Vi søker sykepleier/ vernepleier/ sosionom

Stiftelsen P22 er en tverrkirkelig stiftelse innen rusomsorgen. Vi driver en døgnåpen institusjon med 15 sengeplasser for rusmiddelavhengige over 18 år. P22 benytter blant annet miljøterapi som metode og kombinerer høy faglighet med en tydelig kristen profil. Vi forutsetter et aktivt engasjement i forhold til stiftelsens kristne verdigrunnlag og prioritering av bønn.

Vi ønsker å styrke vår stab og søker flere personer til fast stilling og vikariater 50 – 100%

Stillingene er underlagt faseleder og er med på å legge til rette for at våre brukere trives og får hjelp til rusmestring. Sykepleier/vernepleier vil i samarbeid med institusjonens lege og øvrig helsepersonell ha ansvar for den medisinske oppfølgingen av bruker. Man vil følge opp brukere i ukentlige, individuelle samtaler og har mulighet til å bidra på ulike måter i avdelingen. Ellers følger man avdelingens rutiner som består av bl.a. oppfølging av praktiske gjøremål, deltagelse på turer og kulturelle arrangementer.

Kvalifikasjoner: 3-årig sykepleie/vernepleie/sosialfaglig høyskoleutdanning. Gjerne med tilleggsutdanning innen rus/psykiatri. Engasjement, interesse for fagfeltet og evne til få frem potensiale til brukerne. Ønskelig med erfaring fra rusfeltet/ avrusning. Løsningsorientert, fleksibel og evner å skape gode relasjoner både internt og eksternt. Personlig egnethet vektlegges. Menn oppfordres til å søke.

Vi kan tilby: Godt, tverrfaglig arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige medarbeidere, treningsavtale og pensjonsordning.

Todelt turnus med arbeid hver 3. helg

Vi holder til i Lovisenberggata 11, 0456 Oslo og har i underkant av 50 ansatte.

 

Spørsmål vedrørende stillingene kan rettes til daglig leder, Trond Thommesen på telefon 99017786 (trond@p22.no).

 

Søknadsfrist: Snarest og senest 1. november 2020

Søknad med CV sendes til stilling@p22.no

Oslo, 15.oktober 2020

Arbeidsgiver Stiftelsen P22
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Lovisenberggata 11, 0456 Oslo
Publisert 2020-10-14
Søknadsfrist 2020-11-01
Stillingstype fast stilling og vikariater 50 – 100%
Antall stillinger
Sektor Privat
Søk på stillingen
Stiftelsen P22

456 Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger