Sokneprest i Bardu sokn

Vi har ledig 100 % fast stilling som sokneprest i Bardu sokn i Senja prosti og søker en samlende og engasjert folkekirkeprest. Stillingen har Bardu sokn som særskilt tjenestested og Senja prosti som tjenestedistrikt.

Bardu sokn sammenfaller med Bardu kommune som grenser til Målselv, Salangen og Lavangen. Bardu kommune strekker seg helt til Riksgrensen mot Sverige. Folketallet er ca. 4000. Kommunesenteret er Setermoen med ca. 2 000 innbyggere ligger. E6 går gjennom Bardu og det er gode kommunikasjoner med buss til Tromsø og Narvik, samt fly fra Bardufoss flyplass som ligger 25 km fra Setermoen. Regnet i tid ligger Bardu kun 2,5 time fra Oslo.

Bardusamfunnet kjennetegnes av god balanse mellom tradisjon og fornyelse. Mange har sine slektsrøtter i Østerdalen og Gudbrandsdalen, og båndene er fortsatt sterke. Språk og kultur speiler også denne sterke forbindelsen. I Bardu er det tre barneskoler og en ungdomsskole. Videregående skoler ligger i Målselv og Salangen. Det er gode oppvekstvilkår i kommunen, med god barnehagedekning og et aktivt idretts- og kulturliv for både barn og voksne. Området har også rike muligheter for friluftsliv; med fjellturer, ski, jakt og fiske. I Bardu ligger også Viken – senter for psykiatri og sjelesorg. Viken tilbyr spesialisthelsetjenester innen både klinisk behandling og kurs og veiledning. Viken senter ble etablert i 2006 og har ca. 55 ansatte. Helt siden 1898 har det vært militær garnison på Setermoen. I dag er det fire bataljoner med hver sin feltprest. Nytt garnisonskapell i Setermoen leir ble vigslet høsten 2011.

Soknet betjenes av sokneprest, organist, kateket/menighetspedagog, kirketjenere, kirkeverge og sekretær. Menighetskontoret har lokaler i tilknytning til menighetshuset på Setermoen. Alle ansatte har gode kontorforhold. I 2019 var det i Bardu sokn i alt 59 gudstjenester, 18 døpte, 31 konfirmanter, 2 vielser og 31 begravelser.
Bardu sokn har fire kirkehus: Bardu kirke (1829), Nedre Bardu kapell (1981), Øvre Bardu kapell (1971) og Salangsdalen kapell (1982). I tillegg har menigheten et godt fungerende menighetshus.

Kvinner oppfordres til å søke.
Søkerne gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort selv om søkerne ber om å ikke bli ført opp på offentlig søkerliste.
Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest.

 

Arbeidsoppgaver
 • Oppgaver i medhold av Tjenesteordning for menighetsprester
Kvalifikasjoner
 • Den som ansettes må ha rett til å bruke tittelen candidata/candidatus theologiae og innenfor eller utenfor denne graden ha fullført praktisk-teologisk utdanning ved, eller godkjent av, et norsk teologisk fakultet
 • Personlige egenskaper og faglig kompetanse vil bli vektlagt
 • Søker må opplyse om han/hun behersker begge målfører
 • Krav om medlemskap i Den norske kirke
 • Det er ønskelig at den som blir tilsatt har førerkort klasse B og disponerer bil.
Personlige egenskaper
 • Kunne samarbeide med alle ansatte og frivillige
 • Ha evne til å inspirere og motivere
 • Kunne videreføre eksisterende arbeid og se nye behov og muligheter.
 • Bidra inn i prostifellesskapet
Vi tilbyr
 • Stillingen lønnes som 1555 sokneprest
 • I tillegg til lønnen kommer særlige regulativmessige godtgjøringer
 • Arbeidsgiver kan være behjelpelig med å skaffe bolig
 • Pensjonsinnskudd
 • Tre måneders lønnet studiepermisjon hvert femte år
 • Lære om samisk og kvensk språk og kultur
 • Nytilsatte gis arbeidsveiledning
 • En ekstra uke permisjon med lønn pr år
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder, og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v.
Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Ytterjordvegen 3, 9360 Bardu
Publisert 2020-10-13
Søknadsfrist 2020-11-05
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø

Arbeidsliv

Der hav og himmel møtes

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger