Sokneprest i Skien prosti med Melum sokn som særskilt tjenestested

Melum kirke ligger ca. 14 km fra Skien sentrum. Kirken ligger strategisk plassert rett ved Rv. 36. Bygda har flott natur og det er mange muligheter for turer i skog og mark. Melum menighet er en typisk landsmenighet, der jord og skogbruk har vært det dominerende næringsgrunnlaget. Kilebygda og Solum sokn er mer blandet, men ligger hovedsakelig i et bygdemiljø. Gimsøy og Nenset sokn er et bymessig sokn, som ligger sentralt i Skien. Totalt antall medlemmer og tilhørige i tjenesteområdet er 12 852.

Det er ledig stilling som sokneprest i Skien prosti med Melum sokn som særskilt tjenstested, samt Kilebygda og Solum sokn og Gimsøy og Nenset sokn som utvidet tjenesteområder.

Melumsokningene har tradisjonelt hatt en sterk binding til kirke og kirkested. Soknet har i dag ett bedehus, Bergan bedehus, som er drevet av Melum Normisjon.
I bygda finner vi også Melum barnehage, Melum bo- og servicesenter og Melum skole. Presten har alltid hatt et godt samarbeid med barnehage og skole.
 
Soknepresten i Melum har fast plass i menighetsrådet i Melum og har kontorarbeidsplass på Solum menighetskontor. Soknepresten inngår som en del av stabsfelleskapet i Kilebygda og Solum, som består av soknepresten i Kilebygda og Solum, organist, trosopplærer, kirketjener og sekretær. 

Menighetens hovedmål
Melum menighet har følgende mål for pågående menighetsperiode: Et større fokus på barn og unge. Menigheten ønsker å være en levende og berikende kirke for kommende generasjoner og derved bringe budskapet om en nådig og livgivende Gud videre.
 
Tiltak
Det er en trofast gruppe med frivillige medarbeidere, og det er en målsetting å knytte til seg nye frivillige. Menigheten har trosopplæringsplan og felles trosopplærer med Kilebygda og Solum sokn. Mye av trosopplæringsarbeidet skjer i samarbeid med andre menigheter.
Det er babytrall i samarbeid med Kilebygda og Solum menighet, 4 og 6-års bok, felles Petrusdag for alle menighetene i Skien. 24 Hours-festivalen, som også er et fellestiltak i Skien, julevandringer, skolegudstjenester, tilbud om sommerleir for barn i samarbeid med Acta. Menigheten arrangerer også juleverksted, tårnagenter, Lys våken etc. Det er også i gang et barnekor, Joy Sing,  sammen med Kilebygda og Solum menighet.
Soknepresten samarbeider med kateketen i Gimsøy og Nenset om konfirmantene.  Det er felles opplegg og undervisning med konfirmantene i Gimsøy kirke.
 
Gudstjenestelivet
Melum menighet har ca. 20 gudstjenester i året, i tillegg er det andakter med prest og organist to ganger i måneden på Melum bo- og servicesenter.
Julaften, konfirmasjon og 17.mai er «kirkedager», der kirken fram står som en viktig aktør i folks bevissthet.
 

For øvrig 
Den som blir tilsatt må rette seg etter: 
- Endringer i tjenesteordning for sokneprester og regler om lønnsforhold og aldersgrense for geistlige tjenestemenn. 
- Alle avgjørelser som måtte bli tatt med hensyn til tjenesten og tjenestested.

Det benyttes bokmål. Søker må bekrefte at han/hun behersker begge målformer.

Kvinner oppfordres til å søke.

Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan framlegge en tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest).

 

Arbeidsoppgaver
 • gudstjenester og andre kirkelige handlinger
 • de kirkelige handlingene fordeles av prosten etter turnus med tjenesteuker med et tak på 2 kirkelige handlinger pr tjenesteuke i tillegg til gudstjenesten
 • støtte opp og medvirke i menighetens mål for inneværende periode
 • ansvar for konfirmantarbeidet, sammen med kateket i Gimsøy og Nenset menighet
 • delta i beredskapsordningen
 • medlem av Melum menighetsråd
Kvalifikasjoner
 • cand.theol/profesjonsstudium i teologi (etter 2004)
 • praktisk teologisk utdanning
Personlige egenskaper
 • evne til å inspirere og motivere
 • lyttende, livsnær og samtidsorientert
 • evne til å samarbeide og jobbe i team med stab og frivillige
 • evne til å jobbe selvstendig
 • gode kommunikasjons, relasjons- og samarbeidsferdigheter, spesielt rettet mot barn og unge
Vi tilbyr
 • lønn som sokneprest i lønnsgruppe 1555
 • etter- og videreutdanning
 • godtgjørelser etter gjeldende satser
 • pensjonsinnskudd
 • arbeidsveiledning
Arbeidsgiver Agder og Telemark bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Klovholtveien 44, 3729 Skien
Publisert 2020-10-08
Søknadsfrist 2020-11-01
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Agder og Telemark bispedømme

Kristiansand
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger