stillingen lønnes som 1434 rådgiver.
 • Pensjons- og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd.
 • Moderne kontorlokaler i Oslo sentrum, kantine, fleksitid og trivelig arbeidsmiljø.
Arbeidsgiver Kirkerådet
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Rådhusgata 1-3, 0151 Oslo
Publisert 2020-10-07
Søknadsfrist 2020-11-01
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkerådet
Rådhusgata 1-3
151 Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger