Kapellan i Nedre Romerike prosti med tjenestested Skedsmo sokn

Nedre Romerike prosti ligger mellom Oslo og Gardermoen og består av 14 sokn og 4 kirkelige fellesråd (kommunene Lørenskog, Rælingen, Nittedal og Lillestrøm). Folketallet er ca. 165 000. Det er korte avstander, og folketallet er stadig økende. I prostiet er det 26 prester, 7 diakoner, 7 kateketer og 12 menighetspedagoger. Akershus Universitetssykehus har 6 prester og Kirkens bymisjon, Lillestrøm har 1 prest.

Det er ledig stilling som kapellan i Nedre Romerike prosti med tjenestested Skedsmo sokn.

Skedsmo sokn er en av åtte menigheter i nye Lillestrøm kommune. Soknet ligger 25 km fra Oslo sentrum. Kommunen har et innbyggertall på ca. 85.700 og Skedsmo sokn har ca. 12.000 innbyggere som er medlemmer av Den norske kirke.
 
Soknet er sammensatt av store byggefelt hvor unge familier har etablert seg og noe landlig bebyggelse. Soknet ligger nært inntil Romeriksåsen, som byr på store muligheter for friluftsliv sommer og vinter.
 
I soknet er det 6 barneskoler, 4 ungdomsskoler og 18 barnehager. Kapellanen har
gudstjenester i Skedsmo kirke og tjenesteuker i fellesrådsområdet. Det er ca. 90 gravferder, 25 vielser og 110 dåp hvert år.
 
Skedsmo kirke blir kalt for Romerikskatedralen. Den ligger på et lite høydedrag med utsikt mot Strømmen og Lillestrøm. Det har vært kirke på dette stedet siden 1022. Skedsmo kirke er en god og vakker gudstjenestekirke med god akustikk. Kirken har en bred historisk og nåtidig tilknytning i folket, og er mye i bruk.
Staben i Skedsmo sokn har sine kontorer i Sten menighetshus som ligger like ved kirken. Her har sokneprest, kapellan, kantor, kirketjener, kateket og menighetspedagog sine kontorer. Fellesrådet og prost har med sine staber kontorlokaler i Lillestrøm sentrum.

Trosopplæringsplanen er godt implementert i menighetsarbeidet. Babysang og småbarnssang har i likhet med rekrutering til ledertreningsprogrammet for ungdom, spesielt god oppslutning. Kateketen har hovedansvaret for konfirmantarbeidet i samarbeid med prestene. Jevnt over ligger konfirmantkullet på mellom 80 og 100.
 
Skedsmo menighet søker etter en kapellan som sammen med teamet av ansatte og frivillige kan være med å videreutvikle barne- og ungdomslivet i kirken. Det vil inngå i kapellanens arbeidsoppgaver å delta aktivt i etableringen og utviklingen av gudstjenester som ligger i trosopplæringsplanen og i barne- og ungdomsarbeidet. Dette skjer i overenstemmelse med menighetsrådet/gudstjenesteutvalget og den øvrige menighetsstab. Vi ser derfor etter en prest som kan planlegge og gjennomføre et gudstjenesteliv i mangfold og i kvalitet sammen med andre gudstjenesteansvarlige og engasjerte i menigheten. Dette stiller krav til faglige og kreative bidrag inn i fellesskapet, og til å kunne bidra positivt inn i et aktivt arbeidsmiljø.
 

Les mer om oss på: https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/lillestr%C3%B8m/menigheter/skedsmo-menighet/

 

Målform i kirke og skole er bokmål.

For å rekruttere søkere av begge kjønn til prestestillinger i Borg bispedømme, oppfordres kvinner spesielt til å søke.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes på rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.m., samt avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål, det særskilte samarbeidsområde og tjenestedistrikt. Den som tilsettes, må delta i beredskapsvaktordning som omfatter flere prostier.

Politiattest (barneomsorgsattest) vil bli avkrevd.

 

Arbeidsoppgaver

 • Gudstjenester og kirkelige handlinger
 • Konfirmantarbeid
 • Ledertrening
 • Delta i trosopplæringen
 • Delta i prostiets og bispedømmets prestesamlinger
 • Delta i arbeidsveiledning
 • Delta i prostiets beredskapsordning
 • Prioritere selvstendig faglig og åndelig utvikling i henhold til ordinasjonsløftet
Kvalifikasjoner
 • Medlemskap i Den norske kirke
 • Cand.theol
 • Praktisk teologisk utdanning
 • Førerkort kl B. 
Ønskede kvalifikasjoner
 • Erfaring i kirkelig arbeid med barn og ungdom
 • Evne til å videreutvikle menighetens barne- og ungdomsaktiviteter
 • Gode samarbeids- og gjennomføringsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig og planmessig
 • Gode formidlingsevner
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt
 • Vi ønsker referanser
Vi tilbyr
 • Stillingen lyses ut i kode 0922 kapellan 
 • Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
 • Godtgjøring etter gjeldende regelverk
 • Åndelig veiledning
 • Bedriftshelsetjeneste 
Arbeidsgiver Borg Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Gjolidveien 5, 2019 Skedsmokorset
Publisert 2020-10-16
Søknadsfrist 2020-11-01
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Borg Bispedømme

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger