Menighetsforvalter i Kolbotn menighet

Kolbotn menighet er den største menigheten i Nordre Follo kommune med 11.700 medlemmer. Nordre Follo kommune ligger rett utenfor Oslo og er en del av den regionen som vokser mest i landet og har i dag 60.000 innbyggere. Kolbotn menighet er en svært aktiv menighet med et rikt og variert gudstjenesteliv, stort barne- og ungdomsarbeid, arbeid blant voksne og variert kirkemusikalsk arbeid. Svært mange frivillige er involvert i arbeidet og gis en stor og viktig plass i menighetsarbeidet.

Nordre Follo kirkelige fellesråd har ledig 100% fast stilling som menighetsforvalter i Kolbotn menighet.

Menighetsforvalter vil bli kollega med 12 medarbeidere hvorav 10 er ansatte i fellesråd og 2 er prester. Det er nært samarbeid med kirkevergens stab og de 3 andre menighetsforvalterne i Nordre Follo. Vi søker etter en person som trives med å arbeide i kirken og sammen med sokneprest har ansvar for å lede arbeidet ihht menighetsrådets planer og ønsker for menigheten.

 

Hovedoppgaver:

Menighetsrådets virksomhet

 • Legge til rette for menighetens planarbeid.
 • Forberede og sammen med sokneprest følge opp menighetsrådets møter og vedtak
 • Bidra til god informasjon om aktiviteter og virksomhet
 • Koordinerer aktiviteter og oppfølging av frivillige sammen med øvrig stab.
 • Betjene publikum og øvrige fellesoppgaver.

Personalledelse

 • Være nærmeste overordnede for ansatte utenom prestene:
 • Gjennomføre medarbeidersamtaler
 • Følge opp ansatte ved å kvalitetssikre deres arbeidsplaner, timelister, ferieplaner, permisjoner og annet fravær mv.
 • Legge til rette for godt arbeidsmiljø
 • Skaffe vikarer ved akutt sykdom.

Økonomiforvaltning

 • Ha ansvar for oppfølging av menighetsrådets (inkl. underutvalgenes) økonomi
 • Utarbeide budsjettforslag i samarbeid med rådgiver for økonomi.
 • Kontere og attestere fakturaer
 • Utarbeide regnskapsrapporter og regnskapsavslutninger i samarbeid med rådgiver for
  økonomi.
 • Følge opp offer og givertjeneste 
Kvalifikasjoner
 • Relevant utdanning på høyskole-nivå,
 • Kunnskap/erfaring fra administrativt arbeid
 • Kunnskap/erfaring vedrørende regnskap/økonomi
 • God kunnskap om Den norske kirkes organisering
 • Motivasjon og interesse for informasjonsarbeid.
 • Innsikt og erfaring i saksbehandling vil bli vektlagt.
 • Samarbeidsevne og personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Gode datakunnskaper

Særskilte krav

 • Medlemskap i Den norske kirke
 • Tilfredsstillende politiattest, ihht Kirkelovens § 29 
Personlige egenskaper
 • Menighetsforvalter må være initiativrik, serviceorientert, systematisk og ha evne til å holde god orden og oversikt
 • Ha positivt engasjement og gode samarbeidsevner
 • Kunne arbeide selvstendig og sammen med stab
 • Vilje og evne til å videreutvikle eksisterende rutiner
 • Være glad i mennesker og ha evne og vilje til å bli engasjert og engasjere andre
 • Personlige og faglige egenskaper vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Lønn etter avtaleverket for kirkelig sektor
 • Selvstendige, utfordrende og meningsfylte oppgaver
 • Mulighet for faglig utvikling og opplæring tilpasset ditt og virksomhetens behov
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Pliktig medlemskap i KLP med 2% trekk i brutto lønn
 • Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes. Det er utarbeidet instruks for stillingen. Prøvetiden er 6 måneder
 • Har du spørsmål til stillingen kan du kontakte konstituert kirkeverge Per Øyvind Skrede, mobil: 90137732
 • Søknad på nett via webcruiter
Arbeidsgiver Norde Follo kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Sofiemyr kirke i Holbergsvei 45, 1412 Sofiemyr
Publisert 2020-10-14
Søknadsfrist 2020-11-01
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Norde Follo kirkelige fellesråd

Ski
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger